INDUSTRIAL UPCYCLING – PRŮMYSLOVÉ UPCYKLACE V PRAXI

Na základě zvyšujícího se počtu dotazů na možnost implementace systémové prevence vzniku odpadu a plýtvání v praxi ve vlastní firmě, či výrobním závodě, jsme se rozhodli opětovně nasdílet jakým způsobem jsou projekty implementovány a realizovány a jaké přináší výsledky.

Na začátku si dovolím malý odskok do minulosti vzdálené více než půl dekády. Rok poté, kdy byl INDUSTRIAL UPCYCLING oficiálně představen, jsme se rozhodli s ohledem na rostoucí zájem ze strany firem a jednotlivců vytvořit pro tyto E-BOOK se základními informacemi o systému INDUSTRIAL UPCYCLING a nabídli jsme jej zdarma, a to jak v české, tak i anglické verzi na doméně www.industrial-upcycling.cz .

Tento FREE E-BOOK je stále ještě ke stažení, a bude tomu i do budoucna, a to i přesto, že je nyní v přípravě další, podstatně rozsáhlejší publikace, kterou si bude možné zakoupit. Její cena je dána vzrostla i díky možnosti přidat příklady dalších pěti let průmyslové praxe související s implementací průmyslové upcyklace – INDUSTRIAL UPCYCLINGu v praxi.

Ke stažení jsou verze z roku 2016, jenž byly aktualizovány v roce 2018

V čem je rok 2020 jiný?

S každým novým implementačním projektem jsem měl možnost rozšířit své znalosti o další informace týkající se nejen typu průmyslu a klienta, ale i například jeho velikosti, postavení či národnosti, protože všechny tyto aspekty hrají významnou roli v celkovém rozvoji.

Jak tedy implementace průmyslové upcyklace v praxi vypadá?

  • Prvním krokem bývá oslovení ze strany společnosti, která projeví o implementaci zájem. Tento krok většinou přijde od lidí, či od člověka, jenž se měl možnost účastnit některého ze seminářů, které vedu, konference, na které jsem přednášel, či se dostal k textům publikovaným ať již ve formě denního blogu, či článků, které publikuji. Velké množství klientů přichází po propojení našich profilů na síti LINKEDIN. Ve většině případů se jedná o pracovníky středního a vyššího managementu.
  • Druhým krokem je pak realizace osobní návštěvy závodu klienta a jednání se zástupci společnosti reprezentovanými ve většině případů nejen pracovníky, kteří mne oslovili, ale i členy nejvyššího vedení firmy. Důvodem je mimo jiné to, že se jedná o formu hrazené přednášky, jejíž cena se ohybuje v rozmezí 5-10.000,-Kč/bez DPH. Tato návštěva je vždy spojena s fyzickou prohlídkou závodu a jeho okolí, abych si udělal na místě představu o potenciálu, který by firmě mohla implementace INDUSTRIAL UPCYCLING přinést.
  • Třetím krokem je prvotní analýza přínosů a odhad úspor, kterých by systémovou prevencí vzniku odpadu a plýtvání mohl klient dosáhnout.
  • Čtvrtým krokem je pak návrh rozsahu projektu, a to jak z pohledu časového, tak i ekonomického
  • Pátým a posledním krokem je samotná implementace za dohodnutých podmínek. Implementace je vždy v rozsahu 1-3 měsíců, s možností dlouhodobé spolupráce na partnerské bázi

Je třeba podotknout, že každý z uvedených pěti kroků, tak jak jdou za sebou, je realizován jen v případě, že klient odsouhlasí předchozí krok. Důvod je prostý. Je to snaha eliminovat plýtvání časem a prostředky obou stran a všech zapojených pracovníků, a to od samého začátku. K tomu napomáhá TRANSPARENTNOST všech kroků, která spolu s DĚLENÍM ZISKU a EFEKTIVITOU patří k základním stavebním kamenům každého projektu.

A čeho se projekty INDUSTRIAL UPCYCLING čili PRŮMYSLOVÉ UPCYCKLACE dotknou prakticky?

Je to oblast ODPADOVÉHO MANAGEMENTU, kde výstupem je nejen snížení nákladů, a to často výrazné, či zvýšení výnosnosti tam, kde dochází k odkupu, ale hlavně snížení celkového objemu generovaného odpadu.

Je to oblast LOGISTIKY, kde dochází nejen ke zvýšení efektivity procesů, řízení toku obalů a jejich vývoje, ale i implementaci nových metod, postupů, či případně nástrojů

V neposlední řadě i oblast VÝROBY, v níž dochází ke zvýšení efektivity procesů implementací metody komplexního přístupu L.E.D, snížení objemu plýtvání prostředky, časem a pracovníky

Na závěr bych rád řekl, že INDUSTRIAL UPCYCLING je implementován „za chodu závodu“ a jeho implementace nenarušuje existující výrobu. Dochází k analýze a implementaci změnových procesů za podpory pracovníků přímo na pracovištích (po odsouhlasení managementem společnosti) a celý proces se ve většině případů obejde bez kapitálových investic.

V příštím článku se podíváme na některé z položek procesu detailněji.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář