Další z tréninků nízkého letu

Je neděle a já mám další z tréninků. Přišel mi na něj architekt. Pozdě, jak to tak bývá. Nevadí. Čas mne netlačí, vždyť čeká mne další, z nízkých letů a není proto kam spěchat. Pan architekt stojí, kromě jiných projektů i za plzeňskými sdílenými koloběžkami a chce si vyzkoušet i něco jiného.

To je dobře.

Není zdaleka prvním, z koloběžkových jezdců.

Jak jsem se nedávno dozvěděl, máme dokonce mezi jezdci i mistra světa a držitele rekordu z Guinessovi knihy.

E-MOTION spojuje generace, pohlaví, povolání, funkce.

E-MOTION je jen jedno

A na našich strojích smazávají se rozdíly tříd i věků. Jediné, co je důležité je chuť a zbytek pak přijde sám.

Ve světě se začínají zákonodárci probouzet a uvědomovat si, že s technikou a technologiemi by se měly kupředu vyvíjet i zákony, kterými se řídíme a které, obzvláště pak v poslední dekádě, zůstávají daleko za realitou, nedokáží totiž na změny reagovat.

Jedním z důvodů může být skutečnost, že od dob, kdy začaly se vepisovat do tlustých knih, jich je tolik, že se v nich nevyznají ani ti, kdo by je měli kontrolovat, natož ti, kdo se jimi mají řídit. Namísto efektivity, hledají se v nich díry, a to je chybný přístup.

Ve svých článcích a přednáškách často hovořím o změně, či změnách, které považuji na cestě ke světu bez odpadu a plýtvání za důležité. Patří k nim i změny systémové a procesní a s nimi souvisí i potřeba změn na úrovni legislativní.

Když jsem toto téma probíral s právníky a lidmi, kteří zákony znají lépe, než mnozí ze zákonodárců, dostalo se mi nejednou informace „TO BYCHOM JE MUSELI ZRUŠIT A NAPSAT VŠECHNY ZNOVU“

A mluvčí se tomu vždy od srdce zasmáli.

Proč by to však nemělo jít?

Co nám brání?

Strach? Lenost? Obava o dočasné „bezpráví“? O komfort opory?

Co když nám brání něco úplně jiného? Co když je to právě absence transparentnosti a přehlednosti a vidina nekonečné profitability plynoucí ze záplatování záplat a vystřihování děr, aby nebyly vidět? Co když je to právě onen kontinuální přísun činnosti, jenž neefektivita s sebou nese spolu s prostředky, které je nutné do ní neustále vykládat?

Sdílené koloběžky v Plzni jsou druhým sdíleným projektem. Prvním byla jízdní kola.

Obé prosté elektropohonu.

Prostě jen koloběžka. Prostě jen bicykl.

A s jejich použitím související pravidla na jejichž dodržování a dohledu nad ním se dohodl provozovatel a město. Není právě podobná činnost ukázkou psaní zákona na čistý papír? Není možné se poučit? Není možné vzít za vzor a po eliminování chyb použít i jinde?

Myslím, že tato možnost zde existuje, jedinou otázkou je, zda-li je o ní zájem?

Přeci jen je profitabilnější, bude-li znovu a znovu prováděn vývoj, výzkum a návrh a znovu a znovu. Protože z každého ZNOVU jdou prostředky do kapes těm, kdo mávají startovní vlajkou a sázejí své podpisy na startovní listinu v roli organizátora soutěže.

Není to stejný důvod proč se cirkulární ekonomika zaměřila na obvod kruhu a uniká jí, že jeho obsah nechává prázdným?

P.S. sedm měsíců po napsání článku, jenž dnes vyšel se objevil na tuzemském internetu článek o tom, jak neúspech řeší bohatí a to proto, aby byli ještě bohatšími a k jejich „prohře“ se nikdo nedostal. I to je důvod proč tak intenzivně kontroluji vývoj INDUSTRY 5.0, kde by se podobný krok, nikdy nestal.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář