Sucho a Hluboká voda

Po celou dobu své politické kariéry dělal brabec vše proto, aby po jejím konci, který mohl nastat každým dnem, měl dost zobání až do smrti. Na vodu však ptáček vzpomněl až když už mu vyschl zobáček, měl jen malý problém, kam ji dát. Ještě že měl kamarádku dešťovku.

Takto nějak by mohla vypadat Ezopova bajka, kdyby se jednalo o pohádku, ale nejedná.

Jak ukazuje článek, který nám říká, že SUCHO JE NA POSTUPU. Říká nám to 7.června 2018.

Říká nám to jen dva měsíce poté, kdy jsme se dozvěděli, že dříve DŘÍVE STAČILO 50 METRŮ.

Ze stránek STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, však přichází spásná zpráva. DOTACE VODU NAHRADÍ, a už také začínají téci, co téci, přímo se valí jako přívalové lijáky na hlavní město v sobotu 9.června 2018. Peněz se valí dost na to, že ministerský časopis nazvaný PRIORITA, roste jako z vody.

Dalo by se tedy říci MÁME VYHRÁNO,

Ale pro ty, kdo by přeci jen měli sucho na patrech úst a jazyk žádal si kapku aby nevyschl, je zde zpráva z domácího rybníčku. Z té deseti milionové louže, kterou SFŽP a pan Ministr ve svém rozletu zcela přehlédli.

Je tu totiž mimo jiné existující řešení, větrného vodního čerpadla, které ve své inovované podobě dokáže vodu čerpat až ze stometrové hloubky, a to bez toho, aby jí v tom pomáhal elektrický proud, či dieslový agregát. Stačí mu vítr, větřík, vánek, či větrná smršť, při které unikátně řešený, využije své ochrany proti přetáčení.

Jedno otočení standardní vrtule je 0,3 litru vody, jedna minuta může znamenat otočení i několik desítek. Při účinnosti pracovního válce 94% a možnosti čerpání z hloubek až 100 m, se nemusí jednat jen a pouze o řešení pro jednotlivce, ale dobře by ho využily i vesnice, menší města či závody ať již průmyslové, tak ty zemědělské.

Co je však třeba je prvně se naučit s vodou zacházet, nemluvím o „hospodaření“ jak nám ho předvádějí naši vodohospodáři, lesohospodáři, polohospodáři a další hospodáři, kteří zaměnili si výraz hospodaření za kratší hospoda a mají tak ze zdroje putyku v niž prolévají hrdla bez ohledu na množství a objem.

Čím více proteče bez užitku, tím více oni sami dostanou.

Pan FLORIŚ, který tato čerpadla vymyslel, vyrobil a uvedl na trh a vyrábí je jako jediný na světě, má na svých firemních stránkách větu, která na všech ministerských chybí. Vyřkl ji právě sám pan FLORIŠ

„VODA JE ZÁKLAD PRO ŽIVOT, VŠECHNO OSTATNÍ JE JEN ZVYŠOVÁNÍ NAŠEHO KOMFORTU“

Pan FLORIŠ není z lidí, kteří by kázali vodu a pili víno. Žije a pracuje v podmínkách, které si málokdo dokáže představit, a to i přesto, že získal nejen cenu EON GLOBE AWARD, ale i další ocenění své práce daleko za hranicemi naší republiky.

Jeho cílem není vyrábět čerpadla s vyšším výkonem.
Nechce být nápomocný vyčerpání tohoto vzácného zdroje.

Chce jen pomoci tam, kde si pomoc zaslouží a budou si vážit nejen jí, ale i samotné vody, alespoň tak, jako to činí on sám, příroda a tvorové a rostliny, které nejsou schopni ani číst, ani psát, a i přesto žijí na stejné planetě jako my sami často podstatně déle, než kam sahají naše vlastní rodokmeny.

Stejně tak pomáhá i technologie hašení SUCHOU MLHOU, technologie, která ušetří nejen 95% vody, ale chrání lépe životy i majetek, ale o té zase někdy příště.

P.S. Protože lidé na SFŽP, ani na MINISTERSTVU pravděpodobně nikdy o panu FLORIŠOVI a jeho čerpadlech neslyšeli, zaslal jsem jim na jejich adresy informaci o jeho existenci. Bylo to ten samý den, kdy článek vyšel a jsem zvědav, zda-li se s ním někdo spojí.

P.P.S. Odpověď jsem dostal. S panem FLORIŠEM se nespojí, ani o jeho existenci nebudou nikoho informovat. Bylo by to totiž proti zákonu, který je zde proto, aby bylo hůř, snad i proto, že ve zlých dobách jsou lidé za trochu komfortu ochotni zaplatit cokoliv.

P.P.P.S. článek Hospodářských novin k tématu

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář