Recyklace – malý příběh Velké LŽI

Čtenáři, kteří sledují budování světa bez odpadů a plýtvání již delší dobu ví, že se nevyhýbám žádnému z témat, které má vliv na tvorbu světa, jenž jsem si vzal za cíl. I přes snahy nátlakových skupin umlčet informace o možnosti negenerovat odpad, se daří získávat stále více následovníků.

Jedním z důvodů, proč někdy naše cesta připomíná plavbu proti prudkému proudu v peřejích divoké řeky na úpatí velehor je skutečnost, že musíme namísto proudu překonávat sílu lží, které byly rozsety s jediným cílem, získat víc peněz a s nimi i moci.

Jednou z nejrozšířenějších lží je lež o RECYKLACI

Lež, které přinutila 95% lidí v sále zvedat ruku při dotazu, kdo doma recykluje.

Lež, do které tečou již řady let stále rostoucí objemy prostředků nejen ze státních kapes, či kapes evropských, či dokonce světových, ale i z kapes každého jedince a chcete-li voliče.

Stejně jako mnoho lží, začala i RECYKLACE správnou a pozitivní myšlenkou, která je obsažena i v definici pojmu v encyklopedii WIKIPEDIA

„Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití.“

Pozitivní a dobrá myšlenka, která již ale ve svém jádru skrývá zlo.

Tímto je skutečnost, že RYCYKLOVAT MŮŽETE JEN ODPAD

Jinými slovy, recyklovat můžete začít jen budete-li generovat odpad.

Jak snadné

Ještě snadnější uvědomíte-li si že odpad je vše, čeho se chcete zbavit, či to jen prostě umístíte na místo určené k ukládání odpadu.

To není výmysl, do jsou znění definic zákona, a to nejen v tuzemsku, téměř stejné znění je i v dalších zemích, bez dalších upřesnění. Zákon nezajímá, chcete-li se zbavit nové věci, fungující věci, výrobku ze železa, nebo ze zlata, čerstvě upečeného chleba, či čerstvě natrhaných třešní.

Zákon neřeší, máte-li dost a někdo jiný málo

Zákon o odpadech psal odpadový průmysl proto, aby měl vystaráno, a to se mu povedlo a díky svému zájmu, který se začal projevovat v okamžiku, kdy si zástupci, či chcete-li tvůrci, odpadového průmysl uvědomili, že odpad jsou peníze, nastal zrod LŽÍ sloužících jako nástroj stále se posilující pozici na žebříčku nejprofitabilnějších odvětví světa a růst nadále pokračuje.

Zatímco v roce 2018 byl odpadový průmysl pátým nejprofitabilnějším průmyslem světa, uvádí některé zdroje, že na konci roku 2019 je již na třetím místě, a to za zbrojním a ropným průmyslem.

Ovšem nebezpečí recyklace není jen v tom, že si mnozí myslí že mezi slovy TŘÍDIT a RECYKLOVAT je rovnítko, ale i to, že v rukách odpadových firem je recyklace jen ekonomickým nástrojem zvyšujícím zisky s minimalizací rizika. Vytřídí jiní, Oni jen prodají a to (a zde je ono nebezpečí) až bude největší nedostatek a tím pádem půjde cena nahoru.

V praxi to znamená, že materiálové skupiny se nesbírají proto, aby se materiál co nejdříve vrátil do oběhu, a tím se snížila nutnost jeho těžby z primárních přírodních zdrojů, ale proto, aby se ukládali bokem na dobu, kdy primární zdroje budou hůře dostupné, či zmizí úplně, protože pak bude i železo mít cenu zlata.

Na závěr si dovolím předložit ještě jeden obrázek k zamyšlení a jsem sám zvědav, zda-li Vás zaujme stejně jako mne jak podobné je logo zavedené pro RECYKLACI a to pro CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU, jako kdyby ruku vedl ten samý zájem.

Na závěr jen detail. 1.1.2020 byla v Číně zavedena nová pravidla recyklace baterií z důvodů zachování vzácných kovů k výrobě používaných. Je zajímavý, že ani tato „funglnová“ regulace, časový aspekt procesu neřeší.

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář