Jak ze čtyř špatných odpovědí vybrat tu správnou?

Tento text píši 6.3.2018, tedy jen jeden den po masivních demonstracích, které zase po letech spojily občany naší země v protestu proti politickému establishmentu, který už si zcela veřejně a bez skropulí čistí podrážky svých bod o pojmy Legálnost, Právo a Poctivost.

Je zajímavé, že tyto demonstrace bezmoci, nejsou tématem dnešního příspěvku, jeho název vznikl totiž ještě před tím, než se lidé sešli.

Vznikl v okamžiku, kdy jsem na základě zprávy o dotačním programu MPO a MŽP s názvem PREVENCE VZNIKU ODPADU, dostal možnost se podívat, čeho se týká.

Konkrétně se jedná o 4 výzvy

  • 98        100.000.000     analýza, měření, archivace
  • 100  3.000.000.000    zateplení budov a energetická úspornost instalací technologií
  • 103      500.000.000     kompostéry a sběrné kontejnery na textil, odpadová místa a potr. banky
  • 113   1.800.000.000    zprůtočnění koryt toků a hospodaření se srážkovými vodami

Rád bych uvedl, že částky jsou udávány v Českých korunách a sečteme-li je dohromady, pak se dostaneme na 5.400.000.000,-Kč, což není zanedbatelné.

Rád bych se Vás zeptal. Která výzva předchází vzniku odpadu?

Žádná? To přeci není možné!

Vždyť se strávilo jejich definicemi již tolik času, že by si toho někdo z úředníků, odborníků a lobbistů, kteří jim pomáhali podklady zpracovávat, musel všimnout.

Nebo, je to možná tím, že nemluvíte tím správným jazykem peněz a profitu

Já Vám řeknu, jak to je.

V jedné z výzev, která slovo prevence opakuje nejčastěji jsem našel následující specifikaci

„Veškerý materiál, se kterým bude v rámci projektu nakládáno, musí být od občanů přebírán bezúplatně.“

No není to krása? ANO, je! Zákon předepisuje, že profit si musíte nechat sami a nesmíte se o něj dělit s občany. NESMÍTE JIM ČÁST ZISKU DÁT ZA TO CO PRO JEHO DOSAŽENÍ PRO VÁS UDĚLALI. Tak se musíte chovat k občanům státu, jehož úředníci ví, jak si rozdělit peníze, které od nich již dostali.

Je to skutečně fascinující.

Nejen, že žádná z Výzev k podpoře prevence odpadu neslouží (až na jeden podbod), ony navíc ještě podporují, větší plýtvání a celkovou situaci zhoršují, stejně jako se to dělo v minulých letech.

Na rozdíl od minulých let, jsem se rozhodl využít kontaktu jenž byl ve výzvě vložen a zeptat se přímo zadavatele, zda-li se i firma, která již čtvrtým rokem prevenci vzniku odpadu a to systémovou, má jako hlavní náplň práce, může zúčastnit a jak to má učinit, protože i přes velké množství dokumentace jsem tuto cestu nenašel.

Množství dokumentace je tak velké, že na pochopení je třeba průvodce. Toho si lze samozřejmě koupit za prostředky, které byly alokovány. Je sice možné, že za zpracování dáte více, než nakonec dostanete, ale i to je už jistě spočítané?

Nebo není?

Nejsou tyto dotační programy jen dalším plýtváním časem i prostředky s cílem, který je na hony vzdálen deklarovanému názvu indikujícímu pozitivní změny v oblasti životního komfortu, jenž není hodnocen dle počtu zaparkovaných vozů v garáži, ale dle možnosti vyjít na ulici a dýchat vzduch prostý škodlivých částic, či se podívat na panorama hor již dlouho skrytých ve smogové mlze, či se napít vody, bez rizika onemocnění a což takhle výlet do lesa, do přírody?

Zvažte to a poslechněte si k tomu jednu českou píseň

A jaká je odpověď na otázku v názvu?

Žádná. Jediná možnost je tedy najít cestu další. Není to tak lehké, ale jde to, tak to také zkuste a doufám, že se potkáme.

P.S. na úplný závěr so dovolím, den před výdáním příspěvku tento doplnit o odpověď odpovědných osob, které byli uvedeny na materiálěch ministertstva.

„Dobrý den, pane Rado,

Váš dotaz jsme konzultovali také s kolegy z Odboru odpadového hospodářství, výsledná odpověď je zde:

Pro orientaci v oblasti bychom si dovolili Vás odkázal na text výzvy 103 a na text základního dokumentu OPŽP 2014-2020, tedy PrŽaP, zde kapitolu B.6.3.1. – Prioritní osa 3, specifický cíl 3.1: Prevence vzniku odpadů. Tam jsou příklady podpořitelných projektů, podmínky přijatelnosti a také související způsobilé náklady. V rámci předcházení vzniku komunálních odpadů je v zásadě možné pořídit taková zařízení do obcí, která zajistí to, že odpad nevznikne, nebo omezí jeho produkci (kompostéry, centra opětovného použití). V rámci předcházení vzniku průmyslových odpadů je pak možné podpořit investice do technologií, které zajistí snížení stávající produkce odpadů na jednotku výrobku. V obou případech současně záleží na konkrétním textu dané výzvy.

Každopádně Vámi v dotazu popisovaná metodologie či poradenství samostatně nespadají do nabídky programu OPŽP a proto je takto podpořit nelze.

Obecně každý předložený projekt pak musí splnit všechny podmínky uvedené v textu PrŽaP a související výzvy. Kompletní informace k nabídce a podmínkám programu viz základní dokument, tedy text Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 (tzv. PrŽaP, dokument ke stažení http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty#folder=1) a další upřesnění v textu výzvy. Vlastní text aktuální výzvy číslo 103 a podklady k ní jsou k dispozici na adrese http://www.opzp.cz/vyzvy/103-vyzva/dokumenty

V případě dalších dotazů k OPŽP můžete opět využít tuto emailovou adresu či Zelenou linku 800 260 500. Osobní konzultace k postupu podání žádostí (a potřebné dokumentace k nim) je pak možná na našich krajských pobočkách, viz https://www.sfzp.cz/sekce/539/krajska-pracoviste/ „

Ptáte-li se, jsem-li z odpovědi moudřejší, musím Vás zklamat, vím stejně, jako předtím s jedinou výjimkou, kterou jsem výše vyznačil tučně. Tou je fakt, že jediná skutečně fungující systémová prevence vzniku odpadu, dotačním programem naznavým PREVENCE VZNIKU ODPADU, podpořena nebude. Proč taky, že? Vždyť by nanabízela možnost netransparentnímu rozdělování peněz z cizích kapes.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář