Pravidla Objednané Vědy

Nevím, zda-li jste se někdy zamysleli na tím, jak to, že eskaluje-li nějaký globální problém, jako SUCHO, NEDOSTATEK VODY, POŠKOZOVÁNÍ ZDRAVÍ KOUŘENÍM, NEDOSTATEK SUROVIN, MIZEJÍCÍ LESY a mnoho dalších, objeví se najednou vědecké zdůvodnění, že se nic neděje, protože ONI našli řešení.

Já tuto skutečnost sleduji již ca dekádu a z původní výjimky se již stalo pravidlo.

Není dost vody – pod Saharou je další oceán, stejně jako na pólu

Mizející lesy – opak je pravdou, lesy přibývají, jen si jich nikdo nevšiml

Nedostatek surovin – objeveny nové zdroje

Problém plastu – živý se jím mikroorganismy a on zmizí

A mnoho dalších.

Tím nejnovějším vědeckým objevem, zaregistrovaným týden po jeho zveřejnění, je skutečnost, že vědci dokáží vyrobit výživné jídlo jen ze vzduchu a vody.

Zde je důkaz.

A nejenom to!

Ze stejného vzduchu je možné vyrábět i palivo do spalovacích motorů

No není to fascinující? Lidstvo je zachráněno a může se přestat trápit tím, že stávajícími surovinami plýtvá a může začít plýtvat ještě více.

To je totiž skutečný cíl, který následují lidé, od nichž výzkumníci a výzkumné ústavy mají prostředky na zveřejňování svých zpráv, a někdy dokonce i na skutečný výzkum (ten totiž, jak zjistili v USA, někdy zcela schází a zprávy jsou vypouštěny na základě teoretických předpokladů a studií)

I díky těmto studiím a jejich zvýšenému počtu se totiž lidstvo může chovat tak, jak ukazuje následující graf.

Může vyčerpávat „rezervované, či plánované zdroje“ dříve, než tomu bylo v minulosti

Jen pro zajímavost doporučuji se podívat na partnery výše uvedeného webu neziskové organizace, která nám výstupy dává. Až na jednu výjimku je totiž partnerská síť tvořena dalšími neziskovými organizacemi, jejichž provoz je financován organizacemi ziskovými a jedinci, kteří na ziskovosti mají zájem a jednoduché pravidlo pak udává směr

VĚTŠÍ NEDOSTATEK = VĚTŠÍ PROFIT

A tak se daří vyvolávat pozitivní emoce, s ještě pozitivnějším ekonomickým dopadem. Bude-líp, Tak to oslavíme!

Rád bych upozornil na skutečnost, že podobné aktivity se dějí i ve firmách, nemají sice často rozměr globální, jako výše uvedený příklad, ale dokáží vyhryzávat lokální pevné základy do té míry, že z nich zbyde jen schránka, která další plánovaný růst neudrží a zbortí se při sebemenším výkyvu trhu.

Po napsání a uzavření tohoto příspěvku jsem dostal zprávu, kterou bych s Vámi rád sdílel. Dne 4.8.2017 jsem se dozvěděl o své nominaci na titul ZAKLADATEL ROKU (FOUNDER OF THE YEAR) vyhlašovaný v rámci CENTRAL EUROPEAN STARTUP AWARDS. Bude mi ctí, dostanu-li i Váš hlas. Na tomto linku stačí zvolit zemi (country) Czech Republic a kategorii (category) FOUNDER OF THE YEAR a stisknout tlačítko VOTE. Děkuji, že pomáháte i Vy budovat svět bez odpadu a plýtvání.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář