Když Příroda Pomáhá Přírodě

O projektech PPP bylo mnoho napsáno, méně realizováno a často „dobrý úmysl“ utekl s prvním kopnutím. Možná to je i tím, že tři písmena v názvu si každý vykládal jinak, ale o tom jsem již psal. Dnes se budu věnovat novému zajímavému projektu pro který jsem PPP v názvu také použil.

Věda a Vědci, jsou v tuzemsku v posledních letech spojováni hlavně s prezidentským kandidátem, panem Drahošem, který na své cestě životem zanechal spousty slov, slibů a návrhů, jejichž realizace však pokulhává tak intenzivně, že stačila za sebou smazat všechny stopy.

Jsou však i vědci, kteří se rozhodli zjištěné poznatky použít sami a vyrobit a uvést na svět výrobek, či výrobky, které dokáží změnit svět.

Krásným příkladem je pan Otto Wichterle a jeho kontaktní čočky.

Nanotechnologie, které již několik let jsou dávány do souvislosti s naší republikou.

A samozřejmě mnohé další.

Já však budu dnes psát o novince související s mou vlastní snahou vytvořit svět bez odpadů a plýtvání, se snahou dělat práci, která dává smysl, a to nejenom v tom osobním, ale hlavně „veřejném“ životě, k němuž sdílení a vzdělávání neodmyslitelně patří.

Projekt se ke mně dostal, jak to v posledních letech bývá, prostřednictvím sítě mých partnerů, s nimiž nás spojuje společný cíl, kterým je svět bez odpadů a plýtvání.

Jedná se o projekt, na jehož začátku byl desetiletí trvající zájem o funkci huminových kyselin a na jehož „konci“ je nyní roztok, který pomáhá rostlinám k úlevě od stresu a tím posiluje nejen jejich imunitní systém, ale i výrazně zlepšuje jejich život a i plodnost.

To vše bez chemických látek, jen za využití vlastností látek přírodních, spojených v neobvyklé kombinaci s přesným složením, které (jak je vidět z komentářů a fotografií uživatelů) koná zázraky. Nejedná se o hnojivo, ale skutečně antistresovou látku, která pomáhá rostlinám, které jsou vystavovány permanentnímu tlaku negativních faktorů, jež jsou důsledkem „rozvoje“ lidské společnosti a ním souvisejícím vývojem klimatických změn, k nalezení pohody, tolik nutné pro zdravý rozvoj.

Jak jsem uvedl na začátku, stojí za výrobkem, resp. za výrobky vědci, a tak by mohlo následovat vědecké vysvětlení proč a jak. Vědecký jazyk, však není jazykem, který ve svém blogu a ve své práci používám já sám, a proto raději zůstanu u své řeči a z té vědecké, která je však volně dohledatelná na stránkách projektu vytáhnu jen to, co je podstatné, například srovnání výsledků pěstování s konvenčními hnojivy a přípravky a s novinkou o které píši

Plodina Standardní ošetření Nové ošetření
Vinná réva 10,2 kg 13,5 kg
Rajče tyčkové 20,9 kg 41,6 kg
Okurky 22,9 kg 42,3 kg
Řepka olejka 31,0 kg 36,8 kg
Květák letní 249 kg 321 kg

Plodin, které byly testovány je samozřejmě podstatně více a pro mnohé pěstitele nebyl hlavním přínosem samotný čistý výnos v kilogramech, ale zvýšená imunita rostlin, díky které se obešel nejen bez věčného nakupování chemických přípravků na ochranu rostlin, ale i bez obav, že „nemoc“ zničí ne jednu, ale všechny stromy, keře, či rostliny, které ho často živí.

V době stále rezonující kůrovcové kalamity (kde největším škůdcem je člověk kácející pod záminkou kůrovce mnohonásobně větší plochy, a to často zdravých porostů), je ovšem nasnadě si uvědomit, jaký přínos by měla plošná aplikace přípravku právě na vystresované plochy, které jsou skutečně tímto škůdcem napadeny.

Nejen, že by hrozba rychle zmizela, ale hlavně by se již neopakovala, protože za šířením stojí často právě snížená imunita stromů, které nedokáží čelit nákaze.

Je ovšem otázkou zda-li ČLOVĚK-ŠKŮDCE, který má často „správu“ na starost, má o podobný vývoj zájem.

Věřím, že jste dočetli až nakonec a proto si Vám dovoluji předložit nejen link na stránky projektu, ale brzy přijde i možnost si zmíněné výrobky pořídit přímo od zdroje, stejně jako další of firem a jednotlivců, kterým pomáhám ve sstupu jejich smysluplných výrobků na trh a to nejen v tuzemsku, ale i zahraničí, protože mi pomáhají budovat svět takový, jaký si přeji, tedy BEZ ODPADŮ A PLÝTVÁNÍ VE VŠECH JEJICH PODOBÁCH.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář