Na jakých základech stojí cirkulární ekonomika?

Od konce loňského roku každým dnes zesilují hlasy informující o tom, že jedinou možnou budoucnost nám přináší přechod na CIRKULÁRNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Přejít bychom na něj měli z hospodářství LINEÁRNÍHO, které, jak vyznívá v mnoha proslovech, je původcem stávajícího zla.

Projekty INDUSTRIAL UPCYCLING jsou často mezi příklady cirkulární ekonomiky řazeny a já jsem samozřejmě rád, ale skutečnost, že o cirkulární ekonomice začali hovořit i tuzemští politici včetně ministra životního prostředí pana Brabce, zavdali k hlubšímu studiu tématu, jako základu tohoto příspěvku.

Udělal jsem dobře a výsledky byly tak zajímavé, že jsem se je již dovolil na MDŽ zveřejnit v blogu publikovaném na sociální síti LINKEDIN, a to samozřejmě v angličtině.

Tento příspěvek začnu podobně a zeptám se, zda-li víte. kdy byl koncept CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY PŘEDSTAVEM? Zeptáte-li se české verze wikipedie, pak se hned v úvodu nedozvíte nic, resp. dozvíte se lež. WIKIPEDIE totiž nejen, že o datu přímo nemluví, ale odkáže na knihu CRADLE to CRADLE, která však byla představena až 3 roky po první oficiální zmínce. Ta totiž byla v roce 1989, a my můžeme říci, že koncept CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY je stejně starý jako naše nová republika.

Je-li tomu skutečně tak, a CIRKULÁRNÍ EKONOMICE je 29 let, zůstává otázkou, proč pořád ještě dělá batolecí „krůčky“ a nemůže se pohnout z místa.

Není něco špatně?

Pojďme se tedy podívat ještě hlouběji, do jejího nitra. Koncept CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY byl představen dvěma britskými eco-ekonomy a má sloužit jako následnice ekonomiky LINEÁRNÍ. Podíváme-li se na pojem LINEÁRNÍ EKONOMIKA do stejného zdroje, zjistíme, že že nic nezjistíme, protože tento pojem není ve wikipedii uveden.

Už to samo o sobě je zvláštní uvědomíme-li si že chceme přestavovat něco, co nedokážeme definovat, ale dobře. Pojďme si představit změnu jako proces. Lineární ekonomiku jako rovný drát a cirkulární, jako jeho podobu stočenou do kola. Podíváme-li se na výsledek uvidíme formu spirály, či nekonečného kruhu, jehož velikost a obvod odpovídá velikosti a dálce původního drátu, může to tedy být kolo značného rozsahu.

Místa však není nikdy dost, tak z kruhu vzniká dvoudimenzionální spirála, či třídimenzionální pružina.

Ve všech třech případech dochází ke změně a té „nejcirkulárnější“ ke změně jejíž vznik a trvání je blízké nekonečnu. Ostatní dvě jsou podstatně kratší vyžadují však investici a schopnost dosáhnout potřebného.

Mně osobně spirála nejvíce připomíná cenovou spirálu smrti, kterou roztáčení obchodníci, předhánějící se s tím, kdo bude levnější. Stejná se roztáčí i ve výběrových řízeních na nové dodavatele, kde kvalita zůstává stranou a jediným argumentem zůstává cena, aby se pak v realitě tato X-KRÁT NAVÝŠILA a přesáhla i ty nejdražší z nabízených cen (které však díky chybnému systému byly ze hry vyřazeny).

Pružina tomu dodává ještě třetí rozměr, ale bohužel namísto aby napomáhala ke skoku vzhůru, tlačí k zemi a brání pokroku.

CIRKULÁRNÍ EKONOMICE je skoro třicet a nejen, že sama neumí chodit, ona se bez pomoci ani nenají a nenapije a při vykonávání dalších potřeb je též odkázána na druhé, nejlépe s penězi, za které jde vše koupit a jejichž dotační zdroj je nevyčerpatelný.

Na začátku jsem uvedl, že projekty INDUSTRIAL UPCYCLING a INDUSTRY 5.0 jsou zařazovány mezi projekty cirkulární ekonomiky. Je to tak, ale z pohledu tohoto článku bych spíše řekl, že je cirkulární ekonomika součástí jich samotných, a to i přesto, že je podstatně starší.

INDUSTRIAL UPCYCLING je na trhu čtyři roky a nejen, že už umí běhat, on se umí o sebe sám postarat a už má rodinu o kterou se stará také.

INDUSTRY 5.0 je sice o rok mladší, ale dokáže jít bez opory přes půl světa a s jídlem a pitím nemá problémy, stejně jako s vyměšováním.

Obé vzniklo bez natažené ruky žádající prostředky, které budou odměněny pohybem, který čím nepatrnější, tím větším je odměněn potleskem.

Je tedy na každém z nás, zdali bude žít v cizím snu a čekat na změnu, která nikdy nepřijde, či bude-li onou změnou sám, či sama. Já si zvolil a rád pomohu se správnou volbou i Vám, protože čím více nás bude, tím větší šance je, že ve SVĚTĚ BEZ ODPADŮ A PLÝTVÁNÍ budou nejen žít naše děti, ale že se do něho za svého života, podíváme i my sami.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář