Průmysl 5.0 a Průmysl 4.0

Není žádným tajemstvím, že tím, kdo zpracoval principy fungování PRŮMYSLU 5.0, resp. INDUSTRY 5.0 jsem já sám. Byly publikovány na sociální síti LINKEDIN dne 1.12.2015. Důvod, proč se o tom dnes zmiňuji je prostý, rád bych porovnal zájem o oba koncepty.

Na začátku bych však rád upřesnil jeden důležitý aspekt.

Zatímco PRŮMYSL 4.0 je nazýván další průmyslovou revolucí, je PRŮMYSL 5.0 první řízenou průmyslovou evolucí.

Nyní však k samotnému srovnání, které jsem na základě zjištění učiněného 10.5.2018 shrnul do níže uvedeného obrázku prezentovaného ve stejný den na stejné sociální síti, kde byla publikována i první zmínka o INDUSTRY 5.0.

Protože v této sociální síti, kvůli její globálnosti komunikuji převážně v jazyce Anglickém, dovolím si zde překlad a srovnání převézt do mé mateřštiny.

PRŮMYSL 4.0

PRŮMYSL 5.0

Představení

2011

1.12.2015

Oficiální zahájení

2013

1.4.2015

Financováno dotacemi

ANO

NE

Financováno investory

ANO

NE

Objem odpadu

RYCHLE ROSTE

RYCHLE KLESÁ

Objem spotřeby přír. zdrojů

RYCHLE ROSTE

RYCHLE KLESÁ

 Definice  WIKIPEDIA  LINKEDIN
POČET NALEZENÝCH ODKAZŮ

Ke dni 10.5.2018      13:10 CET

4.000.000

87.800.000

Jak uvádím v perexu považuji INDUSTRY 5.0 za své dítě a jsem pyšným otcem. Přemýšlím však zároveň proč INDUSTRY 4.0, které otců a matek mělo nepočítaně a tím hlavním byl koncern SIEMENS v Německu, pořád ještě neumí chodit, když jeho mnohem mladší kamarád nejen, že chodí dávno, ale již si hledá partnerku či partnera pro další růst.

Snad nám poradí server WIKIPEDIA, který sám sebe označuje za největší encyklopedii světa. Tak se podívejme, co píše jeho anglická verze o INDUSTRY 4.0 a zároveň to můžeme porovnat s verzí Českou, či případně Německou.

Říká toho hodně, což je dobré znamení, i když jednotlivé jazykové varianty nesou s sebou určité odchylky.

Pojďme se podívat na to. Co říkají o INDUSTRY 5.0 opět všechny jazykové verze. Anglická, Německá a Česká.

V tomto případě je shoda jednotlivých variant na 100%

Všechny totiž říkají „POJEM NEEXISTUJE, MŮŽETE HO VYTVOŘIT

Když jsem tuto výzvu uviděl v roce 2016 poprvé, rozhodl jsem se stav napravit a strávil mnoho času vytvořením záznamu ve formátu, který WIKIPEDIA používá. Když jsem po několika měsících s tvorbou skončil a chtěl umístit záznam do „svobodné a otevřené“ encyklopedie, byl jsem informován, že to nejde a musím udělat změny. A znovu. A znovu. Po pátém přepisování, jsem se rozhodl, že čas, který jsem tvorbou strávil, nehodím do odpadu a publikoval 2.2.2017 zápis opět na profesní sociální síti LINKEDIN, kde se shledal s velkým ohlasem, a to až takovým, že jsem začal být kontaktován nejen firmami, ale i univerzitami a institucemi, zda-li mohou název a obsah použít a využít ve své vlastní práci. Rád jsem souhlas dal.

Někteří se ani neptali a obsah prostě ukradli a to včetně loga a použitých ilustrací, často proto, že byli líni si ho vytvořit sami.

S ohledem na skutečnost, že mnoho firem, ale i některé státy, svým pracovníkům a obyvatelům blokuje přístup na sociální sítě, umístil jsem link ještě mimo ně, a to na platformu MEDIUM.

Článek, který první řízenou průmyslovou evoluci v podobě INDUSTRY 5.0 začal nese v originále název INDUSTRY 5.0 from Virtual to Physical, v češtině PRŮMYSL 5.0 od Virtuálního po Hmotný, či fyzický.

Možná i to je důvod, proč umělá inteligence wikipedie vidí v PRŮMYSLU 5.0 hrozbu. Zbytečně. Jde jen o to najít v synergii rovnováhu.

P.S. od 1.12.2015 jsem k tématu INDUSTRY 5.0 publikoval více než 200 článků, hovořil o něm na více než stovce přednášek a seminářů nejen v tuzemsku a realizoval několik desítek projektů, které s implementací souvisely. Možná, že i to je důvodem, proč „ústní reklama“ umožnila průmyslu 5.0 býti viděna, vnímána a promítla ho i do vyhledávače google.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář