Nad-Lidé

Dne 22.10.2018, tedy v den, kdy souběžně oslavuji dvoje narozeniny, se mi na obrazovku dostal článek deníku iHNED s extra dlouhým názvem „STÁTEM DOTOVANÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VZNIKAJÍ ZBYTEČNĚ NA ZELENÉ LOUCE. V ČESKU JE PŘITOM NEVYUŽITÝCH NA 11 TISÍC BROWNFIELDŮ.

Článek nemá autora, je převzat z ČTK

A ČTK si jej vzala pravděpodobně z NKU

A NKU ta si na pomoc přizvala mnoho vlastních zaměstnanců a externích partnerů a jak stojí v jejím názvu pojala celou transakci jako kontrolní a výsledky jsou nemilé.

Je však také možné, že se NKU nechala inspirovat i jinde. Například článkem NADLIDÉ, jehož název jsem si dovolil použít a modifikovat pro článek dnešního blogu. Vím, že to autorovi vadit nebude, protože jím bylo mé o čtyři roky mladší já.

Původní článek, byl mým třetím příspěvkem v blogu iDNES v době předcenzurní a vyšel 17.9.2014.

NKU zjistila, že i přesto, že je v naší republice stále rostoucí množství Brownfieldů, státem a evropskou unií dotovaní developeři stavěli projekty zásadně na zelených loukách, které svou činnosti proměnili na šedo černou mrtvozem.

Výraz MRTVOZEM mi nyní vytanul na mysli v souvislosti s krásnou a hlubokou povídkou bohužel nedávno zesnulé Jany Řečkové, která ne nadarmo patří k hvězdám české SCI-FI. V této povídce použila výraz STROMBIE, jako kombinaci slov Zombie a Strom.

Na stále se rozrůstající plochu Mrtvozemě poukazuji již více než deset let, a ještě do minulého roku byla vždy odpověď developerů, že využití BROWNFIELDŮ je nereálné a tiše dodávali i neekonomické, jen zapomínali dodat, že hlavně pro ně samotné.

Přiznám se, že jsem při čtení článku byl skleslý na duši.

Hlavně proto, když jsem si uvědomil, na kolika místech mohly i nadále růst plodiny, stromy, běhat zajíci, či by nad nimi létali skřivánci. Vím, o čem mluvím, protože když jsem se v roce 1998 přistěhoval do Plzně nebyla Borská polem ničím jiným než opuštěným vojenským letištěm, kde se v unavených hangárech usídlovali první malé české společnosti.

Po ploše jsme jezdili na kolech a nad hlavami nám zpívali skřivani.

Dalo se sednou do trávy a slyšet ticho

A nikde, Nikdo.

Dnes nezbylo nic.

Divoký trávník byl zkultivován a oddělen od toho divokého plotem, aby se náhodou nenakazil. Stromům je pravidelně kontrolována výška i průměr koruny, aby nedošlo k narušení celkového vzhledu a divoká zvěř, ta se maximálně nachází na jídelníčcích v podobě ALA BAŽANT.

Myslím, že jednou z chyb bylo developery velmi dobře zvolené názvosloví

GREENFIELD to zní ekologicky

BROWNFIELD to zní hnusně, těžce a rezavě

Bohužel pravý opak je často pravdou. Opuštěný totiž neznamená nefunkční, starý, či ve špatné lokaci. Prostě je jen opuštěný, jako mnoho z lidí.

Bez užitku.

A ač stojíce na dobré místě, s dobrou dopravní obslužností, s dostatkem energie na rozdávání, je plot a pravidelná platba za správu objektu jediným způsobem, jak s ním stát prostřednictvím měst a obcí dokáže nakládat.

Mám brownfieldy rád

A věřím, že oni mají rádi mne

Stejně jako ke stromům v lese k nim promlouvám a věřím, že slyší a sami pomáhají v hledání nové náplně svého života. Života, jehož skutečným cílem je poslaní a užitek druhým

P.S. Jsem zvědav, zda-li se NKU bude zajímat i o to, kam zmizeli prostředky poskytnuté CZECHINVESTu na projekt mapování a nabídky brownfieldů, který s takovou pompou otevřen, již v době svých začátků byl přidušen rukou trhu rostoucí z ramen těch, kteří už svůj kus zeleně kolem svých vilek v tuzemsku i zahraničí mají a to, že zmizí zbytek je netrápí. Důležité je zeleň na bankovních účtech.

P.P.S Absencí zájmu o průběžnou kontrolu a důsledné řízení příšla naše republika o více než o uváděné miliardy. Přišla o miliony metrů živé země kterou nahradila mrtvozem a další ztráty příjdou poté, kdy ti kdo na mrtvozemi žili a pracovali potáhou na své cestě za levnou pracovní silou zase jinam, tam kde jim budou tleskat, stříhat pásky a dávat daňové úlevy stejně snadno, jako to bylo u nás.

P.P.P.S. Dá NKU pokutu samo sobě zato, že je tento stav legální a odpovědností beztíže již nastal?

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář