Politická objednávka ještě jednou

V posledním příspěvku jsem se věnoval srovnání tří pojmů. Mé dítko, kterým je INDUSTRY 5.0 jsem srovnával s INDUSTRY 4.0 a SOCIETY 5.0. V dnešním příspěvku bych se rád věnoval oběma konceptům, které vznikly na politickou objednávku.

Dejme přednost věkově staršímu, tedy INDUSTRY 4.0, tedy PRŮMYSLU 4.0 (doporučuji si všimnout rozdílů v obou článcích).

K prvnímu představení konceptu, na němž se v Německu již několik let pracovalo po zásahu, kterou Německou ekonomiku oslabila ekonomické krize, došlo v roce 2011 na jednom z průmyslových veletrhů. V té době, a to již za politické podpory prezentovala společnost SIEMENS novou průmyslovou revoluci. S ohledem na nezakrytou podporu státu, byl úspěch předem dám, a proto již během veletrhu začala vznikat odborná skupina, která nakonec, po dvou letech (2013) na stejném veletrhu již představila celý PRŮMYSL 4.0 tak, jak jej vyvinula, tedy jako digitalizaci a automatizaci práce s cílem odlehčit lidem.

V anglické verzi wikipedie, je to krásné nazváno slovy Německá strategie.

Cílem PRŮMYSLU 4.0 je zrychlení výroby při jejím současném zlevnění. Toho lze dosáhnout při vyšší míře robotizace a automatizace. Je tedy třeba implementovat více strojů a robotů a aby toto bylo možné, je nutné je vyvinout a dodávat na trh. Shodou náhod původce, kterým je německý koncern SIEMENS, takové roboty a technologie vyrábět uměl, takže mohl pomoci a další se přidávali.

Na otázku, co budou dělat lidé, se jen bezstarostně mávlo rukou s dovětkem, že práce bude vždycky dost a stačí, když dojde k přeškolení.

Ekonomika začala růst, stroje, roboty, výpočetní výkon a vše související s růstem, krásně rostlo, úspěch byl zaručen. Jediné, co nerostlo dostatečně rychle byla spotřeba, ale to se jistě spraví.

V témže roce jsem poprvé zmínil při jedné ze svých přednášek, že INDUSTRY 4.0 má v sobě integrovanou systémovou chybu a začal jsem se věnovat její nápravě v podobě vývoje a implementaci nástrojů systémové prevence vzniku odpadu, a začal tak nevědomky pokládat základní kameny INDUSTRY 5.0, jejíž principy jsem představil 1.12.2015 čímž jsem vnesl na trh zmatek.

Jednu z prvních diskuzí jsem vedl s japonskými uživateli sítě LINKEDIN.

V lednu 2016 byl v Japonsku slavnostně představen koncept SOCIETY 5.0, tedy SPOLEČNOSTI 5.0 a jak uvádí jeho matka, byl představen po dvou letech vývoje zadaného přímo japonským premiérem, panem Šinzo Abe v jeho druhém volebním období.

Cílem nemělo být kopírování německého konceptu INDUSTRY 4.0, nýbrž vytvoření konceptu nového, jenž by nejen ten německý předčil, ale byl i aplikovatelný v širším měřítku, vázal se vždy k Japonsku a přinesl oživení Japonské ekonomiky.

Protože nemělo dojít k napodobení německého konceptu, rozhodlo se, že nový nástroj oživení ekonomiky definují ekonomové vedení prezidentkou OECD. Zdařilo se. Stačily dva roky vývoje a bylo možné SOCIETY 5.0 představit světu.

Na rozdíl od INDUSTRY 4.0 k němuž se sice německá vláda přihlásila, ale tváří se, že to nebyl její nápad, se Japonská vláda ke konceptu SOCIETY 5.0 hrdě hlásí, a dokonce i stránky, které na tento pojem odkazují jsou provozovány přímo na vládní doméně.

Podíváme-li se však na oba koncepty podrobněji, poté co identifikujeme a eliminujeme marketingové pojmy, zjistíme, že se oba koncepty zase tolik neliší.

Zatímco první (INDUSTRY 4.0) evokuje nástroj pro průmysl, připomíná druhý (SOCIETY 5.0) nástroj pro lidi (navíc s větším pořadovým číslem). Je to však jen a pouze optický klam.

První je zde aby prodával stroje a technologie

Druhý je zde aby činil totéž

Jen zaměření strojů a jejich využití je jiné.

Zatímco první stojí za možností zvýšit objem výroby co se týče množství vyrobených kusů, snaží se druhý zvýšit objem spotřeby zvyšováním komfortu spotřebitelů a „prodlužováním“ jejich věku.

Jeden navazuje na druhý.

Pro oba je však člověk jen záminka.

Oba jsou prodejní nástroje.

Oba jsou silně financovány a subvencovány všemi, kdo na zvýšení objemu toků finančních prostředků mají osobní zájem. Více investovaných peněz, větší zisky. Kapitál, generující kapitál. Stálé, a ještě rychlejší bohatnutí jednotlivců na úkor zbytku obyvatelstva a planety.

Důležité je VÍC. Bez ohledu na to, o čem je řeč.

To vše byl a je důvod, proč jsem se rozhodl dělat svou práci dál, dokud nepřesvědčím všechny, že NORMÁLNÍ JE NEPLÝTVAT.

P.S. ANI JEDEN V DOBĚ PANDEMICKÉ KRIZE NEFUNGUJE

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář