Malé Domovy

MD – dvě písmena, kterým jsem se rozhodl dát nový význam. Bude to první projekt INDUSTRY 5.0 v roce 2020 a věřím, že bude projektem, který rozezní více než jen obal svalu dodávajícího krev do celého těla. Malé Domovy pro ty, kdo jsou Bez Domova.

Ve světě se již déle, než jednu dekádu šíří myšlenka malých domů „LITTLE HOUSES“. Připadá mi, že každý den některé z médií nabídne příběh o té, či on rodině, páru, či jednotlivci, který (kteří) se rozhodli ze standardních domů a bytů odejít a vyzkoušet si jaké to je žít na malém prostoru. Na prostoru často vybaveném koly, aby jej bylo možné přesunout z jednoho místa na druhé.

Namísto velkých domů, mají malé.

I přesto, že v angličtině existuje výraz HOMELESS, tedy člověk BEZ DOMU, nejsou zprávy o malých domech tak často věnovány lidem bez domovů. Nebyla by pravda, kdybych tvrdil, že tomu tak není nikdy, ale poměr je tak 95:5 budeme-li brát 100 jako celek.

Lidé bez domova, tedy BezDomovci, však více než dům potřebují Domov a tento nemusí mít předem definovaný rozměr a tvar, často stačí jim v dešti jen střecha nad hlavou, ve větru stěna a ve slunečním žáru stín.

V souvislosti s projektem INDUSTRIAL UPCYCLING, v němž mne klient zažádal o zužitkování mnoha set obalových prostředků dosahujících velikosti 1,90 x 2,40 x 3,00 metru, začnu od začátku roku, ve spolupráci s partnery a městy pracovat na projektu který nazval jsem MALÉ DOMOVY.

Cílem je nabídnout DOMOV.

Nebude mít předem daný vzhled a každému může sloužit jinak

Nebude zadarmo, protože domov je místo, kterého si vážíme proto, že jsme si ho zbudovali vlastníma rukama a úsilím.

Malé domovy nebudou mít kola, ne že by je mít nemohly, ale jejich absence zmenší počet krádeží.

Malé Domovy mohou stát na břehu řeky, v lese, ve městě i na samotě.

Malé Domovy mohou být solitérem v krajině, či vytvářet komunity

Malé Domovy mají za cíl jediné

BÝT DOMOVEM TĚM, KDO DOMOV NEMAJÍ

Na začátku nebude slovo, ale kovová konstrukce, stavební blok o velikosti místnosti. Ohraničení prostoru. Připomínat budou dutou kostku, či kvádr z něhož zůstala jen nosná konstrukce. Její vyplnění  závisí, na možnostech a fantazii každého z obyvatel, každého z DOMÁCÍCH.

MALÉ DOMOVY budou mít stěny ze dřeva, z papíru, slámy, či plastu. Mohou je mít z plachet kamionů či tváří billboardů. Na tom nezáleží. Budou však nabízet to, co lidé bez domova již ztratili, tedy možnost se VRACET DOMŮ.

Věřím, že se mi s obchodními přáteli podaří nastavit zrcadlo.

Zrcadlo, které ukáže, jak silně dokáže prevence vzniku odpadu ovlivnit mnoho aspektů života, kolik životů dokáže jeden MALÝ DOMOV změnit.

Je totiž důležité, mít domov. Pro každého.

P.S. projekt malých domů se bohužel zatím nerealizoval. CORONA-19 přinesl jiné starosti, věřím, však, že jen na chvíli usnul, aby byl probuzem, protože míti domov je víc, než je střecha nad hlavou. DOpsáno 8.11.2020, Jedenáct měsíců po napsání původního textu.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář