Systém a systém

Není nad systém, říkají systémoví integrátoři. Není nad systém, říkají vlastníci dílen, v nichž na první pohled vládne chaos a anarchie. Ačkoli to tak nevypadá, jsou oba systémy shodné, a to i přesto, že to mnozí nevnímají. Zatímco nad jedněmi ohrnujeme nos, druhé žádáme o pomoc.

Většina firem, se kterými mám možnost spolupracovat, používá při své práci počítačové systémy. Je jedno, nesou-li značku BAAN, HELIOS, SAP či jinou, jedná se o systém, který jim „pomáhá“ zpracovávat stále rostoucí objemy dat a informací, jež při své práci nejen využívají, ale i vytváří. Jen abych to upřesnil, poměr mezi používanými a vytvářenými daty je 5:95 čímž se podobá využití našeho mozku.

Stejně jako s mozkem, máme však se systémem problém.

Neumíme ho využívat.

Sebe-lepší, či sebe-dražší mozek, či dokonce sebe-větší mozek není zárukou zlepšení stávajícího stavu.

Co je však garantováno je, je, že bude-li starý „mozek-systém“ vyměněn za „nový“ bez vyčištění původních dat, budete míti peklo na zemi.

Peklo. Drahé peklo.

Cena, kterou jste zaplatili při pořízení, je však jen předplatbou. Hlavní náklad teprve přichází. Pomalu, tiše, po špičkách, ale to je jen začátek. Ony výdaje se rozběhnou a rozvinou.

Systémy, které implementujeme do firem jsou nástroji. Často jsou však omylem považovány za cíl.

Zapomínaje na základní pravidlo používání jakéhokoli nástroje.

NÁSTROJ JE DOBRÝ POMOCNÍK, ALE MŮŽE SE STÁT I ŠPATNÝM PÁNEM.

Právě tím se pak stává SYSTÉM v závodech a podnicích, kde od něj byl očekáván pravý opak.

Nemusíme však zdaleka hovořit jen o nástroji tak komplexním, jako je INFORMAČNÍ SYSTÉM, pojďme si vzít mnohem jednoduší. Metodiku 5S, která se systémovou prací velmi úzce souvisí.

Mnoho podniků má 5S a jeho dodržování v pracovních standardech a náplni práce pracovníků. Den mnohých začíná 5S kontrolou pracoviště. Další den opět. Opět. A znova. Den za dnem a mohu konstatovat, že již po dvou týdnech je tato rutina zcela zbytečná, protože namísto přínosů nese jen několik negativ vyplývajících z integrace aktivity mezi další činnosti odváděné s profesní slepotou.

Dělám, chodím, pracuji, ale nevnímám prostředí s ohledem na možnost změny, ale jako trvalou a neměnnou součást vlastní činnosti.

V úvodu jsem přirovnal INFORMAČNÍ SYSTÉM k systému „nepořádku“ v dílně, v němž se vyzná jen a pouze její vlastník. Je s podivem, ale právě tento kreativní chaos, často výrazně zpomaluje nástup profesní slepoty.

Rád bych však podotkl, že i chaos může být nástrojem.

Ve skladové logistice existuje výraz CHAOTICKÝ SKLAD.

Rád bych upozornil na to, že se nejedná o sklad, kterému šéfují Bordel a Nepořádek. Je to přesně naopak. Zjednodušeně řečeno se jedná o sklad, kam mohu identifikované a identifikovatelné zboží uložit na první volnou identifikovatelnou pozici a obé spolu spárovat. Pak je jedno, bude-li vedle balení kartáčků na zuby šroubovák a vedle Matek, Bramborové chipsy, protože v tomto skladu má SYSTÉM přehled nejen o každé jednotlivé položce, ale i jejím aktuálním umístění.

CHAOS, který by mnozí mohli považovat za BOTTLENECK se tak stal pravým opakem, stal se dobrým nástrojem, a ne špatným pánem.

Ptáte-li se zda-li takto nemohou být například provozovány obchody, odpovím MOHOU.

Důvodem proč tomu tak není však není nezájem provozovatelů o vlastní efektivitu, nýbrž je jím nezájem o efektivitu nakupujících, kteří čím delší trasu budou muset jít, čím více zboží vidět, tím více nakoupí, a to je cíl. To totiž udělají poté, co budou vystaveni barevným krabicím, lesklým písmenům a spoustě a spoustě obrovských obalů doplněných visačkou SALE. Protože na to, my slyšíme.

P.S. chcete si vyzkoušet zda-li je Váš vlastní systém dobrým pomocníkem? Pak zkuste jen tak cvičně ve stejném období zadat položky příjmu a výdeje v procesech, kde by se jedna měla rovnat druhé. Dejte mi pak vědět, kdy mám přijet na návštěvu.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář