Cizí ústa, naše myšlenky?

Krátce před polovinou měsíce října se český prezident po slavné cestě do Ameriky, dostal po rozkolísané podlaze až k mluvčímu pultíku Evropského parlamentu, aby tam v téměř prázdném sále přednesl názor svého lidu, zapomínaje se předtím zeptat, jaký vlastně je.

Na hrad totiž nedolehne, a to na rozdíl od názorů pasáčků skotu, pěstitelů technických plodin a hráčů s lidskými dušemi. Je však pravděpodobné, že názory velké pětky, budou názory 9.999.995 zbylých obyvatel, tak proč se zdržovat ověřováním.

Dva dny před konáním, jsem dostal informaci, o existenci konference nazvané krásně PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU 2017“ kterou pořádá nezávislá, nestátní organizace nazvaná EVROPSKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Nezávislost je přímo predefinována již ze strany vedení sestávajícího se z bývalých i současných politiků.

A tak se je možné podívat do kalendáře abychom zjistili

Že nic nezjistíme, protože, přesto, že tento příspěvek je psán dne 12.10.2017, tedy jeden den před akcí, není o ní na stránkách Hnutí ani zmínka.

Co je však jasné, že pozvaní mluvčí, budou jistě vědět o Předcházení vzniku odpadů maximum, protože se mu všichni, až na jednoho, či dva jmenované, brání jak čert kříži, jak říkala má babička.

Trochu se divím absenci zástupců odpadových společností, protože ty přeci boj za zachování růstové tendence odpadu vedou nejlépe, ale věřím, že je dobře zastoupí nejen zástupci ministerstev Životního Prostředí a Zemědělství, ale i zástupce Státní zemědělské a potravinové inspekce. I výše zmiňované státní orgány totiž dělají vše proto, aby odpadu bylo ještě více, jak jste se mohli dočíst v předchozích příspěvcích věnovaných například otázce boje proti plýtvání potravinami.

Píše se konec roku 2017.

A v tuzemsku se otevírá téma, na které jsem na státních konferencích, jež probíhaly například za účasti pana předsedy, vznášel dotazy jak v roce 2010, tak následně v letech 2013 a 2014, než jsem se rozhodl trávit čas efektivně a podobných akcí se neúčastnit, a to z jednoho prostého důvodu.

Nejsou svolávány s cílem slyšet cizí názory, ale propagovat schválené myšlenky mluvčích a čím bezobsažnější, ale delší a následně na křídovém papíře vytisknuté, tím lepší.

Když už jsem byl u toho rozebírání skutečného zájmu a skutečnosti obecně, nedalo mi to a podíval jsem se na to, z čeho nezávislé nestátní hnutí žije.

A dozvěděl jsem se, ze stránek jejich vlastních dokumentů

Že žije ze závislosti

Na svých dárcích, fondech a dalších přispěvatelů drobných statisíců a milionů, kteří dávají proto, aby JEJICH NÁZORY, byly v ústech těch, kteří vypadají nezávisle, majíce nitky, které je vedou umně skryty pod saky a košilemi, které neodkládají jindy než při focení dalšího plakátu prokazujícího JEJICH NEZÁVISLOST.

Tak dobrou noc a krásné sny, pokud zrovna obědváte.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář