Ministerské Prozření

Tak nám prozřeli vrchní úředníci a svou moudrost dávají díky mediím k dispozici davům těch, kteří je volili. Po letech otočili, aby si postěžovali, že oni chtěli plnit co slíbili, ale on jim to nedovolil. On, jehož jméno nesmí být vysloveno. Jediné, co mohli, bylo zajistit sami sebe až do smrti

Když jsem před čtrnácti dny četl jména ŤOK, STROPNICKÝ, MARKSOVÁ, KRNÁČOVÁ a mnoho dalších s podtitulkem DOBROVOLNĚ ODCHÁZÍM, přemýšlel jsem které slovo mi nesedí víc.

Je to ta pomyslná dobrovolnost?

Či spíše to odcházím?

Špatný herec, co se stal špatným ředitelem divadla, aby se následně stal ještě horším ministrem, to udělal nejlépe. Řekl, že sice odchází, ale definoval si jméno a velikost své trafiky. Přeci jen se svou roli naučil dobře, i když nápověda jistě nebyla daleko.

Stejně jako při psaní jiných textů i při psaní tohoto mi však dochází, že problémem nemusí být ani jedno ze slov, která byla použita, ale fakt, že obě jsou lživá.

Mají totiž za cíl, zastínit skutečný důvod a tím je omytí špinavých rukou.

Po odchodu totiž ty zasloužené čeká beztrestnost za činy, které udělali, či za sebe nechali udělat jiné s příslibem lepšího života.

Tak to totiž u nás chodí

A to je hlavní důvod, proč politika je tak atraktivním a módním oborem podnikání.

Název STÁTNÍ SPRÁVA, či POLITIKA jsou jen zastaralým názvoslovím matoucím davy. Skutečnost je PODNIKÁNÍ, POLITICKÉ PODNIKÁNÍ, resp. POLITICKÉ KŠEFTOVÁNÍ, protože s podnikáním mnoha, kteří očekávají ve svém podnikání odměnu za hotovou práci, to politické nemá co do činění.

Stejně tak s ním nemá co do činění ekonomika politického kšeftování.

Vím, že se dlouho schvalovala ekonomická i osobní transparentnost politiků, aby se co nejdříve slovo transparentnost zaměnilo za striptýz a vydírání, a všem bylo jasné, proč chudáci politici nikdy tento krok neschválí, protože by vlastně ublížili zemi a jejich voličům, ne sami sobě.

Přesto bych si dovolil navrhnout namísto tak nedůstojného striptýzu jiný krok – KPI

KEY PERFORMANCE INDEX

A to zcela jednoduchý, dvoupoložkový

  • Majetek člověka a jeho rodiny, když vstupoval do politiky
  • Majetek člověka a jeho rodiny, po každém uplynulém roce a když ze své pozice odchází

Ačkoli není toto KPI ještě zařazeno dovolím si udělat malou predikci a jsem zvědav, jak velká bude odchylka po jejím zavedení, kterému se jistě žádný z politiků a pracovníků státní správy, nebude bránit, protože pro všechny je transparentnost tím nejdůležitějším, co prezentují.

Budou tak moci kromě jiného dokázat a prokázat, že neodchází, když se mají nejlépe, ale naopak, když už přestalo téct proudem a ten se změnil v čůrek, který stále není nezajímavý, ale už si z něj bazén na Maledivách nenapustíte.

Za celou historii české politické scény si pamatuji jen dva politiky, o kterých si myslím, že tuto křivku nekopírují.

Tím prvním byl Prezident Václav Havel (nemluvím o jeho druhé ženě) a druhý pán jehož křestní jméno je shodou náhod shodné, pan Václav Fišer.

Je třeba nezapomínat, že pro mnohé na pozicích moci, křivka roste i po několik dekád, pro některé strmý růst nastal před sedmi lety. Proto by bylo třeba slyšet

ANO, dáme a všichni, nemáme totiž co skrývat

Že ANO?

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář