Česko (NE)má kvůli Číně potíže s odpady

Dne prvního března 2018, tedy pouhý den po oznámení o zatčení čínského poradce českého prezidenta, se nás v článku na serveru NOVINKY.CZ snaží přesvědčit pánové Havelka a Kropáček, že Česko má kvůli Číně problémy s odpady. Autor článku pan Martin Procházka pak tuto prodejní zprávu zabalil.

Co na to říká Krteček?

Jen pro upřesnění si uveďme, kdo je kdo

Je mi líto, ale musím zprávu malinko korigovat, a to přidáním dvou písmen, které jsem integroval v závorce i do názvu samotného příspěvku. Česko nemá problémy s odpadem kvůli Číně, ale kvůli svým vlastním odpadovým firmám, které v harmonii se všemi barvami Duhy, jež rozprostírají po celé zemi, rozhodly se vydělávat zase o něco více, tak o půlku.

Nejde ani tak o to, co v článku je, jako spíše o to, co záměrně chybí.

Co třeba časování?

Článek říká, že Čína přestala od prvního Ledna 2018 dovážet odpady.

To je pravda

Ale jaksi postrádám informaci, že tento krok oznámil Čínský prezident 26.5.2017, tedy 7 měsíců před tím, než se tak mělo stát. Jen týden poté, se o tomto nařízení a rozhodnutí mohli dočíst čtenáři mého blogu a pak ještě mnohokrát v dalších příspěvcích, kde jsem upozorňoval na důsledky a skutečnost, jak se s tímto rozhodnutím bude na tuzemském odpadovém poli pracovat.

Pracovalo se intenzivně, a to hlavně na tom, aby se zpráva nedostala mezi lidi a firmy. Byl to TUTL vysoké úrovně, jak by řekl slavný policejní komisař v ještě slavnějším Českém filmu, který shodou náhod vysílala jedna z tuzemských televizí v den napsání tohoto článku.

Ono totiž, kdyby se netutlalo, nemohlo by dojít k eskalaci a kdyby nedošlo k eskalaci, nemohlo by dojít k tlaku na zvyšování cen a kdyby nedošlo k tomu, pak by nemohlo dojít ani k tomu nejdůležitějšímu

ZVÝŠENÍ PROFITU ZA STEJNĚ ŠPATNĚ ODVÁDĚNOU PRÁCI

Ještě, že máme neziskové ekologické organizace, které dohlíží na pořádek a uklízí Česko, co bychom bez nich dělali?

Nic, snad jen bychom prostředky zametené pod práh, mohli použít k tomu abychom se místo věčného vyklepávání rohožky, kterou úklidová firma ignoruje, naučili si tolik neušpinit boty a třeba si je oklepávat ještě dřív, než přijdeme k domu.

Tento článek píši 2.3.2018, ovšem vydán bude dle plánu až 12.3.2018. To jen, aby mi někteří nevyčítali, že sám vydávám články se zpožděním. Ano a mám k tomu důvod. Všechny předchozí dny jsou totiž již články naplněny, články, které mají smysl a zobrazují, jak vnímám prostor, čas a skutečnosti.

Rád bych však korigoval ještě další informaci a to, že JINAK O NEJDE A PLAST A DALŠÍ KOMODITY JSOU PROBLÉM.

Jde to a poukazuji na to již od roku 2014 (2010)

Stačí totiž jen chtít.

Trvalým řešením je pochopení toho, že PREVENCE VZNIKU ODPADU JE ULTIMATIVNÍM ŘEŠENÍM, KTERÉ ELIMINUJE NUTNOST DO NEKONEČNA ŘEŠIT „CO S NÍM

Druhým krokem je začít používat řešení, která se již osvědčila a jsou využívána nejen v zahraničí, ale v malém rozsahu i v tuzemsku, jen jsou záměrně přehlížena, či je jejich využívání házeno pod nohy více klacků, než stačí překračovat a optimálně jim je třeba některým z nich zlámat holeně, a pak říkat, „VIDÍTE, NEFUNGUJE TO, JÁ TO ŘÍKAL“

A k tomu, například v oblasti plastového odpadu patří velkoobjemové zužitkovávání pro výstavbu dopravní infrastruktury, kdy přidáváním plastové (mixu) drtě do asfaltu se nejen zlepší jeho kvalita, ale i životnost a je tiší.

Druhou cestou je pyrolýza opět schopná zpracování velkého objemu plastů a jejich přeměnu zpět na základní surovinu, tedy ropné produkty, a to při souběžném procesu, kdy bude vyráběna elektřina a často i využíván zbytkové teplo k vytápění prostor, které to potřebují.

Podobných příkladů je mnoho

Otázkou je, zda-li Češi a Česko budou raději i nadále preferovat nekonečný proces managementu odpadu a s ním spojené plýtvání a nárůst cen a nákladů, či zda se stanou moudrými a zbaví se této zátěže jednou provždy.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář