INDUSTRIAL UPCYCLING v PRAXI

Každý den realizujeme další projekty v rámci procesů INDUSTRIAL UPCYCLING a vždy se jedná o zajímavou možnost přiučit se něčemu novému, nezvyklému. Ne vždy jsou projekty totiž pochopeny ve fázi nákresu, či skici, a proto je u nás výroba prototypů standardem.

Nejedná se o přesnou průmyslovou výrobu, ani o 3D tisk, či práci s počítačem řízenými stroji. Jedná se vždy o manuální práci přinášející radost z tvořeného. Tato radost je přesným opakem toho, co pociťují mnozí manuální pracovníci při svých osmi, či dvanáctihodinových směnách v jednom z továrních komplexů rozesetých po republice, a nejenom v ní.

Dnes jsem si například našel prostor a čas, realizovat nápad, který nosím v hlavě již déle než šest měsíců. Jedná se o přeměnu transportního obalu v podobě kartonového sudu s velkou nosností na multifunkční prodejní displej na brýle (tzv. POS), displej, který slouží zároveň jako přepravní obal vysoké tuhosti a může sloužit i jako zásobárna, či minisklad na nevystavené brýle na místě prodeje.

Perličkou nakonec je pak skutečnost, že tento displej má v okamžiku přepravy, poloviční velikost a na jedno paletové místo je tak možné místo dvou, či čtyř dáti až 8 ks, čímž je možné dosáhnout podstatně zajímavějších nákladů na kus.

Dnešní článek ukáže, jak „systém pracuje“

  1. V rámci INDUSTRIAL UPCYCLING identifikujeme v závodě klienta produkt s potenciálem, v tomto případě jednorázový přepravní obal.

2. Tento odebereme k testování a zahrneme do nejbližšího DESIGN STORMu, tedy tvořivého setkání partnerů.

3. Návrhy převedeme do praxe na odebraných vzorcích

4. Výsledky odprezentujeme partnerům s potenciálem potřeby podobného řešení

5.Po dohodě ujednotíme vstupy, kapacitu a výstupy výroby

6. Realizace

Tyto kroky odpovídají metodologii 6R, kterou jsme zavedli a implementujeme do každého realizovaného projektu.

Je zde však ještě Sedmý, tajný bod. Tím je skutečnost, že projekty jsou neustále v procesu reaktivovány, což umožňuje přicházet se stále novými a novými řešeními a rozvíjet tak MLR procesy a zasahovat větší a větší škálu partnerů.

Potenciál na implementaci INDUSTRIAL UPCYCLING je i ve Vašem vlastním závodě. Problémem je profesní slepota zaměstnanců a pracovníků, kteří, i kdyby chtěli, mají velký problém vidět ve výrobku něco jiného, než to, co je jim dáno shora. Automobilka vidí auta, výrobce světel, světla, případně jejich komponenty, a to bohužel není dost, resp. pro INDUSTRIAL UPCYCLING, je tento pohled nedostatečný.

V příštím týdnu budeme tuto skutečnost probírat u mezinárodního klienta v Milánu, v Itálii a jsem velice zvědav, k jakému dospějeme výsledku, protože jeho potenciál není až tak malý. Zaměstnává totiž celosvětově přímo ve společnosti 163.000 lidí a dalších několik milionů je zaměstnáno nepřímo v subdodavatelské síti a to už je potenciál, který dokáže měnit svět.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář