Poločas rozpadu

Dnes nebudu mluvit jako nova-kova ministryně průmyslu o výhodnosti jádra, resp. o výrobě elektrické energie, díky rozpadu čehosi, čemu zcela nerozumím, budu mluvit, resp psát o rozpadu, který bývá v INDUSTRIAL UPCYCLING základem dalšího celku, či chcete-li, života.

V rámci projektů INDUSTRIAL UPCYCLING se na mne obrací velké množství zákazníků, s ještě větším množstvím materiálů a výrobků, ve kterých přestali vidět odpad a začali vidět přebytek výroby a potenciál prevence vzniku odpadu a samozřejmě i profit oproti standardní nákladové položce.

V průběhu měsíce srpna se nám sešly projekty, jež různorodější by mohly být jen stěží

  • Prvním je druhotné zužitkování 5.000 dětských mikrokoloběžek, výhradně určených pro trh mimo EU
  • Druhým vrtná souprava na hloubení tunelů
  • Třetím 20.000 ks slunečních brýlí
  • Čtvrtým KREATIVNÍ ZÓNA BUSKING FESTIVALU V PLZNI

Tyto projekty nejsou jediné, ale asi nejlépe ukazují, jak různorodý INDUSTRIAL UPCYCLING může být.

Podívám-li se však na první zmiňovaný, může být dobrým příkladem postupu, jaký aplikujeme v rámci našich projektů a metodologie 6R.

První krok udělal klient, který ROZEZNAL potenciál. Druhý krok ROZMÝŠLENÍ jsme učinili v rámci DESIGN STORMu přímo v IBCSD LAB a celou koloběžku jsme nechali rozpadnout na jednotlivé komponenty. Třetí krok REALIZACE byl již poměrně snadný, protože již v kroku druhém jsme přišli na to, co s komponenty bude.

Na další tři existující kroky REDUCE-REUSE-RECYCLE nedošlo, protože se díky přerušení procesu vzniku odpadu výrobek odpadem nestal, i když k tomu neměl daleko.

Z jednoho výrobku vznikly tři další

Každý z nich má cenu

A žádný není tím, čím byl původně

Za každým jediným z nich je lidská kreativita a práce, práce lidí, kteří pracují s láskou a tuto dávají do každého z výrobků, který vytváří. Je úplně jedno, co mají na vizitce, kolik mají peněz, či nese-li jejich oblečení značku luxusu, či prostých lidí.

Vykonávají svou práci s láskou a lidé si jejich produkty kupují, protože je milují.

Každý produkt má své jméno

Jsou to děti

Generace, která namísto nekonečných skládek, hledá světlo a radost a sní o dalším životě bez dýchací masky na ústech, černých brýlích a sluchátkách, které alespoň částečně zbaví je permanentního rámusu technologického pokroku.

Stejně se svými tvůrci, jsou i výrobky těmi, kdo reprezentují PRŮMYSL 5.0. Jsou tvory první průmyslové evoluce jejímž cílem není zahořet co nejjasněji, aby došlo co nejdříve k vyhoření, jejím cílem je dávat světlo po věčnost.

Je poslední den měsíce Srpna roku 2018 a já doufám, že informaci o práci s láskou budete sdílet i s těmi, které teprve jejich pracovní život čeká.

Metodu 6R využívanou právě v projektech INDUSTRIAL UPCYCLING v rámci workshopů a seminářů šíříme v továrnách i na školách, či úřadech. Budete-li mít zájem negenerovat odpad, ale profit, stačí mne kontaktovat na mé e-mailové adrese michael.rada@industrial-upcycling.cz.

Poslední obrázek ukazuje další výrobek a nechám na Vašem odhadu, zda-li poznáte pro jaký projekt je určen.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář