Kapitálové Životní Pojištění – Kapitální Životní Podvod

Před více než 25 lety jsem se rozhodl, po delším zvažování, reagovat na nabídku společnosti ING, jejíž zástupkyně mi na základě mého zadání o očekávané částce při dožití 50 roku věku, vypočítala a předložila přehled, jak výhodné pojištění u společnosti, pro kterou pracuje, bude.

Paní Inženýrka Doležalová Jaroslava, příjemná paní, předkládala s naprostou profesionalitou údaje dopočítané systémem, se slovy, že odchylky jsou naprosto minimální a všichni klienti jsou spokojeni s přínosy a benefity, které Kapitálové Životní Pojištění u renomované Holandské společnosti přináší.

Jednou z věcí, které mne přesvědčila, byla i skutečnost, že v polovině doby dosáhnu „bodu zlomu“ od kterého i při předčasném ukončení dostanu nazpátek minimálně naspořenou částku. Částku, která se však s dalšími přibývajícími roky bude narůstat.

Částka, kterou jsem od devadesátých let hradil nebyla malá, protože mnou stanovený a ING potvrzený cíl byla výplata 2.500.000,- Kč a to při dosažení padesáti let věku (brán z dnešního pohledu za pouhé čtyři roky).

Léta jsem platil, včas a v pořádku a objem vložených (a pro mne tím blokovaných prostředků) narůstal, kopírujíce predikovanou křivku.

Jaké však bylo mé překvapení, když jsem v roce očekávaného bodu zlomu dostal informaci, že v případě, že bych chtěl částku vyplatit, bude tato o dobrých více než 100.000,-Kč nižší.

Jak to?

Ptal jsem se opakovaně a opakovaně jsem dostával od té samé paní inženýrky vyhýbavé odpovědi. Pan nastal přerod z ING na NN, které měla být ještě lepší a kvalitnější a mně se podařilo, po intenzivním úsilí se domoci odpovědí, které mne nepotěšily.

  • Doby Zlomu dosáhnete až za několik let
  • Koncová částka v padesáti letech bude 750.000,-Kč

?????????

Před psaním tohoto příspěvku jsem si udělal malou online analýzu, zda-li jsem výjimkou, u které se odborné Holandské profesionální firmě nepodařilo splnit to co slíbili a za pomoci nejmodernější techniky vypracovali, či zda je nás více. Výsledem mne překvapil, protože osamocen zdaleka nejsem a nejenom to, v minulých měsících čím dál častěji i medii rezonovalo, že Kapitálové Životní Pojištění je pro pojištěnce jedním z nejméně výhodných produktů, ovšem pro pojišťovnu a její pracovníky zlatým dolem.

Podívejte se sami

SLIB NA JEHOŽ ZÁKLADĚ ZÍSKALA POJIŠŤOVNA NOVÉHO KLIENTA             2.500.000,-Kč

REALITA ZÍSKANÉHO KLIENTA                                                                                      750.000,-Kč

Rozdíl                                                                                                                                             333%

V neprospěch „spokojeného klienta“

Za 21 let spoření je rozdíl (po zdanění) oproti naspořené částce                                      10.709,18 Kč

Ročně tedy přírůstek kapitálu činil neuvěřitelných 509,96,-Kč.

Na celé věci je zajímavý ještě jeden aspekt a tím je silná politická podpora, která je dána stanovením limitů pro odchod do důchodu a vyplácením naspořené částky a důchodů, které si člověk sám za svůj pracovní život odvody naspořil.

Velice živě si vybavuji tlak na to, abych si Kapitálové Životní Pojištění uzavřel na období o 10 let delší, tedy do 60 let, namísto 50, protože „to bude mnohem výhodnější“

Výhodnost celého procesu prodloužení nejspíš spočívá mimo jiné i v tom, že člověk se po dosažení určitého věku, již nedokáže, nebo nechce bránit a spokojí se se vším co dostane, a to i přesto, že slibům, a očekávání, která měl a dostal, je realita na hony vzdálena.

Výsledek je Krádeží.

Krádeží snů, nadějí a ideálů o tom, že bude líp.

A co na to ti, kdo vládnou této zemi?

NIC, oni se mají dobře, že ANO.

P.S. až při přípravě tohoto článku jsem si všiml větičky pod prognostickým modelem. Je v ní napsáno „ZVEŘEJNĚNÍM TÉTO SESTAVY NEVZNIKAJÍ SPOLEČNOSTI NATIONALE-NEDERLANDE ŽÁDNÉ ZÁVAZKY PLYNOUCÍ Z JEJÍHO OBSAHU„. Tak jen tak přemýšlím učí-li se politici od pojišťoven, či pojišťovny od politiků, pravdou zůstává, že sliby jednoho či druhého nemají žádnou platnost a jejich vymahaletnost neexistuje. Je to legalizace lži spojené s krádeží, které se staly standardem bílého dne.

P.P.S. Přiznám se, že by mne zajímalo jak se dnes má paní Jaroslava Doležalová, která mi tento produkt před 21 lety prodala. Jak jsem slyšel měli prodejci velice slušné odměny za každý rok pojištění, snad i proto mi vždy říkala, že na výplatu peněz, rozhodnu-li se pojištění ukončit, budu muset čekat jeden rok. Děkuji paní Doležalová, že se máte dobře alespoň Vy.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář