Už zase hoří Notre-dam

Napsal jsem patnáctého dubna roku dvatisícedevatenáct v osm hodin večer. Hořel Notre-Dam. Před rokem jsem jej míjel v doprovodu dcery. Krátce na to jsem se dozvěděl, že Rusko definitivně odmítlo spolupráci, či diskuzi s NATO.

Český panovník hradu ohlásil, že jeho zdraví není dobré, jako všech, kterým je 75.

Mému tatínkovi je 77 a ujede 50 km na kole, lyžuje, celý život vykonával těžkou fyzickou práci a kolem domu a v domě ji vykonává stále.

Mému dědečkovi je 96 let, chodí bez hole, čte bez brýlí a dokáže vést několikahodinovou smysluplnou diskuzi o mnoha tématech bez toho, aby hlava klesala mu na stranu, kde jsou mu našeptávány správné odpovědi.

Mně je 47 a jezdím na elektrické jednokolce, nepiji pivo ani další alkohol a dokáži přednášet dva dny v kuse na téma, které je mi blízké bez toho abych musel urážet všechny kolem nás.

To vše se děje v zemi, kde soudruh premiér vzal si vzor ve fašistickém vůdci a straně díky které svůj juniorský věk prožil v zemích, kam se jen málokterý z jeho vrstevníků měl možnost podívat.

Tenkostěnný plzeňský politik opouští loď, následuje vysazené, cítíce možnost získat lístek na další z křižníků.

V ten samý den objevila revoluční zpráva.

Agentura MOODY vydala zprávu, v níž prozradila světu, co je s Českem špatně.

Je to tak revoluční, že se mnozí zalekli a snažili se zprávu dostat ze světa.

Naštěstí se mi podařilo zachytit hlavní a nejdůležitější myšlenku v podobě snímku obrazovky který můžete vidět níže.

Moody’s: Největším rizikem pro českou ekonomiku je stárnutí populace

Celosvětově uznávaná agentura MOODY´s se u mne, a nebudu sám, touto zprávou dostala mezi další nedůvěřivé zdroje.

Bohužel je nutné je přidat k WIKIPEDIA, a nově i OXFORD DICTIONARY, který použila v argumentaci ve stejný den společnost UNIPETROL v diskuzi na téma prevence vzniku odpadu, resp. rozhovorů, které ve své nové aktivitě realizuje s vybranými českými akademickými odborníky.

Speciálně pak v rozhovoru s panem Voseckým, jedním ze zakladatelů INCIEN, vše-zdroje týkajícího se cirkulární ekonomiky.

Konkrétně šlo o tuto větu použitou administrátorem UNIPETROL GROUP v odpovědi na můj komentář

„The Oxford dictionary defines the word waste as unwanted or unusable material, substances, or by-products.“

V této fázi musím korigovat své vyjádření týkající se OXFORD DICTIONARY, podíval jsem se totiž na tento zdroj a zjistil, že z mluvnického a obsahového hlediska je výraz ODPAD, tedy WASTE definován korektně

Co je však třeba si uvědomit je skutečnost, že definice je brána z pohledu Mluvnického a Obsahového, ne však faktického a v případě, že se budou zákony tvořit dle výkladů jazykozpytců a jazykovědců, může se snadno stát, že budeme národem jazykově brilantně vybavených osob, obsah však nebude odpovídat realitě a toho lze snadno zneužít.

Dnešní den, tedy 15.4.2019 vstoupil do dějin, uvědomění si této skutečnosti, přijde až mnohem později, například v den, kdy čtete tyto řádky. Pro ty, kdo již zapoměli bych rád připomenul, že 15 dubna se potopil TITANIC a byl spáchán atentát na Abrahama Lincolna.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář