Přehled zpráv

Když jsem byl malý a rodiče si pořídili první černobílý televizor, byly jednou z prvních relací zprávy. Vzpomínám-li si dobře (z archivních záběrů) jmenovaly se Televizní Noviny a jednou večer v půl osmé, krátce po Večerníčku, po znělce, ve které se otáčela Zeměkoule, přinášely novinky.

Pozitivní byly z východu

Negativní ze západu

A téměř vždy byl součástí zpráv nějaký kladný příklad činnosti Komunistické Strany a jejich členů a vedení.

Dnes jsou zprávy 24 hodin denně

Záleží jen na rychlosti připojení.

A i dnes jsou zde kladné příklady přicházející shora.

Mnohé jsou, jako ty výše, prostým lidem chybně chápány. Opak je pravdou. Vedení státu se nechce obohatit bez práce, jen se uvolilo na vlastní kůži zažít utrpení komfortu, aby pak mohlo, po příslušné regulace negativních aspektů, aplikovat shodný postup právě mezi lid.

Přicházejí však i z našich polí

Z polí, kde se po dekádách testování podařilo vypěstovat nejodolnější z úrod. Trvalá životnost. Trvalý profit. Trvalá smrt. To je cesta, díky níž shora pomohli, aby dole téměř 100.000 hektarů polí bylo oseto oním zázrakem moderního post-zemědělství, které právem může být nazýváno post-apolytickým.

Každý ví, že na to stačí šlápnout a je vyhráno

Chce to jen chtít a motivovat. Důležité je, nabídnout vlastní práci druhým, jen ať si zkusí, jaké to je šlapat po bohatství druhých. Jen ať pocítí, za co platí. Není to žádná výhra mít jistotu. Proto je třeba ještě více zapojit veřejnost, aby dělala další kus práce za ty, kterým platí. K čemu investovat do lisů ke kontejnerům a popelnicím, k čemu vyrábět kontejnery a popelnice s lisem, proč integrovat do podzemních úložišť odpadu kompresní nástroje, když stačí aby plátce jen šlápnul a je vyhráno.

Bohužel i v dnešní době narušují tok pozitivních zpráv ti, kdo nechápou, že vedení dělá vše jen pro jejich vlastní dobro.

Čínské štěstí rozdávané na potkání na hedvábných páskách ničí ti, kdo nechápou. Silnice je víc než voda. Beton je více než úrodná zem. Peníze jsou víc než život. Přemýšlím, jak ještě vysvětlit lidu, že vše, co se děje je jen a pouze v jeho prospěch a už mi docházejí nápady.

Vždyť toho je tolik z čeho je možné se těšit, například neměnnost

Stejné tváře politiků, stejná jména zůstávají dekády. Není to vlastní pohodlnost, ale snaha osvobodit lid a žáky školou povinné od neustálého učení se novým jménům. V rámci vývoje již došlo k systémové integraci, díky níž mění se jen název strany a funkce. Od zrození politika do jeho slavného konce, v němž beztrestný odchází na odpočinek, zatímco druhému předal svůj štafetový kolík.

Z análů do análů přechází kolík odpovědnosti za vlastní děti, rodinu, otce

S barevností duhy přibývají na obloze hvězdy barvy slunce a národ naučen hovoří opět dvojí řečí, aby porozuměl dalšímu z králů, jenž obhlíží si klenoty, jimž zůstala podoba, zmizela hodnota, avšak klíče, střeženy jsou jako oko v hlavě. Při pyžamových párty, exkluzivně pro diváky večerních Zpráv

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář