Stromy mají rakve ze železa

Tento příspěvek vznikl jako reakce na obrázek, s nímž jsem se setkal jednoho deštivého dne na síti FACEBOOK. Bylo to setkání tak výrazné a silné, že jsem k němu přidal vlastní komentář a umístil další dílo na WWW.POETIZER.COM

Dovolím si proto tímto svým dílkem začít, název je shodný s názvem tohoto příspěvku

a v průvodu politické plačky

viní milion let staré brouky

žehnaje přeplněným kontejnerům

na dřevo na jedno použití

Nepíši do větru, píši do internetu, píši do vašich očí, do Vašich myslí, do vašich hlav a věřím, že i do Vašich firem.

Zítra, bude fyzicky zahájen zatím největší projekt druhotného zužitkování jednorázových dřevěných obalů v průmyslovém závodě mého klienta. Více než 218 tun ročně a náklady odpadového hospodářství přesahující půl milionu korun, začneme eliminovat, systematicky a průběžně.

Eliminovány budou nejen tím, že jsme pro obaly našli další uplatnění, ale i tím, že se k nim začneme opět chovat jako k výrobku, ne jako ke kusu nepotřebného odpadu, kterého se zbavujeme, a ještě rádi za zbavení starostí zaplatíme.

Odpadová společnost, které jsme zavedením principů INDUSTRIAL UPCYLCING, odebrali nemalý kousek jejich pravidelných a nekonečných zisků, se pokusila zabránit začátku projektu tím, že „odstavila“ připravený návěs hřebíky v každém z kol.

Netušila, že je připravena alternativa v podobě jiného dopravního prostředku, který úspěšně nahradil kontejner na dřevo, který již deset let, měsíc, co měsíc a často denně odvážel vysokozdvižným vozíkem naložené dřevěné obaly, kterých se díky způsobu nakládky vešel hmotnostně zlomek oproti plné kapacitě.

Projekt začíná již měsíc pečlivě plánovaným testem efektivity ložení.

Dva týdny překvapení, modifikací a fyzických testů.

Výsledkem v první fázi bude eliminace nákladů spojených s odpadovým managementem. Půl milionu ročně bude firma schopna investovat jinam.

Druhá fáze bude ještě zajímavější. Spolu s klientem v ní plánujeme nahradit původní jednorázové vratné dřevěné obaly obalem vratným, kovovým. Protože podobný neexistoval, bylo nutné ho nadefinovat, technicky a technologicky vymyslet, tak aby měl parametry, které od vratného obalu požaduji, vyrobit, testovat a zajistit, že všechny toky a operace, v nichž bude využíván, budou probíhat kontrolovaně, bez výkyvů a množství, které se uvede do pohybu bude dostačovat.

Vývoj trval jeden měsíc a výroba prototypu na testy měsíc další. Již v první vlně však bylo jasné, že jdeme správnou cestou a přesto, že to nebylo v původním plánu, požádal mne ředitel závodu spolu s kolegy, abych rovnou zohlednil možnost nasazení tohoto vratného obalu i pro zásilky z Číny a dalších asijských destinací.

Rád jsem tak učinil, protože už první propočty vycházející z technologického řešení ukázali, že zatímco plných obalů přivezeme v kontejneru 100%, vratných bude ve stejném kontejneru 400 a možná i 600%, což znamená, že zpětný tok bude ekonomicky výhodný.

Přesto, že dnes je dřevo pohřbíváno mnoha „majiteli“ v železných rakvích odpadových kontejnerů, je i tento projekt a článek ukázkou toho, že se časy mění.

To je dobře, protože ten, kdo preferuje generování odpadu namísto bezodpadovému prostředí má jen jedno jediné jméno ODPADOVÁ SPOLEČNOST. A právě tou, žádný z klientů být nechce.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář