E-MOTION ROSTE

Osobní čistá mobilita má mnoho forem. Elektrické jednokolky, kterým fandím nejvíce já, jsou jen jednou z nich, ale zůstávají jedinou, mně známou formou, která aktivně pracuje s hlubokým kosterním svalstvem svého jezdce, či jezdkyně.

Důvodem, proč jsem se rozhodl tomuto tématu na konci měsíce věnovat čisté mobilitě souvisí s trendem, který ze zahraničí míří směrem i do mé domoviny.

Tímto trendem začínají být přestavby vozů se spalovacími motory na vozy s motory elektrickými

Touto transformací prochází například automobilový veteráni

Ovšem již před několika lety (2016) začal spoluzakladatel firmy TESLA MOTORS s přestavbami vozidel určených pro sběr odpadu. Jeho společnost WRIGHTSPEED zaznamenává od té doby stálý růst a zvažuje se svým obchodním modelem dále expandovat i mimo území spojených států amerických.

Je až s podivem, že tento obchodní model nenabízí sami výrobci automobilů. Sami jsou totiž nepřímými majiteli stovek tisíc nových vozidel, která jsou „zaparkovaná“ na hřbitovech nových aut o kterých jsem již opakovaně psal.

Navíc, když jsme diskutovali tuto otázku v rámci mé mezinárodní partnerské sítě poukázal jeden z partnerů na skutečnost, že nejenom ona odložená nová auta skýtají velký obchodní potenciál, ale i například naftová vozidla stažená firmou VW a dalšími společnostmi po vypuknutí skandálu s falšovanými výsledky emisních testů by mohla najít velmi brzy majitele, kdyby byla elektrická.

Společnosti z oboru AUTOMOTIVE patří k mým klientům, a ne jinak tomu bude do konce roku 2020, který po zásluze bude rokem INDUSTRY 5.0.

Existující vozidla totiž patří k přehlíženým zdrojům tzv. ON-THE-GROUND-MINES, tedy zdrojům již dostupným, či chcete-li existujícím.

Přepracování na jiný druh pohonu je možný, jak potvrdili stovky po domácku i profesionálně přepracovaných aut.

Jediné, co je ke změně nutné, je tak CHTÍT.

A v tom může být základní problém

Znamená to totiž změnu myšlení nejen samotných společností, ale i jejich investorů, bank, a dalších článků, které bez přidávání skutečné hodnoty, rozdělují si největší podíl ze zisků. Výše uvedená změna by totiž jejich „potřebnost“ mohla zaměnit za „nepotřebnost“ a to se jim nezamlouvá, stejně jako skutečnost, že „staro-nová“ auta by mohla sjíždět z výrobních pásů s mnohem nižšími náklady než ta nová.

Rád bych zároveň upozornil na skutečnost, že se u přestaveb nemusíme limitovat jen na elektrické motory, využity mohou být i jiné formy pohonu, jen ty elektrické (pokud je mi známo) se do existujících vozidel integrují nejsnadněji, a proto je možné je dělat i v garážích a neprofesionálně vybavených dílnách a to úspěšně.

Jak jsem říkal v úvodu, blíží se konec měsíce, ale i dalšího roku, a proto mi prosím nechte Vám popřát, aby rok následující byl ve Vašem soukromém i profesním životě rokem prostým odpadů a plýtvání ve všech jejich podobách a bude mi potěšením, budeme-li se v něm moci setkat osobně a začít tak od této návštěvy budovat SVĚT BEZ ODPADŮ SPOLEČNĚ.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář