GHAR-AGE AKADEMIE

Od 14. října 2020 je INDUSTRY 5.0 zastoupena v Indii. Zastupuje ji ambasador, společnost 3R ZERO WASTE, jejíž zakladatel pan Shiv Rao Challa se rozhodl vyčistit Indii. V čase kratším, než dva měsíce dokázal se svým týmem uzavřít kontrakt na spolupráci s řetězcem více než padesátí obchodních center, která se rozhodla implementovat prevenci vzniku odpadu a být tak čistší.

Již od prvních jednání jsme zjistili, že hovoříme shodným jazykem.

To je základ pro každou efektivní spolupráci.

Shiv dokázal nastudovat v krátké době podklady ve formě přednášek, prezentací, článků a díky nastavené formě pravidelných online jednání tak bylo možné předávat potřebné znalosti nejen jemu, ale i kolegům, kteří se postupně přidávali.

Důvodem, proč jsem se rozhodl zaměřit na Indii byla neuvěřitelná odezva za strany Indických firem a občanů, kteří více než 1,3 milionkrát shlédli příspěvky a přednášky týkající se právě INDUSTRY 5.0.

Před upřesněním informací týkajících se GHAR-AGE akademie je třeba upřesnit, že INDUSTRY 5.0 se zabývá prevencí čtyř druhů odpadů.

FYZICKÉHO – SOCIÁLNÍHO – URBANISTICKÉHO – PROCESNÍHO

Jak tato informace souvisí s výrazem GHAR-AGE a s GHAR-AGE AKADEMIÍ?

Posuďte sami

GHAR-AGE je výraz, který vznikl ze dvou slov ve dvou jazycích

  • GHAR je z jazyka HINDU používaného v Indii a znamená DOMOV
  • AGE je z angličtiny a znamená ČAS

GHAR-AGE je koncept multifunkčního pracoviště využitého 24 hodin denně 365 dní v týdnu. Je to místo, kde se snoubí výroba se vzděláváním, kde staří potkávají mladé a společně budují budoucnost a místo kde je možné pracovat i odpočívat. Navíc je to místo ekonomicky a věřím že brzy i energeticky soběstačné. Z pohledu INDUSTRY 5.0 je místem, jehož existence umožňuje předcházet všem čtyřem výše uvedeným druhům odpadů.

GHAR-AGE AKADEMIE je místem, které je zaměřeno na sdílení znalostí, a to nejen z GHAR-AGE a INDUSTRY 5.0, ale ze všech oborů a oblastí. Na rozdíl od běžného školství, či vzdělávání však přináší několik unikátních přístupů.

Jedním z nich je například nevyhraněná pozice studenta a učitele. Oba totiž budou GHAR-AGE AKADEMII navštěvovat nejen proto aby dostávali, ale i dávali. Společně budou tvořit nejen studijní plány, ale i aplikovat získané znalosti v praxi, aby ověřili, že jsou tyto skutečně použitelné a případně jak je jich možné využívat. Podobných specifik je mnoho a jednou z posledních (z pohledu času stráveného v GHAR-AGE AKADEMII) je i titul se kterým budu absolventi místo opouštět, aby se do něj mohli zase vracet, tímto titulem bude „HUMAN“ tedy ČLOVĚK a každý jediný a každá jediná budou nejen nositeli uvědomělého lidství, ale i jeho šiřitelem, a to bez ohledu na prostředí v němž se budou nacházet a v němž budou žít. Každý bude budovatelem SVĚTA BEZ ODPADŮ A PLÝTVÁNÍ a BUDOCNOSTI.

V Plzni, 2.1.2021

Michael Rada, Člověk

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář