Limity

Učíme se limity. Vzdělávací systém nám umožňuje nejdříve ze všeho poznat co je nemožné a co nejde. Učí tímto způsobem už dlouho. Dost dlouho na to, aby stejně učili i rodiče své děti a ty zase svoje děti. TO NEJDE! TAKKHLE TO NEMŮŽEŠ DĚTAT! To dozvídají se nejdříve.

Tuto skutečnost si uvědomuji již dlouho, jen jsem ji nedokázal dobře vyjádřit a ta správná chvíle nastala až nyní, a to i přesto, že v angličtině se mi to podařilo již dávno před tím.

Nedá mi to, abych si nevzpomněl na svou vlastní výuku, kdy ještě na gymnáziu potvrzována byla informace, že voda je nestlačitelná, abych o dvacet let později stál v továrně klienta, který vodním paprskem vykrajuje denně desetitisíce dílů pro nové automobily.

Opakovaně jsem již poukazoval na skutečnost, že systém vzdělávání by se měl změnit.

Namísto mentorování a bezmyšlenkovitého opakování starých pravd by se mělo učit, jak se nad nimi zamyslet a nebrat je jako samozřejmost. Aby však nedošlo k nedorozumění, nechci strhávat sochy z památníků, nechci zamalovávat obrazy a digitálně upravovat filmy a historii, tak aby odpovídala dnešku. NECHCI A NEBUDU. Důvod je prostý.

Okamžikem, kdy začneme zakrývat chyby minulosti, začneme je opakovat.

Z minulosti bychom se však měli učit, ne však tak, že ji bezmyšlenkovitě budeme kopírovat, to by byla a bohužel i díky zaběhlému vzdělávacímu systému, to je chyba.

Systémová chyba, kterou namísto budoucnosti opakujeme minulost.

Řídíme se zákony, kteří napsali mrtví a snažíme se je udržet při životě dalšími a dalšími záplatami, které mají udržet tvar, ale už dávno nenabízí funkčnost.

Ve stejném anglickém blogu, který od roku 2014 píši, vyšel na konci září 2020 článek, který zbořil standardy. Jmenoval se INDUSTRY 5.0: HOW TO CHANGE THE LAW a rozvířil stojatou vodu analytiky pozdvižením ukazováčku, či snad prostředníku všem, kdo si myslí, že změna není možná, protože se nikdy v historii nestala.

V den, kdy píši tento článek odjíždím přednášet na konferenci LOGOSTICS RIDE do Ostravy. Je to poslední konference, která se bude konat před uvalením dalšího zákazu vycházení a shromažďování. Malé stanné právo v soukromé válce vedené pro potěchu z ovládání davu. Namísto nití loutek natažena jsou vlákna strachu.

Nejhorší jsou střední školy prohlásil včera malý diktátor a chystá se je opět zavřít po měsíci provozu jenž nastal po pěti měsících prázdnin.

Nikdo se neptal, v čem je střední jiné od základní, či vysoké.

Nikdo se neptal, v čem se liší od tovární haly

Nikdo se neptal, v čem je odlišná od naplněných obchodů

Nikdo se neptal, v čem se liší od Poslanecké sněmovny, či Parlamentu

Jen se všichni bojí, co bude dál.

Diktátorů zde již bylo hodně, ale nikdy bychom neměli zapomenout řeč jediného z nich

Je-li však potřeba předkládat limity, je třeba tak činit v souvislostmi a informací, že jejich překročení je cestou do budoucna, nejen konzervací minulosti.

V době, kdy píši tyto řádky s v ulicích měst objevili UVĚDOMNĚLÍ

Občané vybavení průkazem LOVCE LIDÍ BEZ ROUŠEK

Všichni pyšní na svou novou funkci nezatěžují se, že tu již byla, jen název měla jiný

LIDOVÉ MILICE, avšak účel byl stejný

Schází jen zbraně v rukách dětí a hnědé kalhoty s velkými kapsami na kameny a nože, které napravují křišťálové hlavy.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář