Hurá, objevili jsme Zlatý dům

Ne, není to překlep, skutečně nebudu hovořit (tedy většinou) o zlatých dolech, ale domech, budovách, prostorách, které až do nynějška nesly hanlivý výraz BROWNFIELD, neboli hnědé, či chcete-li zničené pole, prostor průmyslové smrti, kde smrtka vyřádila se s dokonalostí kata.

Námět k dnešnímu příspěvku měl hned tři iniciátory. Tím prvním byl příspěvek na sociální síti LINKEDIN, druhým příspěvek na sociální síti Facebook a třetím INSTAGRAM.

LINKEDIN publikoval link a příspěvek na stránky s názvem ART OF SPACE, která se „již řadu let“ zabývá intenzivně, cituji:

„Snažíme se poodhalit komplexní svět moderních technologií, který se skrývá pod střechami hal a zásadně ovlivňuje náš každodenní život. Poskytujeme prostor odborníkům, aby sdíleli informace o novinkách a nejnovějších trendech, přinášíme informace pro investory o nových příležitostech jak zhodnotit jejich prostředky a také ukazujeme, kde je možné se ucházet o práci.

Území dnešní České republiky bylo od nepaměti křižovatkou významných obchodních cest a zůstává jí dodnes. Moderní logistika a skladování využívají naší unikátní geografické polohy, ale zdá se, že to, co logistické i výrobní společnosti vnímají jako výhodu, veřejnost vnímá spíše negativně. Průmyslové haly a distribuční centra jsou obestřena řadou nejasností a mýtů. Naším cílem je poskytnout informace nejen odborníkům, místním a regionálním samosprávám, ale i široké veřejnosti. Věříme, že se nám touto cestou podaří docílit toho, aby veřejnost naplno využila přínosu moderních logistických a skladovacích center.“

No není to krásné, někdo řadu let dělá něco, co tu nikdo řadu let nedělá, až na malé výjimky a teď má možnost ukázat svou práci všem.

Trochu mne to překvapilo, protože rozhovor s člověkem, který projekt zastupuje, vyzněl tak, že nebýt jeho usilovné práce a práce jeho nadřízených, byla by Česká republika džunglí betononových základů pod plechovými průmyslovými a logistickými halami a centry.

Překvapení vyplývalo z faktu, že se tématice věnuji již dlouhou dobu a nenarazil jsem na nikoho podobného.

Když jsem však prošel všechny stránky projektu, které říkají tolik, aby neřekly vůbec nic, musel jsem se začít smát. Zjistil jsem totiž, že projekt vedou lidé, kteří mají zhnědnutí, či snad zšednutí naší země z velké míry na svědomí. Tedy developeři a jejich poradci, konkrétně pak jeden z nich, společnost CBRE.

V tom smíchu mi bylo i trochu smutno.

Ne proto, že bych narazil na další demagogický projekt nastartovaný s cílem vydělávat znovu a znovu a ještě víc na lidské hlouposti a bezohlednosti, ale proto, že jen o jeden den dříve jsem se dozvěděl, že do řad společnosti vstoupil člověk, který již jednou dokázal, že být nejlepší může znamenat i ztrátu všeho, včetně zdraví a jenž se na hraně mezi životem a smrtí rozhodl, že to již nechce opakovat a přesto, jen pár měsíců po našem osobním setkání, vykročil směrem, kterým se již vydat nechtěl.

Je možné, že jde jen o oboustranně výhodný obchod, kdy za jméno a příběh, který za sebou nese, dostane pravidelnou apanáž, která mu zajistí možnost dělat na projektech, které mají smysl, a tím není vydělávání peněz a pyžamo z první třídy Lufthansy. Nevím, v každém případě toto spojení nevidím, jako nejšťastnější.

Ti kdo čtou můj blog pravidelně a udělali tak i včera, si jistě vzpomněli na má slova týkající se demagogických informačních zdrojů, které se nesnaží předstírat, že demagogickými a jednostrannými nejsou a na rizika, která více plynou ze stránek a úst těch, kteří NESTRANNOST A SVOBODU mají na svém vývěsním štítu.

Společnost CBRE si pro své plány již zajistila přízeň úředníků a politiků, kteří prostřednictvím oddělení s krásným názvem CZECHINVEST, již projekt podporují a předpokládám, že nebude dlouho trvat a objeví se i další developeři a ministerstva, která najdou prostředky na reklamu.

Na reklamu něčeho, co před pár lety členové vedení stejných společnosti označili za NEREÁLNÉ A HLOUPÉ A NESMYSLNÉ, protože přeci v Brownfieldech nikdo nebude chtít být a není lepší cesty, než je nechat „hnít“.

Toto vyjádření jsem slýchal na logistických konferencí z úst stejných firem opakovaně po více než dekádu, aby až přijde ten pravý PROFITONOSNÝ ČAS, zjevili se řekli TO JSME MY VAŠI ZACHRÁNCI a všichni mohli zapomenout na to, či jméno je uloženo pod základy průmyslových hal, které nahradili tuzemská pole, louky a lesy.

Já nezapomněl a doufám, že těm, kdo již překročili bludný kořen virtuálního světa lži, která je tak sladká a krásně barevná, pomohu rozpoznat, že svět, ač je mnohem prostší, stojí za to zachránit.

Na závěr si dovolím dva linky. Obsah zkuste posoudit Vy sami.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář