Mosty BezLidské

Ve městech a nejenom tam, avšak hlavně tam, narůstá množství lidí bez střechy nad hlavou. Bezdomovectví se stalo i v tuzemsku věcí tak běžnou, že lidé bez domova jsou na ulici bráni za samozřejmost a jediná snaha, která je zjevná, je vytlačit lidi bez domova z centra města, kde dělají ostudu.

Na konci roku 2018 se ve světě začalo hovořit o možnosti eliminace, či minimalizace počtu lidí bez domova tím, že se jim nabídnou byty. Mnoho z nich totiž, neskončila bez střechy nad hlavou proto, že by si to vysnili, či, že by to byl cíl jejich života, ale skončili na ulici z ekonomických důvodů.

Neustále sílící tlak konzumní společnosti a státem podporované „půjč si, když na to nemáš“, vede k zabředání do dluhových pastí, které nakonec v nejednom případě vedou k zabavení všeho, co člověk celý život získával a budoval. Není výjimkou, že vedou i ke smrti dlužníka, kterého vypudí rodina i okolí.

V tuzemsku, pokud vím, o podobné možnosti zvažuje město Brno.

Ostatní města však tvrdí, my nemáme byty, My nemáme prostory. Jsou však, stejně jako Plzeň, protkána černými skvrnami na tváři města, což jsou budovy a prostory v majetku města, jež se nechávají chátrat, pardon JSOU VE SPRÁVĚ, na místo toho, aby se hledala možnost jejich využití. V Plzni je podobných objektů již přes 200 a objem nadále narůstá.

Ovšem ve většině měst jsou zároveň střechy, které, z mně neznámého důvodu, nemají své obyvatele, nemají své lidi a mne by zajímalo proč je tomu tak.

Těmito místy jsou MOSTY.

Ano mosty.

Stavby, které často za desítky a stovky milionů a s velkou slávou jsou budovány, otevírány, opravovány proto, aby byly využívány jen jednoúčelově, či chcete-li jednostranně. A to konkrétně na straně horní, po které se jezdí a chodí.

Proč tyto nelze využít i jako základ pro vybudování prostoru pro lidi? Proč je nelze využít jako již existující střechy a nelze k nim připojit stěny a mít prostor, kde lidé bez domova, najdou své místo, ne jen, v krabici, či spacáku, ale skutečný domov?

Tímto nemluvím o konceptu obytného mostu, jak jej představil jeden z pražských radních poté, co shlédl shodný koncept v zahraničí a jal se ho v tuzemsku prodávat jako vlastní nápad. Nemluvím o něm, protože on chtěl opět využít jen a pouze horní část mostu a udělat z něj bydlení pro ještě movitější, pro ty, kdo na to mají.

Máme Lidi bez Střechy nad hlavou

Máme Střechy bez lidí

Co nám brání je propojit?

Před oknem mé plzeňské kanceláře se více než rok opravuje most Generála Pattona. Na opravu nejen, že se mám možnost dívat, a poslouchat ji každý den, ale přímo pod mostem si vytvořila zázemí pro dělníky i společnost, která most opravuje. Navezení obytných kontejnerů trvalo jediný den a elektřina na místě již byla, voda se přivedla z městského zdroje a je to.

Za jeden jediný den byl pod střechou život.

Tento byl soukromý, oplocený firmou, z důvodů bezpečnosti na pracovišti.

V jeden okamžik však, z důvodů finálních povrchových úprav na místě, byla pod mostem vytvořena mezipatra z lešení a ta krásně ukázala, že se není třeba limitovat jen zemí pod samotným mostem, ale bylo by možné do prostor umístit dvě a možná i tři patra.

Máme Střechy bez Lidí a Máme Lidi bez Střech

Proč nemáme vůli spojit jedny s druhými?

P.S. pro modifikaci samozřejmě nejsou vhodné všechny mosty, ovšem troufám si říci, že 60% mostů, a 80% jejich okrajových částí by pro modifikaci na domovy, bylo vhodných. A prosím nenechte se zmást řečmi o hlukových limitech a zdraví nových obyvatel. Často tyto argumenty dávají ti, kterým nevadí, že lidé bez domova, nemají nic.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář