Někdo vaří budoucnost, jiný na ni peče

Tato věta mi rezonovala v hlavě po dnešním jednání s člověkem, díky kterému je pojem kvalitní jídlo, i v tuzemsku pojmem uznávaným. Nejedná se ani o pana Pohlreicha, ani o pana Hrušku, či pana Babicu, jedná se o muže, jenž již 20 let vede tým tvořící Průvodce a Festival dobrého jídla.

Možná, že Vám běží hlavou otázka, jak jsem došel k názvu.

Je to jednoduché, snažil jsem se podívat na téma své vlastní práce očima gastronomického světa a rozložení sil bych si dovolil definovat takto.

  • Lidé, kteří na budoucnost pečou. K nim velkou měrou patří politici, které slovo zítra je vzdálenější než číslo 2050 a číslo vlastního účtu otevřeného v některém z daňových rájů
  • Lidé, kteří budoucnost vaří. To jsou ti, kdož se aktivně snaží svou prací dosáhnout toho, aby zítřek byl lepší než dnešek, a to nejenom pro ně samotné, ale pro široké okolí a životní prostředí.
  • Lidé, kteří budoucnost konzumují. To jsou ti, kteří přežívají dneškem, nadávají na zítřek a ze včerejška dělají cíl nemajíce sílu a chuť na vlastní akci.

K těm prvním jsem na se na stránkách svých příspěvků věnoval mnohokrát a bohužel se i nadále věnovat budu muset. Stále totiž nepochopili.

Těm třetím, bude vše jedno dokud si budou mít na co stěžovat a od někoho dostanou koblihu, aby udělali další křížek do kroniky dějin nicoty.

A ti druzí. Ti se začínají čím dál více objevovat kolem mé osoby. Někdy náhodou, jindy cíleně a vždy se rozpoznáme díky tomu, že hovoříme shodným jazykem a ani zdaleka to nemusí být čeština.

K tomu, abyste mohli vařit budoucnost, nemusíte býti kuchařem, a dokonce i znalost gastronomických fines může být redukována na nutné minimum. Co je důležité, je vnímat celek, nejen výsek, a to jak v čase, tak i prostoru a mít schopnost vytrvat.

Nepotřebuji vědět, jak dobrým kuchařem pan Maurer je, abych po příchodu do zasedací místnosti jeho společnosti věděl, že to je místo, kde se budoucnost vaří.

Nestydí se za to, naopak. Čaj s čerstvého zázvoru připravený kolegyní, ochucený domácím medem, ukázal, že se na budoucnost můžeme těšit, ne se jí bát.

Ano, je to ten samý pán, který již dvacet let buduje v tuzemsku kulturu kvalitního jídla a stolování. Jeho Grand Restaurant s podtitulkem Maurerův výběr, je mnohými považován za tuzemský ekvivalent Michelinského průvodce.

A aby toho nebylo málo, resp. aby možnost ochutnat kvalitní budoucnost v podobě kvalitní kuchyně měla i širší veřejnost, pořádá pan Maurer se svým týmem i festivaly dobrého jídla pro veřejnost, z nichž jeden probíhá právě nyní a nese motto „NEJEZTE BLBĚ“.

Důvodem, proč jej zmiňuji však není ani vytahování, s kým jsem se setkal, ani dobré jídlo samotné, ale skutečnost, která, ač schovaná, umožňuje mnoha restauracím značně snížit v době festivalu svou „ODPADOVOU STOPU“.

Není to však proto, že by vařily ze zbytků

Je to proto, že jich tolik nemají.

PROČ?

Protože mohou plánovat, a to velice přesně spotřebu a s ní i výrobu a díky tomu si pořizují i adekvátní množství potravin a surovin k výrobě nutných.

Ten, kdo se účastnil některého ze seminářů ZERO WASTE, již ví, že správným plánováním v čase a prostoru je možné zabránit vzniku až 60% odpadu. Promítnete-li si to do surovin a nákladů spojených s jejich nákupem, zjistíte, že se jedná o významnou část rozpočtu. Propočteme-li tuto skutečnost do 30.000 menu, pak nejen objem úspor ekonomických, ale i objem odpadu, kterému se zadařilo předejít dosahuje nezanedbatelné úrovně v řádu desítek tun jídla, které neskončilo i díky tuzemské legislativě na skládce.

Nyní věřím, že je Vám důvod mé radosti jasný. Našel jsem dalšího člověka, další tým, jenž se na cestu světa bez odpadu již vydal a já věřím, že se nám podaří srovnat krok a tento svět budovat mnohem efektivněji společně, a to nejenom za dveřmi vybraných restaurací, ale i tam, kde se stravuje většina národa a to v ??????

Odpověď schovávající se pod otazníky, se dozvíte brzy, nebo hned, záleží jen na vaší vlastní aktivitě.

Na závěr bych rád těm z Vás, kdo mají 7 minut času, doporučil shlédnout následující video. Zafinancovala ho organizace spojených národů a věřím, že jeho obsah Vám napoví, proč jsem se rozhodl dělat to, co dělám.

https://www.youtube.com/watch?v=IqfD3p8Fn-g&sns=em 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář