Nekonečná Neziskovost

I přesto, že se již šest let věnuji aktivně systémové prevenci vzniku odpadu, přesto že ve stopách, které nechávám není smrt namísto života, přesto, že vzdělávám druhé a sdílím aktivně informace na školách všech stupňů a dalších místech, nejsem nezisková organizace, ani ta neziskově nevládní.

Svou prací se vymykám standardům.

Právě to, bez ohledu na společný cíl, činí z IBCSD LAB a ze mne samotného outsidera na pokraji společnosti, na pokraji sociální společnosti. Nemyslím si, že na tuto pozici mne dostala práce a její výsledky, myslím, že mne na ni dostaly výsledky mé práce.

Je totiž zisková.

Od prvního vykročení ze světa zaměstnance bylo totiž mým cílem vybudovat NEZÁVISLOU SPOLEČNOST, společnost soběstačnou, a to jak ekonomicky, tak materiálně.

To samotné by pravděpodobně nebyl problém, kdybych o tom nikomu neřekl a hrál si na svém písečku a mlčel, ale to já nedělám, naopak svůj píseček nabízím druhým, říkám nejen to, že to jde, ale i jak to jde.

A to je problém, protože NEZISKOVOST JE NEKONEČNÁ

Stejně jako láska boží.

Problém je, že v oné lásce málo má mnoho a mnoho nemá nic a spravedlnost, je jen otázkou peněz.

Impulsem k napsání tohoto článku byl tento inzerát publikovaný na sociální síti twitter.

V inzerátu je hledán zaměstnanec na reklamu a marketing, na tom by nebylo nic divného, kdyby ho nehledala Nestátní Nezisková organizace. Nedalo mi to abych se nezeptal zda-li zaměstnání bude Neplacené, protože jak jinak by nezisková organizace mohla mít zaměstnance.

Ne-dalo mi to a na organizaci s jejíž reklamou jsem se již mnohokrát setkal, jsem se podíval na stránkách, na které inzerát odkazuje. V záložce o nás jsem objevil startovací sekvenci pro tento článek, začíná číslem ŠESTNÁCT.

Právě šestnáct let existence Neziskové Nevládní organizace mi vnutilo na mysl otázku, je NEZISKOVOST NEKONEČNÁ STEJNĚ JAKO BŮH?

Dnes jsem byl na úřadě prokázat, že je má živnost živá. Prokázání bylo předložením faktur na vstupu i na výstupu. Co asi prokazuji Neziskové organizace?

Jak se prokazuje opak zisku, tedy NEZISK

Pravděpodobně na to musí být dobré školy, protože počet neziskových, nevládních a dalších (ne) organizací v tuzemsku od roku 1990, kdy jich byly necelé 4.000 strmě rostl a v roce 2018 překonal 100.000. tento počet organizací hospodařil s finančním objemem (NE)PENĚZ VE VÝŠI 58,4 MILIARDY KORUN.

Z toho by se zatočila hlava nejednomu (ne)ekonomovi.

Jen pro zajímavost prezentovaná čísla jsou z Nadace neziskovky

Přemýšlím, kolik z těchto organizací se zamyslelo nad tím, že by mohly opustit drsný život (NE)ZISKOVÉ organizace a své podnikání postavit na zisku. Třeba na práci svých rukou, hlav, těl, která by využívali stroje, nářadí, zařízení, s nímž by mohli své práci přidávat hodnotu a tím generovat zisk.

Je-li někde evidence těch, kdo to udělali, prosím o její sdílení a budu rád, dáte-li mi typ na společnosti, které to dokázali, mně se totiž za šest let nepodařilo objevit ani jedinou.

Co však na krásně zpracovaných stránek (NE)ziskových organizací vidím čím dál častěji jsou etické kodexy, kde je jasně stanoveno, že si peníze ode všech (ne)vezmou a (ne)nechají se ovlivňovat dárci. Na těch samých stránkách pak bývá tlačítko daruj a věřte nebo ne, vedle okénka částky, žádná nemá okénko s žádostí o předložení způsobu, jakým dárce k těmto penězům přišel.

Na závěr článku bych ještě rád sdílel článek v němž, budete-li dobře číst zjistíte, že FONDY a speciálně pak ty neziskové jako je ten BILLA a MELINDY GATES nejsou pro chudé

P.S. V době vydání tohoto článku budu mít za sebou kromě jiného setkání se zástupkyní jedné podobné organizace. Mladou paní mé dotazy a šíření informací o ziskovosti činnosti, která přímo koresponduje s její vlastní (ne)ziskovostí rozčílila tak, že se nejen odhlásila z mé profesní sítě, ale vyřadila mne i ze všech skupin, kde sdílí informace.

Jsem velmi zvědav, jak bude reagovat, až mne uvidí v sále mezi účastníky, myslím, že budu mít námět na další článek.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář