Výstavní kousky

Není to tak dlouho, kdy se lidé za svůj odpad styděli. Ani pan Neruda netušil, kam s ní a pak, postupně, začala se situace měnit. Popelnice dostaly stříbrnou barvu a odpadové nádoby začaly narůstat na objemu. Z domácích košů na první kovové kontejnery na odpad a po nástupů plastů,  přešlo se na ně.

Kdysi byla vyzdvihována čistota

Dnes počet odpadových kontejnerů

Kdysi se barvou hrdě pyšnila příroda

Dnes to očí odpadová duha a s každou přibývající barvou ozývá se potlesk.

Odpad stal se znakem luxusu

Pro chudé

A zdrojem příjmu

Pro bohaté

Chcete uklízet odpad na pláži, která je čistá (dodáme ho)

Chcete Holandsko na Filipínách, není problém.

Chcete nového prezidenta, prověřené kandidáty dodáme

Důležité není co, ale ŽE CHCETE.

Protože každý, kdo chce se dá koupit, jen se liší cena

Chcete diplom s razítkem a ještě peníze, zasaďte strom. Peníze zadarmo se rozdávají nejrychleji.

Jsme cíleně vedeni k plýtvání.

V něm je totiž největší ekonomická síla a jeho setrvačnost roste s každým vyhozeným kusem. Bez ohledu na to mluvíme-li o odpadcích fyzických, či lidských, o odpadcích krajinných, či těch, které projevují se na chování či způsobu práce.

Z hanby učinili jsme hrdost

Umělci plní galerie a veřejné prostory díly z odpadu

Obdivování pak stojí skromně neskromně v záři reflektorů a konto se plní všem kdo ohřáli si polívčičku a oko diváka zapláče nad krásou, zatímco hlava namísto myšlenky na změnu přepočítává hodnotu jedniček a nul.

Vystavujeme chyby a nedokonalost jedněch dáváme za vzor druhým.

Slabost je novou silou

A křik mlčení, aby mlčení stalo se křikem, na který se již zapomnělo.

Vedle nových hotelů, uloženi na parkovišti, na jediném kousku zeleně leží ti, kdo přežívají a svou nohu odkládají na noc vedle sebe, aby se vešli pod jediný kousek přikrývky, která stala se jim domovem.

Žijeme za zrcadlem reality a reálné se nám hnusí, procházíme stromořadí profilů šťastných a krásných majíce pocit, že stejně jako my s nimi, oni jsou s námi, když přijali naše pozvání.

Výstavní kousky

Hlavní je CHTĚNÍ

A pak cenovka

Která bude dalším cílem

Komentáře
  • Kategorie
  • Můj blog

    Formulář