My Jsme Lidé

Nejsme čísla, nejsme KPI, nejsme ID. Jsme lidé. Každý z nás je člověkem. Zrodí se člověkem. Žije život člověka, a nakonec odejde jako člověk. Bohužel se na tuto skutečnost brzy zapomíná. Namísto člověče oslovujeme se tituly, namísto jmen dostáváme funkce.

My jsme však lidé

Pro mnohé ukazatel úspěchu nerovná se míře lidství, ale naplněnosti peněženky, značce vozu, počtu domů, bytů, hradů i vzdušných zámků.

Mnohdy je těžké si tuto skutečnost uvědomit

Základem dnešního příspěvku je jedno video

Video, v němž mluví člověk.

Připomíná mi, že mám to štěstí, že se mohu setkávat s lidmi jako je on.

Jsou to muži, ženy děti – lidé. L I D É.

Živí lidé, ne jako ti vycpaní betonem a polystyrenem na nádvořích firem a v sálech galerií. ŽIVÍ LIDÉ.

A všichni mají nejen chuť žít, ale i tvořit.

Tvořit hodnoty ne tím, že jednu korunu budu tak dlouho třít mezi prsty až z ní budou dvě, ale tím, že najdou jiný směr, tvar a rovnováhu, najdou novou tvář věcem, které by ji ztratily jejich umístěním do odpadových kontejnerů, košů a popelnic odpadových hnízd.

Obrázky níže ukazují o kom hovořím

O lidech

Vidět můžete ty, co se nechají vyfotit, mnoho je však i těch, kteří raději svou tvář nechávají skrytou a raději pracují, než hovoří na kamery. Mají však sílu, jíž mnozí jim závidí z těch, kdo před kamerou stojí denně natřásajíce se často perem cizím.

Nezáleží na věku, pohlaví, barvě kůže. Nezáleží na vzdělání, kontě, či počtu titulů. Člověkem se totiž člověk rodí, ale člověkem zůstává jen ten, kdo nevyměnil své já za pevnou měnu jedniček a nul.

Tento příspěvek píši jen několik hodin poté, kdy jsem dal prostor a směr dalšímu z projektů INDUSTRIAL UPCYCLING tentokrát zaměřenému na přebytky z textilní výroby. Projekt plně podporován vedením společnosti nejen v tuzemsku, ale i zahraničí přinese s sebou nejen ekonomické a environmentální benefity, ale umožní i dalším lidem státi se opět ČLOVĚKEM.

Možnost vyrábět, tvořit, dávat nové tváře i nová jména, to jsou „následky“ které nese každý projekt. Z davu stávají se uvědomělí lidé. Z masy spousta básníků práce a pohody a z nás všech stává se opět společnost, jejíž pospolitost a spolupráce má sílu výstřelů z tisíců hlavní.

Přestáváme být všichni jen levnou pracovní silnou, protože jsme lidmi.

Děkuji mimo jiné i www.lenkavackova.cz za to, že svým vlastním člověčenstvím se nebála na horu textilu vzít i mne a dokonce mi i naslouchat, zatímco já naslouchal jí a společně jsme naslouchali tepu světa bez odpadů a plýtvání ve všech jejich podobách.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář