PRAVDA O PRŮMYSLOVÝCH REVOLUCÍCH

Žijeme v době čtvrté průmyslové revoluce, upozorňují nás politici, média, nadřízení, a to i přesto, že již od roku 2015 prorůstá světem průmyslu nenápadně, ale významně první průmyslová evoluce. Evoluce, která je na rozdíl od té přírodní, kontrolována a řízena člověkem.

Tento článek je dalším z pohledů na důvod vzniku INDUSTRY 5.0 a tak na vývoj, jakým se tato první průmyslová evoluce a spolu s ní i průmysl samotný budou ubírat společně se životem na zatím jediné planetě na které máme schopnost žít (než Elon Musk pošle za 30 let 1 milion lidí na Mars, jak slibuje)

Podíváme-li se na rozbory průmyslového rozvoje, pravděpodobně se nevyhneme právě pojmenování a definici čtyř průmyslových revolucí, které v textu nejčastěji doprovází zobrazení níže.

Většinou je prezentováno bez upřesnění časového rozsahu, které jsem si dovolil doplnit a využít v prezentaci několik let nazpět. Doplněním časových údajů jsem poukazoval účastníkům na to, že revoluce od revoluce, je čas, k další revolucí kratší, a zatímco ta první trvala 110 let, ta poslední jen dva roky.

Je to důležité, a to nejen z pohledu logistika, ale všech, kdo by se snažili nastartovat další revoluci, protože by se museli připravit na to, že možná skončí dříve, než dozní výstřel z Aurory.

Většinu přehledů o tom, jak vypadala, jak dlouho trvala, co znamenala ta, či ona revoluce nevytváří dělníci a pracující, kterých se přímo dotýkala, ale lidé v kancelářích, ústavech, institutech, na univerzitách a v organizacích, které jsou skutečné průmyslové realitě často na hody vzdálení a pracují jen a pouze s daty, ze kterých dokáží vyčíst nejen minulost, ale i budoucnost.

Bohužel jejich matematická mysl se vyvíjela a vyvinula zcela opačně, než se mnozí domnívají, protože namísto nekonečné řady čísel a jejich variací, jim v dnešní době stačí jen čísla dvě – JEDNIČKA a NULA.

Nedílnou součástí mé práce je schopnost vidět věci jinak, než je vidí ostatní. Dívám se na ně z různých úhlů pohledu, abych zjistit, zda-li tu, či onu věc, výrobek, proces, nelze udělat, či využít jinak, než nám tvrdí ostatní. Po několika letech se tedy vracím ke svému rozboru průmyslových revolucí a doplňuji je o další pohled.

Stavím je do souvislosti s počtem obyvatel Země, jejich ekonomickým zázemím a zároveň s objemem odpadu a plýtvání, který průmysl vyrábí. Výsledky jsou jednoznačné.

Jak vidíte, každá nová průmyslová revoluce znamenala při nárůstu počtu obyvatel, prohloubení propasti mezi bohatými a chudými a s ní přímo související nárůst plýtvání a generovaného odpadu, a to bez ohledu na to nazýváme-li jej recyklovaný, komunální, či vesmírný.

I když čísla jsou jednoznačná, ne všichni v nich dokáží číst, a to i přesto, že jsou někdy z řad těch, kdož s nimi každý den pracují a přetvářejí je k obrazu svému. Proto jsem je převedl do podoby, které budou rozumět všichni, a to napříč generacemi.

Tento graf skrývající tří údaje v jedné podobě ukazuje jasně k jakému stavu čtyři průmyslové revoluce vedly a jaké dědictví nám zanechaly. Poslední PÁTÁ KOLONKA, je dedikována INDUSTRY 5.0, průmyslové evoluci, které vše mění od kořenů, kterými již pěvně prorůstá podklad, ve kterém roste.

Na rozdíl od čtyř revolucí, jež znamenaly nejprve změnu v jednom a pak dalších segmentech, připomíná INDUSTRY 5.0 pásmový osev, či spíše způsob, jaký se šíří travní porost, či množí pampelišky a mnohé další rostliny, proniká do všech míst, bez ohledu na jejich způsobilost a hledá tam prostor pro život.

INDUSTRY 5.0 nejen, že může být, ale i bude, největším průmyslem světa. Bude jím proto, že se stává a stane součástí všech průmyslových odvětví, a to bez ohledu na jejich zaměření či specifikaci, je totiž postaven na jediném společném bodě, který je průnikem a je vlastní všem činnostem, je jím PLÝTVÁNÍ a TVORBA ODPADU

Právě ty INDUSTRY 5.0 nejen identifikuje, ale i přináší prostředky, jak jim předejít a tyto je schopna bez kapitálových investic integrovat.

Věřím, že tento článek, přinese další pochopení INDUSTRY 5.0 a těším se, kdy se i Vy rozhodnete, že je výhodnější, aby Vaše společnost, škola, organizace, rodina, úřad, stát a další entity generovaly profit a ne odpad. Rád Vám poradím, jak toho dosáhnout.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář