Parametr Změny

V projektech, které realizuji pro své klienty mám za cíl zvýšení efektivity a snížení objemu generovaného odpadu a plýtvání. Na počátku každého je prezentace způsobu práce, diskuze týkající se ceny mé práce a souhlas s kroky, které chci učinit.

Doposud jsem nebyl nikdy nucen definovat KPI, resp. vybrat si KPI ze široké nabídky standardů aplikovaných v prostředí, v němž jsem pracoval. Jeden z posledních projektů minulého roku však ukázal, že by i výše uvedený proces mohl projít změnou. Protože však není můj přístup a postup všeobecně uznávaným standardem, je pravděpodobné, že nově definovat bude třeba i indikátor.

Dlouho jsem o něm přemýšlel a modeloval různé varianty až jsem došel k indexu

PARAMETR ZMĚNY

Co to je?

Parametr změny posuzuje jak společnost a její pracovníci přistupovali ke své práci před mým příchodem a jak po jeho ukončení. A nejenom to. PARAMETR ZMĚNY lze posuzovat i v průběhu samotného procesu.

Lidé a Čas, to jsou dvě nejcennější komodity, se kterými se setkávám v každém ze závodů, či v každé z firem se kterými mám tu čest pracovat.

PARAMETR ZMĚNY má několik dílčích parametrů. Patří k nim:

  1. Rychlost pohybu pracovníků
  2. Objem přesčasové práce
  3. Objem duplicitních činností
  4. Transparentnost
  5. Objem vícenákladů
  6. Počet Úsměvů

Stejně, jako je tomu u tzv. SUBDODAVATELSKÝCH VZTAHŮ, je však můj pohled na výše uvedené často opačný, než je tomu u těch, kdo mne pozvali a kdo odsouhlasili nejen ochotu platit za můj čas, ale i naslouchat mým slovům a radám a implementovat navrhované.

Pojďme se tedy podívat, jaký pohled má klient při započetí práce

Ad 1) Čím vyšší, Tím lepší

Ad 2) Čím vyšší, Tím lepší (nejlépe neplacené)

Ad 3) To je nutné zlo a bez nich to nelze

Ad 4) Čím méně toho o plánech společnosti zaměstnanci vědí, tím lépe

Ad 5) Je třeba je držet nízko, ať to stojí, co to stojí

Ad 6) Koho to zajímá

Každý projekt, který má probíhat a skončit úspěšně je nutné započít oficiálním představením mé osoby zaměstnancům s prostorem na krátkou prezentaci, ve které zdůvodňuji, s čím a na jak dlouho jsem přišel a čeho chci dosáhnout.

Už tento krok mne odlišuje od mnoha ostatních, včetně INTERIM a KRIZOVÝCH manažerů, kteří se objeví a beze slova k lidem, se pohybují po podniku a jejich jméno i úkol je znám jen vybrané skupince vyvolených.

Pak projekt pokračuje dle zaměření, obsahujíce však všechny parametry známé z LOGISTICS EFFICIENCY DESIGN metodologie, tedy Transparentně, s Dělením zisku a Efektivně.

Když odcházím, mám jistotu, že

Běh a Sprint na pracovišti není vnímán jako úspěch, ale ukazatel chyby v systému a nastavení. Přesčas je výjimkou a vždy respektuje, že zaměstnanec poskytl firmě to nejdražší, co má, svůj čas. Duplicitní činnosti jsou dle 6R nejen identifikovány, ale i odstraněny. Transparetnost napříč závodu shora dolů i zdola nahoru není prázdným heslem, ale realitou, na kterou jsou všichni hrdí. Vícenáklad je plýtvání, lze mu předcházet a klient ví, jak na to.

A na závěr úsměv.

Ten je všude, kde jsou lidé kteří dělají co je baví a to jak nejlépe to dokáží a je proto stejně důležitý, jako černá čísla na bílých listech excelu.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář