Město pod proudem

Stejný název jsem měl připravený v roce 2002, kdy se na Prahu a nejenom na ni, valila tisíciletá voda. Kromě neštěstí, přinesla i mnoho práce, a to včetně projektů, které by zasloužily zápis do Guinesovy knihy rekordů – například vysoušení pražského Metra, či zamražených dokumentů z archivů.

Prvního i druhého projektu jsem se aktivně účastnil, abych viděl, že skrupule ti, co peníze mají a chtějí je rychle znásobit na úkor jiných, skutečně nemají, ale to je jiné téma.

Nyní se nechci věnovat proudu vodnímu, který v rekordních vedrech letošního roku vyhledávají nejen lidé, ale i příroda, ale proudu elektrickému.

Speciálně pak elektro-mobilitě

A dnes výjimečně ne té osobní, ale celkové.

Jedním z argumentů, které používají odpůrci čisté mobility, resp. v tomto případě elektromobility je, že budou-li mít všichni elektrická auta, nebudeme mít dost elektřiny.

Zatím tento argument nedokázala vyvrátit, ale ani potvrdit žádná ze stran.

A právě nyní proto přichází vhod, že Čína Často neČeká a krok udělá.

Mnohdy je to krok špatným směrem, mnohdy jen výkřik do tmy, ale stává se a to čím dál častěji, že díky krokům o kterých rozhoduje vláda, se z Číny stává výkladní skříň projektů o kterých se v Západním světě včetně USA, Evropy, ale i Japonska, jen desetiletí hovoří.

Město SHENZEN, které patří k nejvýznamnějším průmyslovým zónám země, zaměřující se na elektroniku a související technologie, již dnes křižuji elektrobusy MHD. Ke dni napsání článku jich je více než

16.000

Ano vidíte správně šestnáct tisíc a to není číslo zanedbatelné, ba troufl bych si tvrdit, že je to počet vyšší, než je v součtu autobusů MHD v celé naší republice.

Článek o této skutečnosti vyšel v Německém časopisu WIRTSCHAFTSWOCHE

Autorka vychází z velké míry z článku z dubna letošního roku, který je k nalezení zde.

Objem nárůstu počtu provozovaných elektro autobusů byl opravdu značný, jak ukazuje graf níže. Co je však důležité, je to, že pro takto silný rozvoj nebylo nutné postavit novou elektrárnu, která by je zásobovala energií a není nutné ani omezovat výstavbu továren, či jejich provoz a to ani přesto že je SHENZEN, jak bylo uvedeno v úvodu, jednou velkou průmyslovou zónou.

Z pohledu provozu, je tento řízen centrálně a každý autobus je součástí celkového systému řízeného nejen týmem pracovníků, ale v testech již i zapojením umělé inteligence, která napomáhá předcházení problémů.

Jedním z pravidel je to, že autobusy smějí na nabíječku pouze v noci, kdy (mimo jiné) je proud levnější, stejně jako v tuzemsku a je i výrazně menší celková spotřeba celé oblasti. V případě, že by z důvodů nouze bylo přeci jen čerpání přes den nutné, pak je povolováno jen, klesne-li kapacita baterií pod 20%.

Síť nabíječek je přitom kompatibilní i s osobními vozy

Netvrdím v žádném případě, že elektromobilita je jediná správná forma čisté mobility, naopak myslím že správná by byla kombinace například s kapalným plynem, obnovitelnými zdroji a mnoha dalšími, podmínkou je však spolupráce, ne oddělování a distancování jedné kategorie výrobků od jiné, aby se ukázalo, že výše investic musí, prostě MUSÍ BÝT mnohonásobně vyšší, nežli tomu ve skutečnosti je nutné.

P.S. a na závěr článek z tuzemského media

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář