Přirozená, či Umělá Inteligence

Jak sami vidíte, věnuji články celého týdne postavení člověka v době strojů. Je to téma, kterém se věnuji již dlouho, ale ještě nikdy na mne nedopadlo s takovou intenzitou, jako právě nyní. Tématu jsem se věnoval kromě jiného i ve svém anglickém blogu v příspěvku nazvaném HUMAN or AI RULES

Jeho název je možné přeložit dvěma způsoby

První zní

LIDSKÁ ČI PRAVIDLA UMĚLÉ INTELIGENCE

Druhý pak

VLÁDNE ČLOVĚK ČI UMĚLÁ INTELIGENCE

Je to možná zvláštní, ale oba jsou přeloženy správně, můj text měl vyvolat zamyšlení se na skutečnostmi, které nám tak zevšedněly, že jsme je zcela přestali vnímat.

Jsme připojeni.

Stále.

Vychováváni v prenatálním principu trvalého propojení dvou těl, dvou myslí. Propojení vzniklého z jiného zázraku, jenž opět nebyl ničím jiným než další formou propojení.

Forma připojení se mění, jediné, co zůstává je jeho podstata

JEDINEC ZÁVISLÝ NA DRUHÉM ČI DRUHÝCH

Ať se pod pojmem druhý skrývá životný, či neživotný prvek, jedinec, či technologie, jsou nám protiváhou a často indikátorem našeho vlastního chování.

Za doby mé vojenské služby jsem mnohokrát slyšel větu BEZ SPOJENÍ NENÍ VEDENÍ a přesto, že jsem se jí smál a dělal vše, aby spojení bylo přerušeno, hledal jsem po tomto kroku náhradu ve spojení jiném, fyzickém. Další přítelkyně, další kamarádi, další kniha

Nebyl internet, nebyly mobilní telefony, nebyla celosvětová páteřní síť ohýbající hřbety uživatelů do oblouků, aby lépe viděli na své displeje. Byly sice obrazovky, ale tyto stály na pevných místech a svou hmotností připomínaly Sisyfův kámen valený vzhůru, než nesnesitelnou lehkost bytí.

I přesto, že neexistovalo globální připojení, pocit absence připojení zde již byl. Tenkrát suplován lidským dotykem.

Dnes ruce jsou studené. Po klávesnici běží v rytmu myšlenek, nevnímám chlad.

A kolem internet, internet, obchod, internet, škola, internet, práce, internet

Spojení navazované s důkladností kováře, jenž uzavírá okovy svobody v rámci přiděleného koridoru. Není to tak dlouho, kdy Čínská vláda prohlásila testy na vlastním národu za úspěšné a začala nabízet systémy sledování dalším národům, které s pohledem na šedý dav a klesající kriminalitu přehlíží povinné odstřely a hony na jiné. Ujgurové, Tibeťané, Obyvatelé Hong-Kongu, Singapůrci, Tchajwanci a brzy mnozí další, přijdou na řadu.

V AMAZONu už dnes rozhoduje o setrvání, či ukončení pracovního poměru umělá inteligence. Ta samá která prohledává sociální sítě a hledá další z objetí pro oslovení nabídkou šedesáti tisíc za dva měsíce, bez možnosti přečíst si drobným písmem přečtenou poznámku, že nabídka platí až do smrti.

Namísto podpisu lidskou krví, odevzdali jsme své tváře a otisky prstů

A chlubíme se, jak jsme na to vyzráli

Na nás si přeci nepřijdou

Vytáhneme další z platebních karet a u terminálu zakryjeme PIN, jako kdyby ho již neznalo půl zeměkoule. A přes kameru v displeji lepíme izolepu, abychom pak nastříleli o to více selfie na mobilu či tabletu a rozeslali je do sítě spojených neuronů na kterých už dávno koluje naše vlastní já.

Jen poslední krok

Pak bude možné

Zhasnout

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář