10.10.2019

Když jsem se rozhodl věnovat život budování světa bez odpadů a plýtvání, měl jsem jasnou představu, díky dlouholeté profesní praxi v tuzemských i zahraničních firmách, co a jak budu dělat a jakým směrem se je nutné vydat a je nutné se držet.

Dělám to a cítím, že je to dobře.

Mé tělo totiž namísto chřadnutí, sílí a namísto stárnutí mládne

Připomnělo mi to včerejší setkání se dvěma dámami na procházce v lese, kterým jsem projížděl na své elektrické jednokolce. Byly zvědavě zvídavé a jedno z témat, které jsme diskutovali byla vhodnost jednokolek pro starší generaci.

„Ve světe je největší objem jezdců ve věku 45-65 let“ sděluji „a mně samotnému se blíží padesátka“ dodávám.

„To není možné, Vám je tak dvacet osm“ zněla odpověď

Byly neústupné a přesvědčil je až pohled do mého občanského průkazu, při kterém nevěřícně vrtěly hlavami. Ve svém odhadu se totiž netrefily o celých 20 let a to se jim prý nestává.

E-MOTION je branou času, už jsem o tom psal, ale bylo příjemné to slyšet říci někoho, kdo jízdu ochutnal v mých rukách jen na několik minut.

Jednou z věcí, které jsem věděl, že budu dělat, je tvorba nástrojů umožňujících nejen mně samotnému, ale i dalším, v cestě kterou nastoluji pokračovat.

Nástroje mají různou formu a stejně variabilní, jako forma je i způsob jejich využívání. Ani ta není totiž jednorázová či jednodruhová, protože by to byla chyba, které se chci vyvarovat.

Rok 2019 jsem kromě jiného strávil i hledáním nové definice pojmů ODPAD a PLÝTVÁNÍ

Čas hledání správných slov takto trávím i proto že stovky a tisíce úředníků již definici, či dokonce definice mají, ale právě ony, stojí za negativním vývojem týkajícím se nárůstů objemů odpadů a nárůstu objemu práce a hlavně prostředků, které jsou pátým nejprofitabilnějším průmyslem světa generovány.

Rád bych, aby právě dnešní příspěvek, resp. dnešní den přinesl změnu.

Když však tyto řádky píši, nemám definice ještě na jazyku, cítím však, že jsem jim nablízku.

ODPAD JE ……

PLÝTVÁNÍ JE …..

Počet teček se mi postupně zkracuje

Tak jako se zkracuje čas růstu odpadového průmyslu v podobě, v jaké ho známe posledních několik desítek, zvláště pak posledních 30 let.

Jednou z myšlenek, se kterými si zahrávám, je namísto definování toho, co odpad je, nadefinovat to, co odpad není. Použil bych tak stejnou metodu, jakou používá samotný odpadový průmysl

ODPAD NENÍ NIC, CO SE DÁ ZNOVU SHODNĚ, ČI JINAK VYUŽÍT

Co Vy to?

Není to stejně dobrá definice jako ta stávající

ODPAD JE TO, ČOHO SE CHCETE ZBAVIT

Či druhá

ODPAD JE TO, CO UMÍSTÍTE NA MÍSTO URČENÉ K UKLÁDÁNÍ ODPADU, ČI PŘEDÁTE POVĚŘENÉ OSOBĚ.

CO je zvláštní je skutečnost, že zatímco pojem odpad se snaží definovat ve světě všichni (i když s malými odchylkami), k plýtvání jako by se nikdo neznal, respektive jako by se všichni, či většina odrážela jen o japonského KONCEPTU MUDA, používaného v metodologii LEAN, který však, s ohledem na své zaměření však není zcela optimálním.

K tomu však zase příště.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář