Autor Michael Rada

O autorovi

Obrazy bez rámů

Procházíte-li se galeriemi, zjistíte že naprostá většina starých obrazů je zasažena v rámech. Nové umění se však z rámů vytrhává a jediné, co spolu s tím starým sdílí, jsou často stěny galerií a ceny, které rostou spolu se jménem, které prostory zaštiťuje. Jsou však umělci, jejichž umění zarámovat a často ani schovat do galerií nelze. Jsou to umělci...

Být hrdý na svou práci

V pracovním světě se potkávám s velkým množstvím lidí. Téměř každý pracuje (po svém), a je proto s podivem sledovat, jak málo lidí dělá práci, kterou vykonává, rádo. Spíše to vyznívá, jak by se za ni styděli. Důvodem může být absence titulu, či obleku, které přeci znamenají víc, než jen montérky. Zároveň je zajímavé, jak pracovní postup dokáže...

Co bude potom?

Nejen s mou vlastní prací souvisí otázka uvedená v nadpise tohoto článku. U mnoha lidí je to otázka ekonomická, u stále rostoucí menšiny i environmentální a u stejné rostoucí menšiny i sociální. Přesto naši politiku a firmy vedou ve většině případů jen „ekonomové“. Je jedno, budeme-li je nazývat politiky, nebo poradci jejich budoucnost je vždy promítána v číslech...

Přijďte si nakoupit budoucnost

Tak přesně těmito slovy bych Vás všechny rád pozval ve dnech 27-29.4.2017 na Holešovické výstaviště, kde se právě v těchto dnech bude konat již několikátý ročník FASHION FAIR a historicky první ročník výstavy HANDMADE ORIGINAL, kterého se budeme účastnit. Když přišla pozvánka k účasti, dlouho jsme neváhali, protože právě možnost dostat naše myšlenky a výrobky k lidem nás...

Poslední zhasne

Toto pravidlo bylo vštěpováno mnoha generacím od okamžiku, kdy se zjistilo, že světlo není zadarmo. Zatímco před objevem elektřiny se zhasínali svíce a petrolejky, po jejím objevu stačilo a stačí stisknout vypínač a je tma. Je to tak jednoduché, až se na to zapomnělo a nevím jak ve Vašem městě, ale v Plzni nebývá neobvyklé, svíti-li...

ZONA LOGISTIKA

Dnes, 20.4.2017 jsem dostal možnost vystoupit na logistické konferenci organizované v rámci aktivit kolem periodik do níž patří i Hospodářské Noviny, server iHNED a mnoho dalších. Jedná se o část portfolia jednoho z tuzemských miliardářů. Když jsem v prosinci dostal možnost své vystoupení na konferenci zvážit, dlouho jsem neváhal. Duben byl daleko a míti možnost promluvit ke 150...

Jdeš Prát? Ne vařit! Tak proč míříš do prádelny?

Součástí procesů zvyšování efektivity, které realizujeme v rámci INDUSTRIAL UPCYCLING projektů, učíme naše klienty používat metodologii 6R. Tato je kromě jiného zaměřena na schopnost odhalovat spojení v místech, kde byste to nečekali a kde, to ani očekáváno nebylo. K tomu se Váže i samotný název tohoto příspěvku. Ten totiž odkazuje na koncept izraelského studenta, který navrhuje, aby se...

Cesta do Milána (a zpět)

Dne 18.4.2017 jsem byl klientem a potenciálním obchodním partnerem pozván na jednání do Italského Milána. Důležitost jednání podtrhuje i skutečnost, že veškeré náklady s cestou spojené hradí klient, který očekává (dle svých slov) dlouhodobou spolupráci v oblasti udržitelného vývoje své společnosti. V průběhu budování vlastní společnosti a nového průmyslového odvětví zaměřeného na prevenci vzniku odpadu je to teprve...

Velikonoce za dveřmi, nalévejte

Tak se blíží Velikonoce a dnes, je již volno pro většinu. Menšina musí do práce mimo jiné proto, aby většina mohla nakoupit zásoby nejen pro sebe, ale i povinné dělení. Je to již pěkných pár let, kdy začalo být zvykem nadělit koledníkům místo najev hezkou opičku. K tématu dnešního článku mne přivedl článek jiný a to...

INDUSTRIAL UPCYCLING v PRAXI

Každý den realizujeme další projekty v rámci procesů INDUSTRIAL UPCYCLING a vždy se jedná o zajímavou možnost přiučit se něčemu novému, nezvyklému. Ne vždy jsou projekty totiž pochopeny ve fázi nákresu, či skici, a proto je u nás výroba prototypů standardem. Nejedná se o přesnou průmyslovou výrobu, ani o 3D tisk, či práci s počítačem řízenými stroji....

  • Můj blog

    Formulář

  • Kategorie