Poklady lovíme v popelnicích

Dnešní příspěvek vznikl souhrou dvou nesourodých témat a článků. Zatímco první hovoří o vzdělávání v Jižní Koreji, je druhý věnován chudobě v USA. Ačkoli se to nezdá jsou však oba, spojeny více než pevným vláknem, jeho jediným problémem je, že je neviditelné.

Stejně jako odpad, schováme-li jej pod koberec.

Zabalíme-li jej to pytlů.

Schováme-li jej do domů pro nepotřebné.

První článek, o kterém hovořím, se jmenuje LOVÍ POKLADY V POPELNICÍCH MILIARDÁŘŮ. PŘEŽÍVÁ DÍKY ZAKLADATELI FACEBOOKU. Jeho autorka paní Hana Dubnová má velký rozsah zájmu. Připadá mi tak velký a rozmanitý až připomíná psaní na zakázku.

V každém případě se autorka dotkla skutečnosti, která se netýká jen USA a jednoho člověka, ale stále narůstající masy lidí, ca 7,7 miliard. Část z nich totiž odpad tvoří, druhá jej konzumuje (nebudeme-li hledět na formu.

Je to odpad fyzický, věci, kterým říkáme ODPADKY, BORDEL, NEPOŘÁDEK a používáme i mnoho dalších výrazů.

Nejdůležitější část článku se nachází přímo v jeho středu

„Teoreticky Ortova „živnost“ nikoho neobtěžuje. Problém je, že vybírání odpadků je v Kalifornii nelegální. Podle zákona se totiž okamžikem vyhození stává věc majetkem společnosti pro odvoz odpadu, takže jde de facto o krádež.“

Co si ti Američani nevymyslí, že.

Nemuseli nic vymýšlet, jednu z definic zákona o odpadech, vymysleli a šikovně do zákona zařadily odpadové společnosti již před dlouhou dobou. Je platná v ČR, SK, DE, EU, Japonsku a ve většině zemí světa.

Neptá se, CO a PROČ je vyhozeno, stačí, jen potřeba CHTÍT SE VĚCI ZBAVIT což je druhá definice.

Když jsme u toho zbavování se, je správný čas na druhý zdrojový článek, tento nese název JIHOKOREJSKÝM ŠKOLÁM CHYBÍ DĚTI, DO PRVNÍ TŘÍDY BEROU NEGRAMOTNÉ BABIČKY

Nezbavujeme se i jich?

Starých, Nepotřebných, Zátěže naší zdravé společnosti?

50+ nezaměstnatelný

Nevzdělaných

Nemajetných

Ano, pochopili jste již dobře co oba články spojuje. Je to skutečnost, že věc, ale i člověk, stává se odpadem v okamžiku, kdy se přestane hodit.

Takový je svět, ve kterém žijeme, takovým byl vytvořen proto, aby se poháněla jeho ekonomická stránka trvalého růstu bez ohledu na skutečné důsledky. Peníze nebo Život stalo se realitou, za nový telefon ze zabíjí, stejně jako za politické preference.

Máte problém, zapalte památku a už ho nemáte.

Avšak katedrály nemusí lehnout popelem, stačí se probudit a třeba naleznete po hmatu to správné vlákno a nebude Vám vadit, že není vidět, ani to, že jste jej zvedli ze Země, protože budete vědět, jak s ním naložíte, aby se odpadem hned po jednom použití nestalo.

P.S. Filipíny – Kanada

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář