Vítejte na Smetišti

Devátý den dvanáctého měsíce roku dva tisíce devatenáct se zapíše do análů Českého státu. Byla v něm totiž schválena NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA, kterou by se měl občan řídit v následujících letech. Pod záminkou čisté budoucnosti otevřela vláda stavidla špíně a naprosto bez skrupulí, prodala zemi odpadovému průmyslu jako cenově nejvýhodnější lokaci.

Psalo se o tom všude, hlavně pak na stránkách samotné vlády, já však první odkaz četl na serveru www.inodpady.cz který se, i přes svou relativně krátkou existenci, porovnáme-li ji s periodiky odpadového průmyslu, vydobyl pozici nejrychlejšího zdroje informací, které nejsou vázány prostředky sponzorů a těch, kdo udávají obsah a výsledky výzkumu dávno předtím, než se s ním začne.  A právě proto jsem právě pro tento server připravil první oficiální zhodnocení kroků, kterým se přikládá takový význam.

V úvodu mi dovolte shrnutí toho, co nová legislativa znamená

Vláda legalizovala nárůst odpadu a Česká republika se stane velkým globálním smetištěm s skládkou

Připravovala se na to dlouho a urputně. Odpadová lobby postupně přepisovala zákony a nařízení k obrazu svému pod ochrannými křídly Brabce a MŽP a nakonec za souhlasu většiny, darovala česká vláda svým občanům pod stromeček trvalý dar, zkázu země oplývající medem a strdím.

Nyní k vysvětlení skutečných dopadů jednotlivých změn, která se v tiskovém prohlášení MŽP vyjímají jako slova spasitele.

SKLÁDKOVACÍ POPLATEK

Nová legislativa poskytla odpadovým společnostem provozujícím skládky navyšovat skládkovací poplatek za ukládání komunálního odpadu z 500,-Kč až na 1.850,-Kč. V praxi to znamená, že za stejnou činnost, bez nutnosti jakékoli úpravy, či modifikace procesů a provozů dostanou odpadové společnosti téměř 4x více peněz, než tomu bylo doposud, a to i přesto, že míra kontaminace půdy bude narůstat. Kromě jiného to značí, že skládkování bude 4x zajímavějším a profitabilnějším podnikáním a ti, kdo zdraží jen 3x budou mít klientů dost na stávajících i nově vzniklých skládkách.

TŘÍDĚNÍ SE VYPLATÍ VŠEM

To je pravda, ovšem vypadlo to podstatné, a to je dokončení věty – TŘÍDĚNÍ SE VYPLATÍ VŠEM, KDO VYTŘÍDĚNÝ MATERIÁL PRODAJÍ. Prodat ho totiž, díky cíleně dobře napsané a aplikované definici slova ODPAD v tom samém zákoně, mohou jen OSOBY OPRÁVNĚNÉ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM, tedy odpadové společnosti. Všichni ostatní jen VYPLATÍ a BUDOU VYPLÁCET vyšší poplatky za dobrý pocit postavený na představě, že vyhození toho, či onoho typu odpadu do odpadové nádoby správné barvy, je recyklací, což je ovšem STÁTEM PODPOROVANÁ LEŽ.

PAYT

Zde si vláda pomáhá vzdělávacím systémem, který stále ještě disponuje mnoha slabinami a jednou z nich je i slabina v oblasti jazykového vybavení nejen prostých občanů, ale i politiků, kteří je vedou k zářnému zítřku osvícenému ve dne i v noci požáry skládek a úložišť odpadu. Původní název, resp. zkratku bychom mohli přeložit slovy ZAPLAŤTE JEN ZA TO, CO VYHODÍTE, ve skutečnosti je však garancí toho, že peníze odpadovým společnostem budou přibývat, mohou totiž začít aplikovat poplatky a příplatky, na které si zatím netroufly. Nyní pod zkratkou PAYT to budou činit legálně a s právní vymahatelností.

ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ OD ROKU 2030

Je fascinující sledovat, jak už naprosto bez jakýchkoli skrupulí šíří MŽP slovy svého ministra informaci, že se konec skládkování posune jen o šest let a zapomíná dodat, že má, díky práci MŽP skluz dvojnásobný. Stejná prohlášení, stejné sliby padaly již mnohokrát a výsledek je vždy shodný, skládkuje se dál a objem skládek roste. Stejně tomu bude i po roce 2030, kdy bych očekával, že se skládky stanou chráněným krajinným územím s ozbrojenou ochranou.

POVINNÉ TŘÍDĚNÍ TEXTILU

Doba, kdy se začala Česká a Moravská města zaplňovat nádobami na tříděný textilní odpad, byla dobou, kdy do České republiky vstoupila ze zahraničí myšlenka, že na použitém oblečení (tedy textilu, který končí v kontejnerech nejčastěji) se dá dobře vydělat. Jeho cena totiž roste s chutí. Dle analýz ze zahraničí, končí až 90% zboží zadarmo odevzdaného na „charitu“ v obchodech, kde veškerý zisk zůstává obchodníkovi, stejně jako ostatním, kdo se na obchodní transakci začínající slovy ZDARMA a DOBROVOLNĚ, podílejí.

EKOMODULACE

Ač vypadá jako další z cizích slov převzatých z angličtiny, či jiného cizího jazyka, je to zdání, které klame. Výraz si totiž vymyslel tuzemský odpadový průmysl jako další krok pro navýšení vlastní profitability. S ohledem na to, že souvisí s obaly, myslím že u vzniku byl tuzemský monopolista, jenž již dvě dekády dokazuje, že pro stovky milionů ročně není třeba se předřít. Legalizuje se tak křížové financování, které neznamená nic jiného, než že za jednu věc můžete platit opakovaně, jen se vždy platba bude jmenovat jinak

Důvod zavedení nové legislativy nejlépe shrnul sám ministr, který o stávající odpadové legislativě řekl, že je „Především je legislativou z 20. století. A my žijeme už o století dál“

Já si v závěru dovolím ještě dvě poznámky, pod čarou. Souvisí s drobností, která mohla čtenáři uniknout stejně jako tvůrcům nové legislativy.

V zákoně se primárně hovoří jen o odpadech vytvářených občany, avšak ty, které tvoří průmysl a s ním spojené firmy, a to bez ohledu na segment, jsou opět vypuštěny, i přesto, že právě průmysl vytváří mnohonásobně více odpadu než všichni občané republiky společně.

Druhá poznámka směřuje k absenci informace, že tvorbu odpadu lze omezit systémovým předcházením jeho vzniku. I přesto, že za šest let své existence systémy INDUSTRIAL UPCYCLING a INDUSTRY 5.0 dokázaly svou funkčnost, není o nich a PREVENCI VZNIKU ODPADU v zákoně ano slovo a to je asi nejlepší důkaz, toho kdo a pro koho nové odpadové zákony tvořil a legalizoval.

P.S. Tento článek vznikl dne 10.12.2019 a byl primárně určen pro server www.inodpady.cz, kde sloužil jako odpověď na prohlášení vlády. S ohledem téměř 10ti měsíčního časového posunu, tak můžete sami nejlépe posoudit, jaký dopad změna měla.

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář