Proč nejdu s odpadovým proudem

Na začátku mé plavby modrým oceánem bez jediné známky probádání, se mne téměř každý ptal, proč jsem se rozhodl se nezabývat managementem odpadu, tak jak to dělají ostatní. Nejčastěji se mne na to ptali lidé z vedení samotných odpadových firem, kterým jsem na počátku nabízel spolupráci.

Než ji, na konci rozhovoru, s úsměvem odmítli se slovy „to se Vám nikdy nepodaří“

Mýlili, se. Prevence vzniku odpadu je realitou a v mnoha závodech se rozšiřuje z jednoho projektu a komodity na další a stále dál v režimu udržitelného rozvoje.

Odpověď na otázku „Proč nejdu s odpadovým proudem? Však dává, po čtyřech letech intenzivní práce, i článek, který jsem objevil včera na internetu. Jmenuje se příznačně Pátý největší nelegální byznys světa v Česku: Ztrácí se tisíce tun nebezpečného odpadu.

A já všem z celého srdce doporučuji si ho přečíst, protože vše, co se týká nebezpečného odpadu, se týká odpadů obecně.

Není to tak dávno, kdy vyšel článek o soutěži MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU, která je zaměřena na práci s odpadem. V době když jsem článek psal, vlastně ani do doby napsání tohoto příspěvku, jsem na svůj písemný dotaz, nedostal písemnou odpověď, ale proto, že se blíží termín uzávěrky, jsem chtěl znát odpověď na otázku

Mohou se účastnit i projekty PREVENCE VZNIKU ODPADU.

Po malých peripetiích, jsem se nakonec dovolal a dostal k odpovědné osobě a zjistil, že PREVENCE NEMŮŽE SOUTĚŽIT, jen odpady.

V praxi to tedy může znamenat to, že budou-li se chtít účastnit firmy, které již některé komodity zachránili před vhozením do košů, a našly pro ně druhotné využití, s tím kvůli soutěži mohou přestat a musí danou věc do koše hodit, aby ji mohly vyndat a prezentovat následně výsledek.

Vysvětlení, že z pohledu Ministerstva Průmyslu a Obchodu, je definice odpadu jiná než z Ministerstva Životního Prostředí, považuji za ireleventní, protože zákony jsou přeci jen jedny a platí pro všechny stejně, nebo se snad mýlím?

Je fascinující pozorovat, jak snadno lze mávati psem a to ne jedním, ale cel smečkou, protože soutěž prezentovaná jako MINISTERSKÁ, byla napsána někým úplně jiným, za účelem zcela jiným, než deklaruje. Cílem je mít odpadu ještě více, optimálně jako například v případě radioaktivního odpadu z příslušných elektráren, kde mé přání MÉNĚ ODPADU, považují za špatné, jak mi bylo vysvětleno.

Radioaktivnímu odpadu se totiž snižuje nebezpečnost jeho ředěním vodou a dalšími látkami, takže čím více odpadu, tím lépe pro bezpečný výsledek,

Když jsem se po diskuzi s odborníkem z oboru zamýšlel, napadlo mne, proč vlastně nelze použít stále aktivní radioaktivní palivo „které již neutáhne elektrárnu“ na to, aby místo ní utáhlo něco jiného, třeba letadlo, auto, stroje v jedné továrně a další.

Již v 60 letech totiž například americké vojenské letectvo letadlo s radioaktivním pohonem testovalo a bylo tak úspěšné, že ho raději zahrabali do archivu, ab se na to nepřišlo. Protože na jednu dávku paliva udělalo bez problémů násobně delší trasu než se standardním palivem na ropné bázi.

Takže budete-li se mne chtít zeptat, proč prevence vzniku odpadu, pak si vzpomeňte na článek, který popisuje nejen zacházení s odpadem nebezpečným, ale se všemi odpady a nenechte se vodit za nos, že jinak, než managementem odpadu, to řešit nelze.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář