Naše služby

Můžete začít poznáním - vybrat si některý z seminářů jak ovládnout Vaše náklady za odpady a obaly nebo rovnou zvolit naši fyzickou intervenci za učelem zjištění potenciálu možných úspor, stačí si vybrat. 

V každém případě budeme rádi, když nás hned kontaktujete, abychom Vám mohli vše jednoduše vysvětlit.

Úvodní DIAGNOSTICKÁ schůzka ve Vašem podniku

 • Představení výhod INDUSTRIAL UPCYCLING
 • Vysvětlení postupu analýzy a implementace změnových procesů 
 • Základní seznámení s výrobně distribučními procesy Vašeho podniku
 • Jak předcházet plýtvání - vzniku výrobních přebytků/odpadů
 • Jakými způsoby LÉPE využít nebo ZHODNOTIT Vaše konkrétní výrobní/distribuční odpady
 • Odhad potenciálu
  • snížení tvorby výrobních přebytků
  • snížení nákladů odpadového hospodářství
  • zvýšení efektivity nakládání s obalovými materiály
  • využití přebytků
  • zvýšení produktivity práce
 • Probíhá jako úvodní schůzka ve Vašem podniku nebo na předem dohodnutém místě
 • Poskytnutí služby je zpoplatněno částkou 25.000,Kč/bez DPH 

I. Seminář JAK PŘEDCHÁZET VZNIKU ODPADU A PLÝTVÁNÍ VE VÝROBNÍCH PODNICÍCH

 • GENERUJTE PROFIT, NE ODPAD!
 • Začněte cestou za poznáním, získáte potřebné informace na prvním networkingovém setkání INupS
  • o prevenci vzniku výrobních přebytků a odpadů
  • jakými způsoby LÉPE využít a ZHODNOTIT Vaše výrobní/distribuční přebytky a odpady
  • jak si sami můžete identifikovat potenciální úspory = výnosy za využití IU
  • jak General Motors Company uspořit prevencí vzniku odpadů 2,5 miliardy dolarů ročně
  • o nutnosti propojení lidské síly a technologií
  • o ZERO ROI, jak eliminovat nutnost investice a přesto získat
  • o udržitelnosti, který není vždy podmíněna vstupním kapitálem
  • o způsobu jak restartovat motivaci Vašich pracovníků ke změně 
  • jak zvýšit produktivitu práce Vašeho lidského kapitálu
  • o tom, že výhodnější řešit prevenci dříve, než bude nakládání s odpady ekonomicky mnohonásobně dražší  
 • Otevřené semináře se konají na základě specifikované poptávky v jednotlivých městech naší republiky a to vždy po dosažení minimálního počtu 10 účastníků (konkrétní místo bude včas upřesněno), pro přihlášení stačí napsat do zprávy, pošleme Vám podrobné informace. Přihláška je platná uhrazením ceny 7 500,- Kč/osobu/ bez DPH za seminář bank. převodem nejpozději do pět dní před konáním.

II. Analýza INDUSTRIAL UPCYCLING potenciálu ve Vašem podniku

 • Pracujte přímo na Vašem podniku!
 • Identifikace využitelných přebytků výroby
  • Prohlídka distribučně výrobních procesů ve Vašem podniku
  • Míra efektivity pro nakládání s obaly
  • Využití skladových ploch systému
  • Potenciál ke snížení generování množství odpadů
  • Zhodnocení produktivita práce
 • Změnová část "GENERUJTE PROFIT, NE ODPAD"
  • Změna v přístupu k procesům → finální kroky = změnový plán
  • Efektivní nástroj - synergie materiálů
 • Písemný výstup s osobní interpretací managementu

III. Implementace INDUSTRIAL UPCYCLING

 • Realizujte reálné změny k vyššímu profitu!
 • Zvýšení efektivity s nakládáním obalů a výrobních přebytků
 • Procesní integrace
  • Zvýšení efektivity pro nakládání s obaly
  • Snížení generování množství odpadů
  • Vyšší produktivita práce
 • Nastavení komunikace změn ve společnosti → změnový komunikační plán
  • Vyškolení vedoucích pracovníků v komunikačních dovednostech Change managementu
 • Možnost nastavení dohledového období a frekvence supervize
 • Písemný výstup s osobní interpretací managementu

CENÍK

II. Analýza INDUSTRIAL UPCYCLING potenciálu ve Vašem podniku
75.000 Kč
Termín návštěvy Vašeho podniku dle individuální dohody
Vstupní analýzu provádíme přímo ve Vašem podniku
Získáte profesilonání analýzu úniku profitu ve Vašich výrobně distribučních procesech
Součástí analýzy je implementační plán pro zamezení úniku profitu na úkor snížení plýtvání a využití Vašich výrobních přebytků
Doba strávená v podniku min. 1 den, po písemném zpracování následuje v domluveném termínu interpretace
III. Implementace INDUSTRIAL UPCYCLING
33% SUCCESS FEE + Paušální poplatek (Denní sazba) dle rozsahu projektu
Termíny implementace jsou vždy nastaveny dle dohody s klientem, je zde možnost nastavení dohledového období - periodické supervize pro Váš snadnější dlouhobý rozvoj (i formou success fee)
Přímá implementace změn dle odsouhlaseného plánu
Nastavení interního komunikačního plánu
Vyškolení vedoucích pracovníků v projektu
Průběžný reporting dopadů změn na vyšší profit managementu podniku
Cena dle velikosti podniku a individuální dohody (měsíční paušál - success fee nebo hodinová expertní sazba)

Všechny zde naceněné služby vždy přizpůsobíme tak, aby v reálu vše přesně vyhovovalo typu Vašeho podniku, Vašim lidem a to s jediným cílem - Vašemu úspěšnému podnikání využívající benefity Industrial Upcycling

IV. Dlouhodobé partnerství 

INDUSTRIAL UPCYCLING

 • Nejvyšší stupeň spolupráce v oblasti Industrial Upcycling
 • Pro Vás je tato služba ZDARMA - vše již funguje na principech samofinancování díky obchodovatelným přebytkům
 • Jedná se o dlouhodobé ukotvení principů Industrial Upcyclingu (IU) ve Vaší firemní kultuře
 • Získáváte nové obchodní vztahy s ostatními členy IU
 • Díky nim využíváte zdroje cenných informací z implemetace IU
 • Ze zdrojů získaných z ostatních výrobních přebytků zvyšujete výrobní efektivitu
 • Sdílíte si navzájem unikátní know-how v komunitě partnerů IU