Ne Zisk Ovky

Ne Zisk Ovky

Ovka je mluvka. Byl jím od malička. Jen co se naučil první slova, už si pletl kávu s krávou, hodinky a holinky, koleno a poleno. Nerozeznával detaily. Stačilo mu, aby slovo podobně znělo a použil jej. Když byl malý, nebyl to zas takový problém, ale jak rostl

rostlo i množství chybných rozhodnutí, které druzí učinili na základě Ovkových přání.

A nebylo jich málo.

Ovka byl totiž neuvěřitelně bohatý. Bohatl tak rychle, že ani nevěděl, jak bohatý je, proto i přání, jež zdála se mu být prostá, zcela prostá nebyla.

Když si poprvé v kavárně poručil krávu, bylo mu nabídnuto mléko, když však trval na krávě, zajistil provozovatel rychlou dodávku, než se na něho Ovka rozlobí.

Kráva v kavárně už zůstala (co kdyby)

Když si poručil Krávu ve vybrané restauraci, zeptal se vrchní, jestli nechce raději steak, když nepochodil, informoval kuchaře a ten dodavatele …

Ovka krávu dostal, ale spokojen nebyl

Kráva v restauraci nezůstala, mohla by se přeci jen zkazit.

I přes své, či právě pro své problémy s vyjadřováním se stal Ovka celebritou. Byl zván do talkshow, na recepce, byl dotazován na svůj názor a měl zisk.

Když se ho ptali, jestli má rád svůj zisk odpověděl „Ne Zisk, Ovka“ a přidal, že by si dal Krávu, čehož se všichni báli.

Jednoho dne si na Ovku v parku počkal nevysoký štíhlý muž v dlouhém kabátu a zeptal se Ovky, jestli by si nedal Krávu. „Ne Chci Kávu“ zněla odpověď. Když ji dostal, zamiloval si toho, kdo mu splnil jeho celoživotní přání, a učinil ho správcem svých peněz.

Nevysoký štíhlý muž v dlouhém kabátu se nedal pobízet, přeci jen měl zkušenosti, kradl, kde mohl, ale nikdy to nebylo tak lehké. Tak snadné, až se sám zhrozil a rozhodl se, že udělá pořádek. Přeci jen počet nul na účtě je důležitý jen tehdy jsou-li před nimi nenulové číslice, nebo alespoň jedna.

A Ovka v radostném opojení tleskal ručičkama, které nebyly zrovna zaměstnány přebíráním prostředků od lidí, kterým Ovky bylo líto. Tleskotu však bylo čím dál méně, čím dál více peněz musel přebírat, až se nakonec rozhodl, že už bude jen tleskat a přebírání všech peněz dostal na starost nevysoký štíhlý muž, jenž se činil a pro úsporu prostředků na výstavbu většího trezoru, nabídl bezištně svůj vlastní, do kterého se toho vejde.

A tak žili spokojeně a jestli neumřeli žijí dál.

Lidé Ovku litují a dávají, aby se měl líp.

Ovka Tleská ručičkama.

Nevysoký štíhlý muž se usmívá

A všichni dobře ví, že NE ZISK OVKY je součástí jejich životů, jen každý dal čárku na jiné místo ve větě.

Napsáno 17.08.2018

Nedá mi to abych text nedoplnil o článek popisující funkčnost tzv. náhradního plnění. S principy uvedenými v mém článku, má totiž mnoho shodných bodů. 

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář