Pozvánka do Země Nezájmu

Před dvěma dny mi do mé e-mailové schránky přistála pozvánka na CEEHACKS 2018, neboli na CEE MOBILITY HACKATHLON. Stejně jako v loňském roce byla v angličtině a stejně jako v loňském roce láká na výhru 5.000 EUR.

Ptáte-li se proč to zmiňuji, vždyť pozvánek na akce do e-mailu dostává každý denně více než dost, upřesním. Přišla mi po jednom roce znova. V tom loňském, jsem byl nadšen a stvořil jsem tým, který se akce spolu se mnou CEEHACKS 2017 účastnil.

Po tři dny jsme měli možnost vytvářet prezentaci, maje bagety, a občas i teplé jídlo zdarma, stejně jako možnost přespání na zemi v prostorách konání, abychom pak, v den třetí, spolu s ostatními, mohli přednést svůj návrh odborné porotě, která po hlubokých analýzách projeveného zájmu vyhodnotila toho nejlepšího a předala mu hlavní cenu a další ceny sponzorské.

To, jak zainteresované porota byla a jak pečlivě sledovala příspěvky lidí, kteří strávili vlastní čas a vlastní peníze nad myšlenkou, jak udělat Prahu, a nejen ji čistší, se můžete podívat na videu z mé vlastní prezentace, při níž jsem kameru nasměroval do publika a na porotu, která seděla v prvních řadách.

Důvodem, proč jsem se rozhodl v loňském roce zúčastnit, byla skutečnost, že čistou osobní mobilitou jsem žil již několik let a propagoval ji na každém kroku a při každé jízdě. Na konci roku 2015 jsem totiž založil E-MOTION, hnutí, jehož cílem je sdružit všechny, pro které mobilita neznamená jen rachot výfuků a vůně benzínových spalin a vyryté dráhy kol do trávy v lukách a v lesích.

Své zdůvodnění jsem zaslal, jak naváděla registrace, v podobě video zprávy, a proto si můžete prohlédnout i ji.

Náš tým obsadil 14 místo z dvaceti, což jsem považoval za úspěch a to nejen proto, že nikdo z nás tří nebyl a není hackerem, ale i proto, že jsme jako jediní byly schopni obhájit skutečnost, že zatímco jiní o čisté mobilitě mluví, my jsme schopni ji již několik let žít.

Výhercem byl tým RED, který vyhrál nejen hlavní cenu, ale sklidil i většinu ostatních. Jeho koncept zvýšení efektivity vytížení vagónů METRA získal nejenom 5.000 EUR, ale i pozvánku do centra firmy SIEMENS a možnost práce v EY labu a to vše s hrdě prezentovaným cílem, rychlé integrace do pražského podzemí, protože, jak uvedli sponzoři, zavedení nic nebrání a není ani ekonomicky náročné.

Od CEEHACKS uběhl skoro rok a stanice pražského METRA jsou stále stejně „hloupé“ jako byly dříve. Tým RED zmizel z prken, co mohla znamenat čistou budoucnost a bohužel je pro mne nedohledatelné, zda-li si měl možnost užít, některou z cen.

Protože pozvánku obdrželi i další dva členové týmu, měl jsem v krátké dob dva telefonáty se stejnou otázkou „JDEME DO TOHO?“.

Je mi líto, ale nevidím jediný důvod, proč opakovat stejnou chybu znovu, a to ani přesto, že se o 20% zvýšil počet kategorií, v nichž je možné soutěžit.

Důvod je prostý, čisté mobilitě, kterou tak hrdě ve svém názvu hlásá, CEE HACKS nepomohl ani trochu, čemu však naopak pomohl dokonale, je vyvlastnění nápadů a práce lidí, kteří jsou ke změně ochotni přispět, byť je za odměnu čeká jen suché pečivo a tvrdá zem, na které mohou přespat.

CEEHACKS 2018, je prostě jen dojnou krávou nápadů. Kravou, která až dojde mléko, bude poražena na maso, aby další rok zázračně stala z popela a znovu svým bučení zvala k podpoře čisté mobility.

Je to dojná kráva žijící ve městě, kde lidé, kteří se zvolili do jeho vedení, čistou mobilitu podporují tak, že ji zakážou a to pro jistotu plně a bez pardonu. SEGWAY a elektrická jednokolka jsou přeci to samé a Elektrokoloběžka se rovná elektrickému skateboardu, či obyčejnému bicyklu. Všechny jsou totiž hrozbou největší a je třeba je vykázat nejen z centra, ale nejlépe ze světa.

Závěrem mi dovolte s Vámi sdílet prezentaci, kterou se tým E-MOTIONEERS v roce 2017 CEEHACKS účastnil. Nazvali jsme ji POWER E-NJOY a je postavena na reálných zkušenostech a praxi. A přesto, že lidé ze ŠKODA AUTO, SIEMENS, EY, ale i BMW při osobních jednáních mluvili o zájmu o spolupráci, na přímé oslovení, nereagoval ani jeden jediný.

Kdo ví, třeba za pár desítek let přijdou s řešením, které ukáže, že na změnu, nejsou třeba milionové investice a na čistou mobilitu čtyři kola a síť předražených superchargerů, ale jen logické uvažování a schopnost vnímat to co zde již je a jen to použít jinak, či ve větším rozsahu, než se původně zamýšlelo.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář