PROFESIONÁLNÍ OCHRANA

V rámci projektů INDUSTRY 5.0 se již déle než půl dekády, zabýváme možnostmi systémového využití existujících zdrojů. V angličtině se používá pro EXISTUJÍCÍ ZDROJE lepší výraz ON-THE-GROUND-MINES, dal by se přeložit jako povrchové doly, ale myslím, že by narážel na ještě větší nepochopení.

Mezi existující zdroje zdaleka nepatří je zdroje ekonomické, ty jsou naopak na chvostu, ale jsou jimi zdroje materiální, surovinové, ale i lidské, či přírodní. Délka jejich použití a využití často vůbec nesouvisí s jejich charakterem, materiálem, či primárním určením, ale se schopností a zájmem je využít opakovaně.

Stejně jako si člověk, pravděpodobně ekonom s businessovým myšlením, vymyslel výraz JEDNORÁZOVOST, stejně tak jiný definoval, že spálení na konci primárního života, které nazval energetickým zhodnocením, je efektivní cestou využití.

V dnešním článku se však podíváme na zdroje, které ač je máme před očima, nevnímáme jako jedny z těch, které tu jsou a existují a je to velká škoda, protože do jejich vzniku jsou investovány největší prostředky většiny států.

Jedná se o tzv. PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ

Je třeba dodat ještě jedno slovo ARMÁDY

Či možná i bezpečnostních a záchranných složek, které však již sami na vývoji pro armádu paběrkují.

Výrobky určené pro armádu a záchranné složky jsou často běžným lidem nedostupné, a to ne proto, že by o ně neměli zájem, či je nedokázali zaplatit, ale proto, že o nich prostě neví. Informace o existenci totiž zůstává jednou z těch, kterým se říká UTAJOVANÉ.

Mezi takové výrobky patří například i dýchací masky a respirační ochranné prostředky.

Zatímco v době mého mládí, v době studené války, byla každá škola a v ní každý žák, vybaven dýchací maskou schovanou i s příslušným filtrem a pláštěnkou ve skladu civilní obrany, a jako žáci jsme v rámci branných cvičení trénovali jejich nasazování, sundávání a použití, jsou dnes masky minulostí a ony, stejně jako filtry, pláštěnky, ochranné i pracovní oděvy a mnoho dalších položek skončili na skládkách.

I přesto se stále investuje do vývoje nových, lepších a výkonnějších prostředků, které mají napomoci, aby v případě nouze vojsko přežilo, a to spolu s vybranými jedinci, kteří na to mají prostředky, či moc. V celém konceptu jeho tvůrci zapomněli na drobnost. Přežije-li totiž jen armáda a politici, nebude koho chránit. Kdo je však nakrmí, kdo jim vypere, vypěstuje potraviny, zpracuje je, prodá, kdo ušije další oděvy a vyvine a vyrobí další výrobky? Jak říkám drobnost, chyba systému, která však je tak hluboko zakořeněna, že se na ní již dávno zapomnělo.

INDUSTRY 5.0 však nezapomíná, stejně jako to nedělá evoluce přírodní, tak to nedělá ani ta první průmyslová, a proto jsem měl velkou radost, když se nám podařilo, po dvou měsících intenzivní činnosti otevřít další z existujících zdrojů a nabídnout jeho obsah i „neprofesionálům“

Konkrétně se jedná o speciální Respirátory, masky a filtry, které na rozdíl od roušek skutečně pomáhají šíření CORONAVIRU efektivně bránit. Nebudou rozdávány, je nutné si je zakoupit. Nebudou levné, ale ani zdaleka jejich cena neodpovídá hodnotě, kterou dokáží přinést. Touto hodnotou je totiž čas a ten je tím nejcennějším, co každý z nás má, i když se mnozí tváří, že jejich majetek, funkce a moc, mají mnohem vyšší cenu.

Právě to je důvodem, proč tento příspěvek vyjde v den, který je přímo ukázkovým příkladem hodnoty času, nepotkáme ho totiž každý rok, ale jen jednou za čtyři roky.

Věřím, že se nám i nadále podaří nacházet cesty k využívání dalších existujících zdrojů a jakmile je objevíme a zajistíme jejich funkčnost, pak budeme je sdílet a věřím, že nás omluvíte, ponecháme-li informace jen v jednom z jazyků, protože namísto překladu věnujeme se již dalším krokům budování světa bez odpadů a plýtvání, kde existující zdroje slouží k potřebě všem a nejen těm, kteří stojí nad ostatními.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář