Sucho. A co na to vědci?

Nejen v tuzemsku, ale i ve světě připomíná květen spíše přelom července a srpna. Prudké krátké bouře z horka k zalknutí střídají dlouhotrvající sálavé horko, které vysušuje nejen lidské krky, ale i krajinu včetně všech a všeho, co ji obývá.

Zatímco obyvatelé již cítí spálenou kůži i zem a ekologové bijí opět příliš pozdě na poplach objevují se v reklamních novinách největšího statkáře jiné zprávy, vědecké a ty říkají

VENKU JE HORKO, PODLE ČESKÝCH VĚDCŮ MÁ ALE EVROPA NEJVÍC VODY ZA TISÍC LET

Jak je u vědců nejen v tuzemsku zvykem, přistupují k tématu vědecky a nenechávají se ovlivnit každodenní realitou.

Vždyť o realitě v zadání přeci nebylo ani slovo

NAPIŠTE, ŽE JE VŠE V POHODĚ, AŤ MŮŽU V KLUKU KROPIT ŘEPKU

Znělo zadání

A tak se stalo

Vody je víc, než bychom mohli spotřebovat, vychází ze zprávy za miliony, a proto je třeba odlévat a kam jinam než na řepková pole, záchranu tuzemské ekonomiky.

Grant a platy na další studii jsou zachráněny

Hurá

Je třeba to zapít

Není to poprvé, kdy se věnuji rozporům mezi vědeckými studiemi a prohlášeními a realitou. Mnohdy totiž jedno představuje světlo dne a druhé tmu noci při zatmění měsíce.

Zajímavá je skutečnost, že podobná prohlášení přichází vždy na řadu v okamžiku, kdy i ti nejposlednější začínají mluvit o tom, co cítí, co vidí, co slyší, na co si mohou sáhnout.

Globální nedostatek pitné vody = pod Saharou zásoby na tisíc let

Globální oteplování = jen přirozený jev, nic se neděje

Nedostatek nerostných surovin = na dně oceánů jich je tolik, že si s nimi můžeme dláždit chodníky

A tak dál

Je jich mnoho a další vznikají, často na zakázku těch, co platí.

Co je realita proti výpočtu a zprávě o rozsahu tisíc stran, kterou stejně nebude čísti nikdo, ani ten, kdo ji stvořil, či platí. Ten poslední potřebuje jedno.

Výtah o rozsahu 10 vět či maximálně jedné normostrany, který bude říkat

VŠE JE V POHODĚ, NO STRESS

No fakt.

Co lidi blázníte? Máte se nejlíp za tisíc let. No fakt, my to musíme vědět, jsme přeci vědci a mnozí z nás již tisíciletí neopustili brány ústavu, tak to musíme vědět.

Julius Fučík prý řekl LIDÉ BDĚTE (no fakt, učili nás to ve škole)

Michael Rada však říká – PROBUĎTE SE (z toho bdění totiž už nevidíte ani to, co máte před svým vlastním nosem).

P.S. nejsou vědci, jako vědci. zatímco ti, kteří prodávají svůj titul za tučný obolus, jsou jiní kteří místo toho raději vymýšlí a vyrábí věci, léky, řešení, které dokáží skutečně změnit svět, či zastavit problém, je jen otázkou, jestli je také dokáží prodat a v tom je ten problém.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář