Michael Rada
Michael Rada
IBCSD LAB s.r.o. – President and Project Father; LOGISTICS EFFICIENCY DESIGN – Chief Designer

Duchovní otec Industrial Upcyclingu a prezident IBCSD Efektivita logistických procesů je již řadu let výzvou, které jsem se rozhodl čelit. 20 let v logistice mi totiž ukázalo, že právě efektivita je faktorem, který rozhoduje o úspěchu, či neúspěchu společností a nákladů, či zisků jejich globálních dodavatelských řetězců. Mým cílem je nacházet a implementovat prvky a řešení zvyšující efektivitu procesů v celém řetězci při souběžném zaměření na snižování nákladů a snižování negativních dopadů na životní prostředí. V případě že řešení, produkt, či proces neexistuje, stávám se designérem, který jej definuje a za pomoci silných partnerů, odborníků v oboru a klientů jej uvede na trh.

NAŠE VIZE

Přestat generovat odpad většinou nelze ze dne na den, proces je delší, ale díky osobním zkušenostem víme, jak na to.

zero-waste-planet-industrial-upcycling

Umíme projekty věnované efektivnímu managementu vratných přepravních obalů, prevence vzniku výrobních přebytků a jejich další využití. Výsledkem je snížení přímých i nepřímých nákladů, zvýšení produktivity odpovědných pracovníků, snížení objemu ztrát a poškození a zároveň snížení skladovacího místa či CO2...

Řešíme projekty věnované druhotnému zužitkování jednorázových, jednocestných přepravních a obalových prostředků. Výsledkem je prodloužení životnosti obalových prostředků, snížení objemu odpadů a vytvoření profit centra souvisejícího s celým procesem. 

Zkrátka, děláme vše proto, aby Váš podnik byl více profitabilní, přičemž dopady těchto změn snižují čerpání omezených zdrojů a znečnistění celé naší planety.  

 

Jsme v tom s Vámi!

earth-industrial-upcycling