Rodinný dům za 250.000,-Kč?

Rodinný dům za 250.000,-Kč?

Při pohledu na tento titulek budou v hlavách čtenářů probíhat dva rozporuplné procesy. První bude říkat „TO JE ALE BLBOST“ druhý pak „TO BY NEBYLO ŠPATNÉ“. První i druhý Vás však dovede ke stejnému výsledku, budete si chtít přečíst víc.

Proč vlastně ne.

Projekt měnící pohled na stavební průmysl začal podstatně dříve, než byla pořízena fotografie níže.

Kdo se na ní nachází kromě mne Vám zatím neprozradím, ale jsem si jist, že na to přijdete a možná někteří mnohem rychleji, než tušíte. Fotografie byla pořízena předposlední den měsíce října, 2019 v prostorách má Pracovny, po podvečerním jednání.

Jednalo se o více tématech, ale tím nosným a vlastně i důvodem našeho setkání a jednání, byla diskuze o dokončení projektu, který ač čtyři roky pozastaven, nečekal na pomalou smrt, ale na dokončení, a to nemohlo přijít ne vhodnější dobu.

Projekt se jmenuje na HRANA ARCHITEKTURY a pána sedícího na fotografii výše vedle mne, byste mohli zahlédnout na mnoha dalších. Muž s dobře zapamatovatelným účesem je architekt a tvůrce nejen zajímavých projektů určených pro veřejný prostor v Plzni a jejím okolí.

V roce 2014 si tento muž se studenty architektury a designu, začal pohrávat se zajímavou otázkou, která zní KOLIK STOJÍ RODINNÝ DŮM. Při pohledu do katalogů firem snadno nabudete domněnky, že pod pár milionů, to asi nebude, ale je tomu skutečně tak?

Jak sami víte z metodologie 6R, nejlepší je to zkusit.

A protože vše musí mít pravidla, nastavil je pan architekt i pro tento projekt a laťku dal skutečně vysoko, či chcete-li nízko.

HODNOTA DOMU NESMÍ PŘESÁHNOUT (MATERIÁLOVĚ) 150.000 Kč

S ohledem na mediální známost architektovu, zaujal projekt nejen lokální, ale i republiková média, a dokonce i Česká Televize má v archívu pětidílný seriál, který však byl zatím umístěn k ledu, protože mu schází konec (tak jen můžeme doufat, že mu čtyři roky v chladu neublížily). Ovšem aby toho nebylo málo, přidal pan architekt ještě jednu podmínku-

VŠECHEN MATERIÁL (AŽ NA NEZBYTNÉ VYJÍMKY) MUSÍ BÝT PŘEPRAVOVATELNÝ A PŘEPRAVENÝ MALÝM OSOBNÍM VOZEM, MAXIMÁLNĚ DOPLNĚNÝM PŘÍVĚSNÝM VOZÍKEM.

Opět, stejně jako na začátku, mnozí říkají nesmysl, a to i přesto, že neví, o jak velký, či chcete-li, malý dům se jedná.

Půdorys domu má rozměry 14 x 7 metrů, což znamená, že hovoříme o ploše 98 m2

Již v tomto okamžiku musí být všem jasné, že standardní cestou, ze standardních materiálů, nemohl dům těchto rozměrů při standardních cenách materiálu na trhu vyrůst. Máte pravdu.

Proto bylo třeba postupů, resp. materiálů nestandardních, v tomto případě přebytků výroby

Světe div se, podařilo se. Celá stavba až do podoby, kterou vidíte na obrázku níže skutečně stála jen něco málo pod cílovou částku. Dům není dokončen, ale v případě nouze se v něm dá noc přečkat a člověk nezmokne.

Dům stojí na soukromém pozemku, jehož majitel je v plné harmonii se záměrem, který projekt představuje. Dům by měl o dokončení složit jako „polo-veřejný“ (pozor neplést si s domem veřejným). V místě, kde stojí by měl sloužit k setkávání, na kulturní akce, jako zázemí pro workshopy, dílny, a i proto je uvnitř jen jeden velký otevřený prostor, který výškově, na každé straně štítu předěluje podesta, která má sloužit například k případnému přespání apod.

K dokončení přeci jen něco málo schází, a i proto jsme se s Kubou Marešem, který je otcem myšlenky a oním zmiňovaným architektem sešli, abychom se dohodli na možnostech, které při podobných stavbách může a následně i bude nabízet INDUSTRIAL UPCYCLING, jenž to, co Jakub se studenty dělali v malém, umožní činit systémově a v rozsahu dostatečném proto, aby podobně vznikalo mnohem více projektů, a to nejen v tuzemsku, ale i zahraničí.

V závěru ještě k rozdílu ceny mezi původním plánem a novým

V průběhu projektu byly identifikovány některé slabiny, které je nutné vyřešit, jednou z nich byla absence kalkulace logistických nákladů, bez kterých se však tento projekt, s ohledem na cíl rozšíření, nebude moci obejít. Jako logistik o tom něco málo vím, a proto věřím, že částka uvedená v nadpise je částkou reálnou.

Kromě jiného vycházím i z toho, že projekt domu za 10.000 USD byl testován i univerzitou v USA (v blogu jsem o projektu psal) a tato částka byla nakonec vyhodnocena jako nejefektivnější a nejreálnější.

Již dnes však vím, že projekt, o kterém jste si právě přečetli, bude dalším ze zlomů v budování světa bez odpadů a plýtvání ve všech jejich podobách

 

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář