INDUSTRY 5.0 – PŘIPRAVENOST KONAT

Stejně jako články minulé, i tento je psán v době přímé globální pandemie koronaviru COVID-19. V době, kdy se do té doby promazávané soukolí světové ekonomiky začíná drhnout a ukazuje se, jak je novodobá ekonomika postavená na jediném kritériu – MNOŽSTVÍ, náchylná a citlivá.

Na rozdíl od politiků, nečekám na to, až se něco stane, ale v roce 2013 jsem začal připravovat změnu, jež v roce 2015 dostala jméno – INDUSTRY 5.0. První průmyslová evoluce řízená člověkem, která není postavena na objemech, ale systémové prevenci všech druhů plýtvání a tvorby odpadu.

V době, kdy se světový lídři ukazují jen na obrazovkách, na nichž jim nehrozí nákaza, kterou mnohdy svými kroky pomáhají šířit, se tak v době skokových poklesů všech ekonomických faktorů, dostává do popředí řešení, které tak dlouho zůstávalo mimo rozsah jejich vnímání.

Docházející materiál, produkty, výrobky, lidé, prostředky, to vše v kumulované podobě, to je stav, v němž silně financovaná a podporovaná INDUSTRY 4.0 mlčí. Nemá totiž řešení. Postavena na objemech výroby, bez ohledu na objemy skutečné spotřeby, je závislá na stejně navyšovaném objemu nových vstupních prostředků. Objemy plýtvání započítané do procesů výroby ještě před jejím započetím staly se standardem, nad kterým se nikdo nepozastavuje a spolu s nimi i objemy neviditelných, předem zakalkulovaných ztrát na prostoru i čase.

Právě nyní se tak s razancí bouře, dostává do popředí řadu let připravované řešení, nevyužívající nových, ale již existujících zdrojů, pro které se v angličtině začal používat výraz ON-THE-GROUND-MINES.

Máme je a je jich dostatek pro zmírnění dopadů, které vznikly cílením na jeden cíl – OBJEM

Nástroje, Pravidla, Postupy, jsou nejen definovány, ale i jasně popsány, a dokonce v mnoha případech již i implementovány, dávajíce tak jasný důkaz funkčnosti a efektivity řešení.

Jaké je řešení když:

  • Potřebujete balit své výrobky do krabic a nejdou koupit. Což takhle začít systémově využívat použité, a nejen ze svých vlastních zásob.
  • Potřebujete materiál a výrobce nedodává. Což takhle projít vlastní zásoby. a to včetně těch, na které se již dávno zapomnělo?
  • Automobilky potřebují prodat auta, které nevyrábí. Což takhle otevřít brány hřbitovů nových aut?
  • Nemáte lidi na výrobu. Což takhle zeptat se továrny, která stojí vedle Vás a nezaměstnat na přechodnou dobu pracovníky, kteří pracovali tam?
  • Potřebujete místo na uskladnění výrobků. Což takhle poptat se v okolí, kde z důvodu odstávky zejí sklady prázdnotou?

EXISTUJÍCÍ ZDROJE (ON-THE-GROUND-MINES) přehlížený poklad skrytý pod kobercem nezájmu a přehlížený v trysku za větším ziskem a objemem výroby.

EXISTUJÍCÍ ZDROJE v podobě INDUSTRY 5.0 VAULT skýtají nejen materiální, ale i ekonomickou hodnotu spojenou s faktem, že jsou zde, na dosah a často stačí pro jejich využití, jen natáhnout ruku.

Toto je jen malá ukázka toho, co existující zdroje již dnes obsahují.

Co se však musí změnit jsou principy na kterých byl postaven nekonečný růst, který nám předkládali ekonomové spolu s politiky a světovými vůdci, diskutujícími před několika měsíci v Davosu, New orku, Madridu, o tom, do jak zářné budoucnosti nás svým příkladem vedou.

Rád bych se zeptal, kde jsou teď Bill, Jeff, Jack a Ellon? Kde jsou ostatní? Kde jsou ti, kdož zjistili, že je dokáže nadmíru dobře uživit jedna jediná konference ročně, na kterou lístek je dražší než roční průměrný plat?

Jsou s politiky schovaní za sklem obrazovky, za kterým nám říkají, vydržte?

Do INDUSTRY 4.0 byly investovány miliardy, aby jeden jediný vir ukázal na chybu systému postaveného v rozporu s logikou.

INDUSTRY 5.0 rostl bez dotací, peněz investorů, a v neustálé snaze lovců zisku, kteří se snažili z něj učinit jen a pouze další z nástrojů na prodej svých strojů a technologií. Přesto je zde, na všech kontinentech, nepřipraven naskakovat do jedoucího vlaku, ale dostat jej vykolejený zpět na koleje a tyto stavět, namísto následování směru, jenž vytýčili ti, pro které peníze, znamenají víc než jen život.

Je čas se probudit a uvědomit si, že budoucnost se tvoří rukama a jsou to ty Vaše, které se mohou přidat k těm mým.

Vývoj nejen v Číně jasně ukazuje, že stávající režim a systém výroby, je neudržitelný.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář