COP25 v Madridu o Chile

Na základě dohody z roku 1992 existuje v rámci OSN COP. Co mnozí neví (a já byl mezi nimi) je skutečnost, že COP je zkratka pro CONFERENCE OF PARTIES, tedy Konferenci Stran, nevím proč, ale jako první se mi vybavila konference jiné strany, konference konané pod záštitou SSSR

Je to asi tím, že už jsem starý

Pozná se to tak, že používám slova a výrazy, které „mladí“ nikdy neslyšeli.

COP je jiná.

Vždy s novým číslem a rostoucím počtem účastníků.

Vždy na novém místě.

Na rozdíl od olympijských her, koná se i několikrát do roka a obzvláště v posledních letech, od setkání v Paříži frekvence roste. New York, Katowice, Madrid …

Bez ohledu na lokaci, 180+ účinkujících a mluvčích a k tomu tisíce posluchačů na místě a desítky a stovky tisíc u svých televizních obrazovek sledují, jak se zachraňuje svět.

Zachraňuje svět

Zachraňuje svět

Zachraňuje svět

Má to jen malý problém.

Svět je na tom hůře.

A zatímco v ulicích to křičí neplacení aktivisté, v rámci COP tak činí dobře placení zaměstnanci, kteří v klimatizovaných sálech volají druhé po nápravě a u bohatých stolů hovoří o boji proti hladu, zapíjejíce sousta o to hojněji, o co více na srdci mají globální sucho.

Proti klimatu bojují hromadnými přesuny letadly, auty, vlaky a loďmi a svou karbonovou stopu vymazávají na tabulích a displejích nákupem povolenek štěstí.

U řečnických pultíků stojí a snaží se napodobit Gretu Thunberg, která zasekla se uprostřed oceánu, který křižuje na cestě mezi kontinenty.

Aktuální COP25 probíhá v Madridu a týká se CHILE.

Připomíná mi jiný čas, jiné město, jiné politiky a stejnou akci, kde hovořilo se O NÁS BEZ NÁS

Je mi to osobně líto, ale COP mi připomíná více než cokoli jiného potulný cirkus.

Jezdí, létá, pluje, mezi kontinenty a městy, zanechávaje za sebou spoustu plakátů a letáků a podepsaných prohlášení a závazků, jejichž závaznost končí okamžikem podpisu, který znamená SPLNĚNO. Namísto šelem promenádují se pánové a dámy v krásných kostýmech a na každé akci pozván je i člověk z lidu, jenž za svůj přednes odnese si dobrý pocit namísto odměny a snahy o změnu.

Politická prohlášení stala se nedílnou součástí programu a přesto, že všichni vědí, že tam, kde začínají, politická prohlášení tam i končí, nikoho to neruší. Dobrý pocit z odvedené práce je přednější. Do růžové tabulky uvedu další jméno, odškrtnu si další z úkolů a jede se dál. Další destinace, další estráda nikdy nezapomenout připomenout číslo účtu pro dary na další kolo.

COP AK asi bude dál?

Vím to.

COP26, COP27, COP28, COP29, COP30, COP31, COP…

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář