Autor Michael Rada

O autorovi

Když se likviduje továrna, rodí se nový život

V rámci projektů INDUSTRIAL UPCYCLING se nezabýváme jen druhotným zužitkováním přebytků výroby malého rázu, v rozsahu dílů, či materiálů, ale již krátce po zahájení jsme si otestovali, o znamená aplikace principů na celou továrnu, resp. výrobní závod. Od té doby jsou naše projekty související s revitalizacemi průmyslových i sociálních brownfieldů stále častější. První projekt jsme nechali zdokumentovat a...

Čistá mobilita – vize zítřka, či dávno zapomenutá minulost

Tématem čisté mobility, a to až do úrovně jednotlivce a strojů menších, než příruční zavazadlo se zabývám aktivně již druhým rokem. Snažím se jít příkladem, a proto mne častěji uvidíte na elektrické jednokolce, než v autě. V každém případě vítám možnost sledovat interaktivně vývoj, který díky internetu a globalizaci, vidím dalo by se říci v reálném čase a...

PREZIDENT reziduem

V polovině měsíce května utekl český prezident hledat před problémy útěchu v náručí velké sestry. Měl jistě radost, když se tam shledal i s velkým malým bratrem. S nímž strávil dětství a jehož řeči rozumí dnes lépe, než vlastní mateřštině. Znovu zavzpomínali, jaké to bylo hrát si na vojáčky a znovu tleskal ručičkama při představě další hračky, která určitě...

Prezidentské nadělení – mimořádné vydání

Když jsem se v loňském roce při svých přednáškách v Ostravě sešel v Ostravě v jednom hotelu se dvěma dalšími prezidenty – Zemanem a Bazalou (prezidentem Logistické akademie), připadlo mi, že to je nadlouho poslední setkání v prezidentském klubu. Mýlil jsem se. Ve středu 24.6.2017 se bude konat setkání další. Jeho místo je mi tentokrát bližší. Je to moje kancelář....

Jak daleko je včera?

V rámci téměř všech přednášek, které pro firmy, vzdělávací organizace, školy a další subjekty realizuji, se dotýkám mimo jiné hodnoty komodit s nimiž pracujeme a žijeme. Je zajímavé, že mnozí lidé nepovažují čas za komoditu, natož aby si uvědomili, že patří k nejvzácnějším. To se však mění a já mám radost, když se potkáme znovu a oni mi...

Rozvoj, či Rozvod

Dvě slova, které odlišuje jen poslední písmeno, a přesto k sobě nemají blíž, než „A“ a „Z“ ve správném pořadí abecedním. Podíváme-li se však na jejich význam jinak, je možné, že zjistíme, že podobnost není čistě náhodná. V dnešním příspěvku si dovolím se zabývat tématem, které jako by s průmyslem, firmami, politikou, nemělo nic do činění, s jazykem. Ovšem...

Květnové oslavy vítězství narcismem

Narcismus nebo také narcisismus charakterizuje v běžné řeči člověka s přehnaným obdivem sám k sobě, s arogantním vystupováním a nedostatkem pochopení pro druhé, které chápe jen jako nástroje pro vlastní cíle. Jedná se o vážnou poruchu osobnosti. V krajních případech je někdy nutná i hospitalizace jedince. Tak vypadala oslava vítězství v ulicích Plzně v roce 2017. Pokusil jsem se zdokumentovat všechny tři...

PPP – pražský projekt čisté mobility

PPP projekty byly na pořadu dne před několika lety, když jejich koncept vznikal a byl pomalu, ale za ohlušujícího zvuku mediálních bubnů, integrován do naší ekonomiky. Za dobu své krátké existence prodělal (bez zaznamenání medii) malou kosmetickou změnu. Písmena PPP již znamenají něco zcela jiného a je zajímavé, že vývoj respektuje regionální zvyklosti. Tak například...

Světové prvenství v Čechách. Že by další Nobelovka?

Ve dnech oslav konce druhé světové války, se zcela ztratila jiná, aktuálně podstatně významnější událost, a to přelomový vynález, který by mohl změnit svět napořád. Ač to může vypadat podivně, nejedná se o další aplikaci, digitalizaci, či robotizaci, ale o fyzický produkt. S ohledem na jeho revolučnost, věřím, že na vývoj byly použity i dotační prostředky...

DEMISE(KT) VLÁDY bezpáteřních

Ačkoli se snažím vyhýbat politice a politickým tématům vyhýbat po svém nedobrovolně-dobrovolném odchodu ze stránek Parlamentních listů, nedá se kontakt zcela a úplně vyloučit. Obzvláště pak demise vlády přednesená panem předsedou, víří vlny více než jen májový větřík. Ještě v den, kdy informace o demisi byla prezentována veřejnosti, samozřejmě prostřednictvím všudypřítomných medií, a ještě přítomnějších sociálních...

  • Můj blog

    Formulář

  • Kategorie