Jazyk efektivity

Na světě existuje přibližně 6900 jazyků, odhaduje se však že ca 500 v nejbližších letech zanikne, a dokonce existují i předpovědi, že za 150 let zbydou na zeměkouli jazyky jen tři – Anglický, Španělský a Čínský. I bez grantů na výzkum jsem si jist, že tomu tak nebude i za 150 let totiž bude každá hlava mít svůj jazyk

Napsání tohoto příspěvku bylo iniciováno první den roku 2020 dvěma skutečnostmi. Tou první bylo ohlášení nové environmentální ceny, která by se ráda stala ekvivalentem ceny Nobelovy a jmenuje se EARTHSHOT PRIZE a tou druhou reakce na jeden z mých česky psaných blogů ze strany zahraničních čtenářů.

Začnu druhou skutečností

Článek nabízející naprosto jasně definovanou možnost změny na politické scéně, byl publikován již 10.9.2016 a byl jedním z prvních, které začaly konec publikování na serveru parlamentní listy, který jsem si zvolil po odchodu ze serveru idnes, kde jsem se nedokázal s majitelem a provozovatelem zastupovaným jeho lidmi shodnout na významu výrazu SVOBODA SLOVA. Brzy jsem zjistil, že stejné to bude i na nově zvolené adrese, a proto jsem následně začal publikovat ve vlastním domě.

Zde publikuji výhradně texty v Českém jazyce a sdílím je mezi česky mluvící komunitou. V případě článku NE – NEJSME ELITA, jsem však udělal výjimku a publikoval jej i na síti LINKEDIN, kde standardně publikuji jen v angličtině. Překvapila mne reakce, která za několik hodin indikovala více než 600 přečtení, a hlavně byla jednou z mála, kde na prvním místě nebyla česká města, ale zahraničí, konkrétně pak Indie. Statistika však nebyla jedinou reakcí ve zprávách na této síti mne čekalo příjemné překvapení v podobě pozdravů a dotazů k tématu, a to z mnoha destinací světa.

Druhým (prvním) impulsem byla zpráva, kterou jsem zaregistroval poslední den roku 2019 tamtéž a následně v mnoha mediích a tou byl vznik nové environmetální ceny. S ohledem na množství podobných, by asi většina médií tuto skutečnost přešla mlčením, to se však nestalo z důvodu původu. Cenu EARTHSHOT PRIZE totiž vyhlásila britská královská rodina, resp. jeden z jejích členů, princ William, jeden ze dvou synů princezny Diany, a to společně se sirem Davidem Attenborough, známým dokumentaristou, spisovatelem a zoologem.

Právě tyto dvě tváře stojí za oznámením existence nové environmentální ceny, jejímž cílem je odměnit a poskytnout prostředky k záchraně planety na které žijeme. Právě mediální známost obou tváří umožnila, že jen několik hodin po zveřejnění zprávy měl ve vyhledávači název této ceny již více než 5 milionů odkazů a jedním z nich byl i můj vlastní otevřený dopis adresovaný princi Williamovi.

V případě dopisu jsem zůstal u angličtiny a jak jsem zjistil, byl právě tento dopis, či článek jednou z prvních reakcí, která nebyla pouhou tiskovou zprávou.

Nevím, jak hovořit k členům královské rodiny, těm o jedenáct let mladším než já sám, či těm jen o dva roky mladším než můj vlastní dědeček, proto jsem zvolil formu, kterou píši a hovořím běžně, tedy formu oslovení člověka člověkem.

Vím, že nezůstane bez odezvy, rok, který právě u mne začal a u Vás končí bude rokem INDUSTRY 5.0 a rokem změn a články o kterých byla řeč, stejně jako cena, budou jen nástroji k realizaci změn.

Ovšem tím nejdůležitějším zůstane jazyk.

Právě ten totiž bude nositelem myšlenek a umožní jejich proniknutí po celém světě a to bez ohledu na to jakým jazykem ve skutečnosti posluchač hovoří.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář